PASS PÅ: Nå erstattes dette skiltet av et permanent på 70 km/t - før miljøfartsgrensa på 60 km/t er tilbake 1. november. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
PASS PÅ: Nå erstattes dette skiltet av et permanent på 70 km/t - før miljøfartsgrensa på 60 km/t er tilbake 1. november. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

Nå skal disse 60-sonene bort - i hvert fall for en liten stund...

Kleppa vil ha permanent fartsgrense på 70 km/t.

(Dagbladet): På torsdag i forrige uke kunne du lese at samferdselsministeren ønsket å fjerne all tvil om miljøfartsgrensens gyldighet, og etterlyste myndighet for politiet til å håndheve grensene i praksis.

Nå er Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Grete Faremo enige om skissene til et nytt regelverk som skal være ferdig utarbeidet til 1. november 2012.

- Miljøfartsgrenser vil igjen innføres 1. november 2012. Da skal politiet kjenne seg trygg på regelverket for håndheving, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Altså blir miljøfartsgrensa tatt bort så fort som mulig, siden lovverket rundt den er uklart.

Men inntil miljøfartsgrensa på 60 km/t gjeninnføres i november, blir det ikke 80 km/t på disse strekningene som tidligere.

- Jeg ber nå Vegdirektoratet om å erstatte dagens miljøfartsgrenser med permanent fartsgrense på 70 km/t så snart som mulig, sier  Kleppa.