Nå fødes det flest barn

Juli betyr babyboom i Norge.

HELT FERSK: Var dette lille nurket født på rett side av månedskifte august/september, er han garantert barnehageplass når han fyller 1 år. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
HELT FERSK: Var dette lille nurket født på rett side av månedskifte august/september, er han garantert barnehageplass når han fyller 1 år. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.noVis mer

I Norge har det de siste årene blitt født over 60 000 babyer i året. Svært mange av disse små nye verdensborgerne kommer til verden i sommerhalvåret - i motsetning til månedene november, desember og januar, hvor det fødes færrest barn i Norge.

Juli er måneden hvor det fødes aller flest barn, og ifølge Medisinsk fødselsregister ble det i 2011 født hele 5566 barn i juli - mot bare 4400 i desember. August kommer på en klar andreplass med 5562 fødsler.

- Fødetoppen de siste årene er helt klart sommermånedene med juni, juli og august, forklarer Elsa Granvoll hos Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter til foreldre.no.

- Da fødes det omtrent tusen flere barn per måned enn det gjør i månedene med færrest fødsler, som er november, desember og februar.

Loven om rett til barnehageplass 1. Januar 2006 kom bestemmelsen i barnehageloven som sier at barn født før 1. september har rett til barnehageplass. Og selv om det ifølge både Statistisk Sentralbyrå og Norsk fødselsregister ikke er gjort noen analyse eller formell undersøkelse på fenomenet, så er det tydelig at det i årene etter at denne regelen kom til har skjedd et skifte i når på året det fødes flest barn.

Før lagde vi flest barn om sommeren I mange år lå fødselstoppen i Norge fordelt mellom månedene april og mai, noe som for enhver som kan telle seg 9 måneder bakover i tid vil si at babyer flest var laget i sommerferien.

- Det stemmer at fødselstoppen er flyttet fra vårmånedene til sommermånedene de senere år, forklarer Granvoll.

- Men uten at det er gjort noen formell analyse på hvorfor blir det bare spekulasjoner i hvorfor det egentlig har seg slik.

Men det er viktig å poengtere at det fortsatt fødes langt flere barn på våren enn det gjør om vinteren, så det er nok ikke helt fritt for at mange fortsatt bruker sommerferien på å lage babyer.

Tilfeldigheter som rår Jordmor og seksjonsleder ved barsel på Rikshospitalet i Oslo, Trude Hartmann Bjørndalen, tror det er mange årsaker til at man opplever en babyboom ved norske fødestuer og sykehus i sommermånedene.

- For mange er det jo helt tilfeldig når man blir gravid og derfor når man har termin og føder, forklarer Hartmann Bjørndalen til foreldre.no.

- Noen blir jo gravide uten at det på noen måte er planlagt, andre igjen med én gang man bestemmer seg for å prøve. Og for andre igjen kan det jo hende at man har forsøkt å bli gravide lenge når det endelig skjer, og da tror jeg ikke at man har verken tenkt så på, eller timet dette med når på året det er best å få barn.

Praktisk med baby på sommeren Den erfarne jordmoren tror fødselstallene kan henge sammen med at mange tenker at det er praktisk og bedre å ha en nyfødt baby i den varmeste og lyseste årstiden.

- Det er jo ikke til å stikke under en stol at det er hyggeligere og innebærer mindre styr å skulle trille på tur med sin helt ferske lille baby på en fin sommerdag, enn det vil være å skulle gjøre det samme i iskalde desember eller januar, forklarer Hartmann Bjørndalen.

- En annen forklaring kan jo være at man tenker at det er lettere å skulle takle skrik og våkenetter på en lys sommerkveld, enn midt på mørkeste vinteren.

Jordmoren poengterer også dette med fødselsdepresjoner.

- Jeg vet ikke om det er gjort noen formelle studier på om nettopp fødselsdepresjoner er mer vanlige i den mørke årstiden enn den lyse, men vi vet jo at dette er tilfelle når det gjelder depresjoner i befolkningen forøvrig. Så kanskje dette er noe noen tenker over også, før de planlegger å bli gravide.

Hartmann Bjørndalen tror også tallene kan ha noe å gjøre med at mange kanskje tenker at det er bedre for barnet - i alle fall fra skolealder av - å være født tidlig eller midt på året.

- I motsetning til å kanskje ha et barn som hvert år er den yngste i klassen og på klassetrinnet, forklarer jordmoren.

- Dette gjelder kanskje spesielt fleregangsfødende, som kanskje har hatt denne opplevelsen med ett barn før, og nå planlegger mer for baby nummer to.

Ferieavvikling en utfordring for fødestuer På grunn av den store pågangen midt i fellesferien de siste årene, har dette med ferieavvikling for jordmødre på sykehus og fødestuer blitt både en utfordring og et puslespill.

- Det er klart at det kan være litt kinkig det med å få avviklet ferie akkurat på den tiden hvor det er aller mest travelt på jobb, bekrefter Hartmann Bjørndalen.

- Så her har vi som setter opp turnuser og ferieplaner en utfordring i det å passe på at kvaliteten vi leverer som fødeplass er akkurat like god uansett på året, enten man føder i februar eller i juli.

Men jordmoren forklarer at man de fleste steder er nødt til å benytte seg av ferievikarer for å få kabalen til å gå opp.

- Her blir det desto viktigere å passe på at det til enhver tid er kjente folk på jobb i avdelingen sammen med vikarene, understreker Hartmann Bjørndalen.

- Vi er strenge på hvem som får bytte vakter med hvem, og er alltid 100% sikre på at vi er forsvarlig og godt bemannet før noen får gå på ferie.

Også på Akershus Universitetssykehus har man merket godt pågangen i juli de siste par årene.

- I snitt snakket vi i 2011 om 16 fødsler hver dag, fordelt på 12 fødestuer, forklarer assisterende klinikksjef på Kvinneklinikken på Ahus, Nina Schmidt.

- Det er klart at det er krevende for de ansatte at sommerferier skal avvikles nettopp når det er toppsesong for fødsler, men vi passer på at vi alltid har to tredjedeler av fast personale på jobb i disse månedene, samtidig som vi benytter oss av innleide jordmødre også, rett og slett for å få kabalen til å gå opp.

Usikker på om alle timer fødsler med rett på barnehageplass Det at fødselstoppen har flyttet seg fra vår til sommer får mange til å tenke at det har med retten på barnehageplass å gjøre, men bortsett fra de fødende som villig innrømmer at dette var planen, blir resten spekulasjoner.

- Vi ser at toppen har vært i sommermånedene helt siden 2002, mens regelen om barnehageinntaket ble innført først noen år senere. Det vi derimot ser, er at man fra 2008 har en mye mer markant nedgang i fødsler etter 1. september hver år, der vi før hadde en mer jevnt nedovergående kurve fra månedskifte august/september og utover høsten, påpeker Hartmann Bjørndalen.

Jordmoren forklarer at enkelte fødende innrømmer å ha tenkte på dette med barnehageplass, mens det for andre igjen er helt tilfeldig at babyen kommer i juli eller august.

- Da ser vi mer at de som kanskje har termin midt i månedskifte august/september håper at de føder litt før terminen, forklarer Hartmann Bjørndalen.

- Det som jo hadde vært spennende å se, er jo om det hadde blitt noen forandringer i antall fødsler per måned dersom man hadde hatt opptak til barnehage fire ganger i året. Da hadde man jo virkelig fått sett om dette var av betydning, eller om det rett og slett er sånn at de aller fleste bare ønsker å få barn på den varme årstiden.

Les også: Kvinner i Sogn og Fjordane får flest barn
Nord-Norge har flest overvektige barn
Slik får 1-åringen det bra i barnehagen
Sjekk dette før du søker barnehageplass

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.

FÆRREST BARN PÅ VINTEREN: I månedene november, desember og februar kommer det færrest barn til verden i Norge. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
FÆRREST BARN PÅ VINTEREN: I månedene november, desember og februar kommer det færrest barn til verden i Norge. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no Vis mer