BESTÅTT VINTERTEST: Den strømførende skinnen i kjørebanen fungerer også med vinterføre. Foto: ELWAYS
BESTÅTT VINTERTEST: Den strømførende skinnen i kjørebanen fungerer også med vinterføre. Foto: ELWAYSVis mer

Nå kommer veien som lader mens du kjører

Løsningen for alle med rekkevidde-angst?

DinSide: Salget av elbiler har som kjent eksplodert her til lands, og det er liten tvil om at elbilen er kommet for å bli.

For eksempel skal alle elbiler snart kunne hurtiglade.

85-gramsmålet Det er tydelig allerede nå at økt salg av ladbare biler må til for å nå det vedtatte målet om å komme ned i et snittutslipp på 85 gram CO2 per kilometer for hver solgte nybil.

Tallene fra 1. kvartal i år tyder på at vi er på god vei i retning av å nå målene, men mer må til.

Alle gjør det Det som i hovedsak begrenser utbredelsen og bruken av elbiler fortsatt i dag, er den som oftest begrensede rekkevidden. Og det er nok ikke løsningen med medbragt nødstrøm som er svar på den utfordringen.

Men i Sverige foreslås en løsning som, i det minste teoretisk, virker mer bærekraftig.

Selv om svenskene ikke har kastet seg på elbiltrenden - hovedsakelig fordi elbiler i Sverige per i dag er uforholdsmessig mye dyrere enn andre biler - tenker de også framover. Og det er hos våre naboer det tenkes helt konkret på framtidig karbonnøytral transport.

Elektrisk vei En besnærende løsning er den strømførende veien. Vi skrev allerede i 2010 om muligheten for elbil uten kabel, men det dreide seg om lite konkrete framtidsvyer basert på kontinuerlig induksjonslading.

I Sverige er nå et helt konkret prosjekt godt på... vei, takket være en oppfinner ved navn Gunnar Asplund og et selskap som heter Elways. I 2009 startet de opp utviklingen av en elektrifisert vei, bestående av en kjørebane med en strømførende skinne nedfelt i asfalten.

TESTES I STOR SKALA: Det svenske energidirektoratet støtter Elways-prosjektet med flerfoldige millioner og seinest i 2016 skal den strømførende skinnen testes på offentlige veistrekninger. For å unngå elektrisk støt, aktiveres strømforsyningen først når kjøretøyet nærmer seg ladepunktet. Foto: ELWAYS
TESTES I STOR SKALA: Det svenske energidirektoratet støtter Elways-prosjektet med flerfoldige millioner og seinest i 2016 skal den strømførende skinnen testes på offentlige veistrekninger. For å unngå elektrisk støt, aktiveres strømforsyningen først når kjøretøyet nærmer seg ladepunktet. Foto: ELWAYS Vis mer

Se også en annen svensk nyvinning: Fartsdumpen som bare tar synderne

Snart på offentlig vei Prosjektet har vært drevet framover fra 2011, som et samarbeid mellom Elways og konstruksjonsfirmaet NCC med støtte fra det svenske energidirektoratet (Energimyndigheten).

Det er nå så godt i gang at det innen 2016 skal testes ut en fullskalaløsning på offentlige veistrekninger, deriblant i Borlänge.

I løpet av en toårsperiode ble det konstatert at den strømførende veien fungerer også under vanskelige vær- og føreforhold, med både grus, vann og søle, is og snø på veien.

Nye millioner NCC og Elways kunne forleden dag meddele at den svenske staten bevilger 5,2 nye millioner kroner til å fortsette prosjektet, som et ledd i å gjøre transportsektoren i Sverige uavhengig av fossile drivstoff fram mot 2030.

Det skal videreutvikles teknikker for å kunne legge ned én kilometer strømførende skinne per time, på en solid og stabil måte.

Ifølge Energimyndigheten vil det være tilstrekkelig å elektrifisere de store motorveiene
(cirka 2 - 4 prosent av det totale veinettet), mens de kortere reisene mellom disse strekningene vil kunne foregå på batteridrift.

Les alt om elbil på DinSide

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.