RISIKOSPORT: Bare et øyeblikks sjekking av Facebook mens du sitter bak rattet, kan resultere i alvorlig ulykke, fordi oppmerksomheten trekkes bort fra bilkjøringen. Foto: BENJAMIN A. WARD / DAGBLADET
RISIKOSPORT: Bare et øyeblikks sjekking av Facebook mens du sitter bak rattet, kan resultere i alvorlig ulykke, fordi oppmerksomheten trekkes bort fra bilkjøringen. Foto: BENJAMIN A. WARD / DAGBLADETVis mer
UNGE VOKSNE VERST: CINTs undersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen viser at de unge voksne mellom 23 og 35 år er den mest aktive aldersgruppa når det gjelder å bruke sosiale medier og SMS bak rattet. Flere menn enn kvinner svarer ja på spørsmålet, og Vestlandet peker seg ut som mest tastevennlige landsdel. Grafikk: CINT/TRYG
UNGE VOKSNE VERST: CINTs undersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen viser at de unge voksne mellom 23 og 35 år er den mest aktive aldersgruppa når det gjelder å bruke sosiale medier og SMS bak rattet. Flere menn enn kvinner svarer ja på spørsmålet, og Vestlandet peker seg ut som mest tastevennlige landsdel. Grafikk: CINT/TRYGVis mer

Nær halvparten sjekker sosiale medier eller skriver SMS mens de kjører bil

- Livsfarlig, sier Trygg Trafikk. Nå er innstramming av reglene under oppseiling.

(Dagbladet): - Det er overraskende at så mange tar sjansen på å taste når de kjører. Ingenting er så viktig at man ikke kan kjøre til sida, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF), til Dagbladet.

- Skremmende I en undersøkelse meningsmålingsbyrået CINT har gjennomført for forsikringsselskapet Tryg, går det fram at 38 prosent av alle de spurte i et representativt utvalg av Norges befolkning sier de har brukt sosiale medier eller SMS mens de har kjørt bil. Blant de unge voksne - aldersgruppa 23-35 år - svarer hele 55 prosent ja på spørsmålet.

Den betydelige gruppa «Vet ikke / ikke relevant» rommer de mange som ikke kjører bil. Dermed er prosentandelen mobiltastende bilførere svært stor i alle aldersgrupper dersom man bare regner med dem som faktisk kjører.

- Vi vet at det ikke skal mange tidels sekundene til før trafikkbildet har forandret seg, og fotgjengere og syklister dukker opp i kjørebanen. Vi mener dette er ganske skremmende tall, sier Arne Einar Brun, kommunikasjonsrådgiver i Tryg, til Dagbladet.

Brun opplyser at Tryg lenge har hatt mistanke om at store mørketall om mobiltasting skjuler seg bak mange ulykker.

- De færreste opplyser til oss at de var opptatt med å taste på mobilen da de krasjet, sier han.

Lovlig - Vi advarer på det sterkeste mot å bruke SMS og sosiale medier under bilkjøring. Når man fører en bil, må man fokusere mest mulig på kjøringen og minst mulig annet, sier Simen Slette Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, til Dagbladet.

- Uoppmerksomhet i trafikken er en hovedårsak til alvorlige ulykker. Alt som tar fokuset bort fra veien - inkludert tasting på mobiltelefon - er livsfarlig, sier han.

Sunde understreker at ved en hastighet på 80 km/t beveger bilen seg 22 meter på ett sekund.

- Da krever det ikke lang tid med å titte bort før trafikkbildet endrer seg drastisk, sier han.

Brun i Tryg påpeker at det gjeldende regelverket (se faktaboks) faktisk kan tolkes dit hen at man lovlig kan kombinere å være på sosiale medier med bilkjøring - så lenge mobiltelefonen står i fastmontert holder.

- Dette er et hull i forskriftene som vi håper blir tettet snart, sier han.

Utdatert regelverk Også NAF ønsker en innstramming - og oppdatering - av regelverket, spesielt med henblikk på at forskriftene om mobilbruk i bil ikke er blitt endret siden år 2000.

- Forskriftene tar ikke hensyn til at folk nå har smarttelefoner, som man bruker til langt mer enn bare å ringe med. Derfor har vi sendt en høringsuttalelse der vi ber om at reglene justeres, sier kommunikasjonssjef Sagedal.

NAFs ønske er i grove trekk sammenfallende med Vegdirektoratets holdning: Å forby all bruk av mobiltelefon under kjøring, med unntak av samtale med håndfriløsning. Tasting begrenses til oppstart og avslutning av samtalen - det gjelder enten mobilen er håndfri eller står i holder.

- I lys av den teknologiske utviklingen som har vært på området siden år 2000, er det ønskelig å åpne for bruk av også andre håndfriløsninger enn holder, sier jurist Ylva Christiansen Sundt i Vegdirektoratet til Dagbladet.

Sundt opplyser at endringsforslaget har vært igjennom to høringsrunder, hvorav den siste ble avsluttet i høst. Det endelige forslaget ble så oversendt Samferdselsdepartementet i desember, og ligger nå til vurdering der.

• Les også bilistenes svar til Dagbladet: - Bare når jeg kjører