Urovekkende nyheter: Nav-svindel kan få store konsekvenser for hvordan folk ser på velferdssamfunnet, og de som virkelig trenger hjelp, sier Hårek Elvenes, Høyrepolitiker og medlem i justiskomiteen på stortinget.
Urovekkende nyheter: Nav-svindel kan få store konsekvenser for hvordan folk ser på velferdssamfunnet, og de som virkelig trenger hjelp, sier Hårek Elvenes, Høyrepolitiker og medlem i justiskomiteen på stortinget.Vis mer

- Nav-svindel er en mine under velferdsstaten

Nav-svindel kan få store konsekvenser for velferdsordningene vi har i landet, sier Hårek Elvenes i justiskomiteen.

Dagbladet skriver i dag at halvparten av oss synes det er for lett å snylte på Nav. Les hele saken på Dagbladet Pluss.

- Urovekkende, sier Hårek Elvenes, Høyrepolitiker og medlem av justiskomiteen.

- Trygdesvindel er en mine under velferdsstaten. Dersom den allmenne oppfatningen er at det er lett å jukse til seg penger fra Nav kan det fort bli fristende å prøve å jukse.

Elvenes mener at dette kan sette press på velferdsstaten. Et for strengt kontrollsystem vil gjøre det vanskelig for de som virkelig trenger hjelp.

- Slik må det for all del ikke ende opp, sier han.

Et omdømmeproblem
En forringing av Navs omdømme kan også få store konsekvenser, mener han.

- Hvis Nav får et omdømme som et etat som er lett å lure, så kan det redusere folks tillit til det velferdssystemet som vi har. Hvis misbruket er stort og kostnadene høye for samfunnet kan folk begynne å stille spørsmål ved behovet, sier han.

- Vi skal ikke ta velferdsstatens goder for gitt, de må pleies og legitimiteten opprettholdes.

Enkelttilfeller og org. svindel
Elvenes forklarer at trygdesvindel handler om enkelttilfeller, men også om organisert økonomisk kriminalitet hvor arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider om å utnytte velferdsordninger, f.eks. ved at ansatte sykmelder seg, men fortsetter å jobbe svart.

Det er Nav Kontrolls 110 ansatte som jobber med å ta svindlerne.

- Vi forebygger, avdekker, utreder og anmelder trygdesvindel, sier kontrollorganets direktør, Sverre Lindahl.

For 2015 er budsjettet for kontrollavdelingene hos Nav på 98 millioner kroner.

Utover dette bevilget regjeringen nylig 25 millioner kroner til politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet, for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Nav har ikke fått ekstra midler, men er med på satsingen.

- Helt nødvendig, sier Elvenes.

- Det er avgjørende viktig at de sakene som anmeldes av Nav, faktisk blir etterforsket av politiet.

I 2013 anmeldte Nav i alt 1813 personer. Tallet så langt i år overstiger 450 anmeldelser.

- Risikoen for å bli oppdaget er høy, sier Navs fungerende Arbeids- og velferdsdirektør, Kjersti Monland i en pressemelding.

- Det er viktig at de som velger å svindle til seg stønader er klar over at kontrollene blir stadig bedre.

Fra 2015 må alle arbeidsgivere månedlig rapportere inntekten til Skatteetaten, og denne informasjonen får Nav tilgang til i sitt kontrollarbeid. 65 prosent av svindelssakene avdekkes gjennom målrettede kontroller mot opplysninger i Skatteetatens registre.