NAF: Bil A har skylden. Vegdirektoratet: Feil, bil B har skylden

Uenige om rett og galt i rundkjøring.

HVEM HAR SKYLDEN? Har bil A eller bil B skylden hvis det blir en krasj i rundkjøringen? Ekspertene er uenige. Illustrasjon: GJENSIDIGE
HVEM HAR SKYLDEN? Har bil A eller bil B skylden hvis det blir en krasj i rundkjøringen? Ekspertene er uenige. Illustrasjon: GJENSIDIGEVis mer

Dinside.no har tidligere omtalt en undersøkelse fra Gjensidige, som tydelig illustrerte hvor stor usikkerhet det er knyttet til kjøreregler ved rundkjøring. Responsen lot ikke vente på seg, og til sammen har flere tusen lesere kommentert saken.

For å bringe klarhet rundt fasiten Gjensidige presenterte, inviterte vi tre uavhengige eksperter for å få deres vurdering av hvilken fører som har skyld i den illustrerte situasjonen. Overraskende nok er også ekspertene helt uenige om hva som er riktig.

NAF: Bil A har vikeplikt! - Ja, det er korrekt at bil A har vikeplikt, sier advokat Jens Christian Riege hos NAF.

Han legger til at rundkjøringsreglene er ikke så enkle, da det ikke er egne bestemmelser for dette. Derfor er det vanlige trafikkregler som må anvendes.

- Det som gjør det ekstra forvirrende, er at det er to regelsett som kan komme inn i vurderingen av situasjonen.
 
- Det ene er bestemmelsen om feltskifte i trafikkreglene §8, hvor utgangspunktet er at den som skifter felt har vikeplikt. I denne situasjonen kan man argumentere med at bil B skifter felt på vei ut av rundkjøringen. Samtidig har man en bestemmelse om svinging i trafikkreglene §6: Den som skal svinge til venstre i et kryss, skal i god tid legge seg i venstre felt før man svinger til venstre. Det medfører at bil A som skal til venstre i rundkjøringen (som i denne sammenheng kan sammenliknes med et kryss), skulle ha lagt seg i venstre felt inn i rundkjøringen. Denne ligger med andre ord feil, og bryter trafikkreglene dersom den kjører til venstre fra høyre fil.

- Bil B som skal rett fram, kunne ideelt sett ha lagt seg i høyre felt, men den har ikke gjort noe galt med å kjøre som den gjør. I ansvarsspørsmålet blir det nok derfor reglen om feilplassering som avgjør saken, forklarer NAF-advokaten.

ATL er enig - Vi ser oss enig med fasiten Gjensidige gir. A får skyld for kollisjonen, sier fagkonsulent Øyvind Eidesen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL).

KOMPLISERT: Ikke alle føler seg sikre på hvordan du egentlig kjører i rundkjøringer som denne. Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
KOMPLISERT: Ikke alle føler seg sikre på hvordan du egentlig kjører i rundkjøringer som denne. Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

- Ifølge §6 som Gjensidige henviser til, finner man følgende: §6-1 andre del sier: Ved svinging til venstre skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre. Bil A velger altså å ikke overholde denne regelen, og svinger til venstre fra høyre felt. Gjensidige henviser også til §8, som sier: Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses. 

- Bil B skifter felt for å kjøre ut av rundkjøringen. Ut fra dette er jo også bil B ansvarlig for å vite at det er klart for ham å kjøre ut av rundkjøringen. Vi er enige i at Gjensidige ikke gir ham skyld for kollisjonen. Men når man skifter felt, er det en viktig faktor å sjekke at det faktisk er klart for å kunne gjennomføre feltskifte, sier Eidesen. 

Vegdirektoratet: De tar feil! - Vi er uenige med NAF og ATL og mener de tar feil i deres juridiske vurdering av eksempelet, sier avdelingsdirektør for trafikantadferd i Vegdirektoratet, Jon Molnes.  

- Vi mener bil A i den gitte illustrasjonen ikke gjør noe ulovlig, og har lov til å fortsette, selv om han har valgt ytterste felt. Når man er inne i rundkjøringen gjelder reglene om feltskifte.  

- I rundkjøring må de ordinære kjørereglene tilpasses. Vegtrafikklovens §3 vil også gjelde ved kjøring inn mot, og inne i rundkjøringer. Altså, det påligger enhver og ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsom, sier Molnes.
 
- Det er riktig at §6 i trafikkreglene om svinging gjelder inn mot rundkjøring. Bestemmelsen forutsetter at du vet hvor du skal, og plasserer deg deretter. I en rundkjøring blir det juridiske spørsmålet om A er gjør noe ulovlig ved ikke å velge første utkjørsel, eller rett fram, men i stedet fortsetter rundt rundkjøringen i høyre felt. Vår holdning er at bil A ikke gjør noe galt. Er man usikker på hvilken utkjørsel som er riktig, kan man altså kjøre rundt hele rundkjøringen i høyre felt.  

- Vikepliktregelen ved feltskifte inne i rundkjøringen tilsier at bilen i innerste felt alltid må vike for feltet utenfor når man skal ut av rundkjøringen.

Støttes av rettspraksis - Den konkrete situasjonen er ikke behandlet av Høyesterett, og vi må derfor se til rettspraksis i lavere instans, sier Molnes.  

- En lignende situasjon finner vi i i en lagmannsrettsdom hentet fra Rettens Gang-2003-1129. «Ved kjøring inne i og ved utkjøring av rundkjøring gjelder de alminnelige regler om vikeplikt ved feltskifte. Velger en f.eks. venstre felt (innerste) ved innkjøring fra syd og skal nordover, må en ved utkjøring ta hensyn til trafikk i høyrefeltet som skal videre til en annen utkjøring. Syklisten har i dette tilfelle kjørt i høyre felt i en rundkjøring med to felt. Han fulgte høyre side av feltet uten å svinge av ved første utkjøring. Han har hele tiden befunnet seg i rundkjøringen. Andre kjørende som vil kjøre ut av rundkjøringen, har da vikeplikt. Tiltalte overholdt ikke vikeplikten...»

UP-sjefen: - Generell vikeplikt - Bil A burde åpenbart ha valgt et annet løp fordi den skal til venstre i rundkjøringen, men den gjør ikke noe straffbart etter vårt syn.
Bil B sin feltplassering er for så vidt grei, men den må krysse høyre felt for å komme ut av rundkjøringen. Da har den en generell vikeplikt ved feltskifte, samt vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. På grunn av brudd på vikepliktsregler har derfor bil B skylden. Men jeg må legge til at den illustrerte situasjonen er mangelfullt opplyst med hensyn til hendelsesforløp, sikt, føreforhold og så videre. Er for eksempel hastigheten til bil A veldig høy, kan det være feil å gi bil B skylden, sier UP-sjef Runar Karlsen.

PRØVER Å GI SVAR: - Bil A har vikeplikt, hevder NAF-advokat Jens Christian Riege. Foto: NAF
PRØVER Å GI SVAR: - Bil A har vikeplikt, hevder NAF-advokat Jens Christian Riege. Foto: NAF Vis mer

Lurer du på hvordan du skal kjøre i rundkjøring?
Se videoene fra Statens vegvesen.  
Se mer om kjøreregler i rundkjøring.