- Navere har status

Det er blitt stuereint å leve på ytelser fra Nav, mener Nav-leder.

(Dagbladet): - Noen synes det er behagelig å gå hjemme. De har kompiser som lever på Nav-ytelser og føler det er en ålreit måte å få nok penger på, sier Nina Jeanette Steinmoen, leder ved Nav Talenthuset på Notodden.

I en ny serie om unge som lever på Nav-ytelser, undersøker Dagbladet hvorfor titusener av unge mennesker faller utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet. 

I flere artikler over de neste dagene skriver vi om møtene med 18-årige Kjetil Hauge fra Notodden og andre unge utenfor arbeidslivet. Vi snakker med dem og andre om hva som skal til for at de skal komme seg ut i jobb eller utdanning.

Siden oppstart i januar 2014 har rundt 200 ungdommer vært henvist til Talenthuset på Notodden, et samarbeid mellom Nav, skole og arbeidslivet i Telemark-kommunen.

- Det er også flere som ikke har noen form for ytelse, men trenger et spark bak for å komme seg ut av den situasjonen de befinner seg i, sier Steinmoen.

Dropper ut av skolen En betydelig andel av ungdommene som blir henvist til Talenthuset har droppet ut av skolen fordi de ikke mestrer det teoretiske.

- Et så lite sted som Notodden har jo ikke arbeidsplasser til alle, og hvis du ikke har klart å fullføre videregående skole, er det veldig vanskelig å få jobb, sier Steinmoen.

ET SPARK: Noen trenger et spark bak for å komme seg ut i arbeidslivet, mener Nina Jeanette Steinmoen, leder ved Nav Talenthuset på Notodden. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
ET SPARK: Noen trenger et spark bak for å komme seg ut i arbeidslivet, mener Nina Jeanette Steinmoen, leder ved Nav Talenthuset på Notodden. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

Tidligere var det forholdsvis enkelt å få seg jobb uten å ha utdanning i den gamle industribyen. Men de siste åra har flere bedrifter som ansatte unge uten kompetanse, lagt ned driften. Mange unge har mistet jobben.

Flest menn Unge som Nav kommer i kontakt med har ofte sammensatte problemer som rus og psykiatri. Noen av de unge kommer fra ressurssterke hjem, andre er fra familier der mor og far aldri har vært i jobb. Åtte av ti er unge menn.

- Spørsmålet er om jenter sliter mer psykisk og ikke klarer å ta kontakt, eller om de klarer seg bedre gjennom skoleløpet. Veldig mange av guttene som blir henvist hit, har gått yrkesfaglige linjer, men ikke fått lærlingplass, sier Steinmoen.

Hun tror velferdssystemet vårt har noe av skylden for at et økende antall unge faller utenfor skole og jobb.

-Fordi vi har det så godt, stilles det nok ikke like store krav til oss som før. Unge i dag har mye lettere for å få ting av foreldrene sine uten å måtte yte så veldig mye, sier Steinmoen.

Sammenslåingen av Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten har muligens også gjort det enklere å komme til Nav for å søke penger, tror hun.

- Navere har status

- Det føltes nok vanskeligere for mange å skulle gå inn på et sosialkontor. I dag er det nesten blitt litt status i enkelte miljøer å gå på Nav, fordi det betyr at du da kan gjøre andre ting ved siden av pengene du mottar, sier lederen for Talenthuset.

Prestasjonsangst Samtidig er mange av de unge på Talenthuset opptatt av en framtid, men trenger litt hjelp for å se veien dit, påpeker hun.

- Prestasjonsangst er nok en stor del av problemet. Vi skal jo lykkes på så mange arenaer i dag - prestere godt på skolen, ha en fin fasade, være gode i sport og ha de nyeste klærne. Det kan nok være årsaken til at så mange unge i dag sliter med lettere psykiske lidelser, som angst og depresjon, sier Steinmoen.

Ifølge Folkehelseinstituttet har 8 prosent av barn og unge en psykisk lidelse. Av disse har 25-40 prosent symptomer som varer i mange år. Vanligst er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser.

Tall fra Reseptregisteret viser at det var en sterk økning i antall unge som brukte antidepressiva i perioden 2004-2013.

Mange uten jobb Telemark er kjent for høy ledighet blant unge, sammenliknet med resten av landet. Hele 15,5 prosent av dem som står uten jobb er under 30 år, viser ferske tall fra Nav.

Med en arbeidsledighet på totalt 3,8 prosent har Telemark flest arbeidsledige i landet.

PATRULJERER: - Det er langt lettere for oss å jobbe i gata i dag enn for noen år siden, sier Bård Fjermestad, innsatsleder ved Notodden politistasjon. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
PATRULJERER: - Det er langt lettere for oss å jobbe i gata i dag enn for noen år siden, sier Bård Fjermestad, innsatsleder ved Notodden politistasjon. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

På Notodden har arbeidsledigheten totalt økt med 19 prosentpoeng siden mars i fjor.

- Det er vanskelig å stå uten jobb, uansett alder. Når du ikke har noe å gjøre og har mistet litt troa på framtida, blir du gjerne litt destruktiv. Har du ikke noe å våkne opp til om morgenen, og noen som har behov for deg, graver man seg gjerne litt ned.

Steinmoen anslår at rundt 80 prosent av ungdommene som Nav er i kontakt med, ønsker å komme seg ut i arbeidslivet.

- For mange stopper det litt opp, fordi de ikke vet hvordan de skal komme seg dit. I dag må man jo nesten ha en mastergrad for å få seg jobb, og bare 4 prosent av arbeidsplassene i Norge er for dem som har lav utdanning. Når du har fått avslag, på avslag, skal du mobilisere ganske mye krefter for å komme deg opp igjen, sier hun.

De resterende 20 prosent er ikke motivert for å komme seg inn i arbeidslivet, mener hun. Ofte handler det om en livsstil som går i arv.

- Når foreldrene dine ikke har vært i jobb og vennene dine ikke jobber, blir dette normen. 

UNGE PÅ KURS: Mange av ungdommene Nina Jeanette Steinmoen er i kontakt med på Nav Talenthuset, har droppet ut av videregående skole fordi de ikke mestrer de teoretiske fagene. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
UNGE PÅ KURS: Mange av ungdommene Nina Jeanette Steinmoen er i kontakt med på Nav Talenthuset, har droppet ut av videregående skole fordi de ikke mestrer de teoretiske fagene. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer