EKSTRAVAKTER: Jobber du mange ekstravakter i 2014, og langt flere enn deltidsstillingen tilsier? Da kan du ha krav på ansettelse i full stilling fra 2015. Foto: COLOURBOX.COM
EKSTRAVAKTER: Jobber du mange ekstravakter i 2014, og langt flere enn deltidsstillingen tilsier? Da kan du ha krav på ansettelse i full stilling fra 2015. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Nå kan deltidsjobben gi rett til full stilling

Nye muligheter for deg som jobber mye ekstra.

DinSide: Muligheten til å jobbe deltid gir en fleksibilitet mange ønsker for å få arbeidsliv og familieliv til å gå opp. For noen arbeidstakere kan deltid imidlertid innebære det motsatte av fleksibilitet.

For ansatte med små stillingsbrøker, blir gjerne ekstravakter på kort varsel og ubekvemme tidspunkt løsningen for å få en større stilling og en bedre inntekt.

Jobber du mer enn deltidsstillingen tilsier i løpet av 2014, kan disse ekstravaktene sikre deg en full stilling hos arbeidsgiver fra og med 2015.

Les mer om hvordan ny arbeidsmiljølov påvirker din nye arbeidshverdag.

Faktisk arbeidstid er avgjørende Den nye loven, som går til kamp mot ufrivillig deltid, ble vedtatt 4. juni 2013. Fra 1. januar i år har loven trådt i kraft. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet fastsetter bestemmelsen at deltidsansatte som jobber mer enn sin avtalte arbeidstid, etter ett år vil ha krav på den stillingsandelen de faktisk jobber.

Dette betyr at fra 1. januar 2015 kan deltidsansatte kreve ansettelse i tråd med faktisk arbeidstid.

- Dette er en milepæl. Ansatte, spesielt i helsesektoren, slipper å kjempe for å få større stillinger. Med dette lovforslaget får de rett på stillinger tilsvarende det de faktisk har jobbet det siste året. Nå må jobben gjøres ute på arbeidsplassene sammen med de tillitsvalgte, sa LO-leder Gerd Kristiansen da loven ble vedtatt.

DELTID: Forekomsten av ufrivillig deltid er mest vanlig i helse- og sosialtjenester, ifølge Fagforbundet.  Foto: COLOURBOX.COM
DELTID: Forekomsten av ufrivillig deltid er mest vanlig i helse- og sosialtjenester, ifølge Fagforbundet. Foto: COLOURBOX.COM Vis mer

Her er de nye tiltakene:
• Lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.

• Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.

• Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.

Kvinner jobber mest deltid Ifølge fjorårets tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), jobber 41 prosent av kvinner deltid, mot 13 prosent menn. Mange kvinner arbeider dessuten deltid over mange år. Det kan være noen av forklaringene på at kvinner fortsatt henger etter i lønn.

Tallene knyttet til ufrivillig deltid spriker mye. Mens noen hevder at ufrivillig deltid bare gjelder ti prosent av de deltidsansatte, mener Fafo-forsker Leif E. Moland at det kan gjelde så mange som 50 prosent av de deltidsansatte.

Tall fra både SSB og Fagforbundet er imidlertid entydige på at ufrivillig deltid i størst grad rammer kvinner.

Videre uttaler Fagforbundet at:
• Rundt 70 prosent av dem som arbeider ufrivillig deltid, er kvinner.

INITIATIVTAKER: Det var LO-leder Gerd Kristiansen som tok initiativet til lovendringen på Aps landsmøte i 2011. Foto: TROND ISAKSEN
INITIATIVTAKER: Det var LO-leder Gerd Kristiansen som tok initiativet til lovendringen på Aps landsmøte i 2011. Foto: TROND ISAKSEN Vis mer

• Litt over 40 prosent av alle som jobber ufrivillig deltid, jobbet i 2012 innenfor helse- og sosialtjenester. Nesten 20 prosent jobbet i varehandel og ni prosent jobbet i undervisning.

Jobber du i en større stilling enn du er ansatt i i løpet av 2014, bør du altså ta kontakt med arbeidsgiver for få økt stillingsprosenten din i 2015.

Les også: Disse jobbene blir borte

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.