Nei, det er ikke tallet på befolkningen som øker mest

- Vi ser at folks behov for bil er stigende, sier ekspert.

ANTALLET VOKSER: 87 prosent av oss bor i en husholdning med tilgang til bil , mens hele 42 prosent bor i en husholdning med tilgang til mer enn en bil. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
ANTALLET VOKSER: 87 prosent av oss bor i en husholdning med tilgang til bil , mens hele 42 prosent bor i en husholdning med tilgang til mer enn en bil. Illustrasjonsfoto: Colourbox.noVis mer

Det har vært skrevet og sagt mye om at vi i disse tider er blitt fem millioner innbyggere i Norge. Nå er vel ikke det så voldsomt imponerende. Bare i Tokyo bor det nesten ni millioner mennesker. Eller 35 millioner, når vi tar med forstedene.

Den norske befolkningsveksten på drøye 800 000 mennesker i løpet av 25 år skaper neppe heller overskrifter i andre land enn vårt eget. Byen Ghaziabad i India bruker tre år på det samme.

Da er det større grunn til å bli imponert, eventuelt frustrert, over veksten i antallet biler i Norge etter andre verdenskrig. Eller særlig etter 1960, da de siste rasjoneringsbestemmelsene etter krigen ble opphevet, og privatbilsalget ble fritt.

Sterk økning I årene etter 1960 er nordmenn i langt større grad blitt et reisende folk. Siden 1965 er antallet reiser med personbil firedoblet, og målt i antall reisende og i personkilometer er bruken av personbil mer enn femdoblet, i følge Statistisk Sentralbyrå.

Tallene i tabellen til høyre er rundet av, og viser antallet personbiler og varebiler under 3,5 tonn (tallene tar utgangspunkt i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå)

Med et økt behov for bil, samt bedre privatøkonomi, kommer økt nybilsalg, til tross for skyhøye norske bilpriser. I 1967 passerte vi 500 000 registrerte personbiler, i 1976 passerte vi en million, og i 1985 1,5 million.

Etter noen år med stagnasjon i bilsalget, tok det seg igjen opp utover på 90-tallet. For eksempel så vokste den norske personbilparken med over 190 000 biler i årene 1997-2001. Og i dag er det nesten 2,4 millioner personbiler i Norge.

Grafen fra Statistisk Sentralbyrå viser utviklingen av personbilparken fra 1945-2010. Legg merke til den brå stigningen etter 1960, da reguleringen av personbilsalget ble opphevet. Legg også merke til hvordan bilsalget flater ut rundt 1986/87. Da var jappetiden på hell, oljeprisen lav og de statlige inntektene likeså. Krona ble devaluert, boligprisene raste og bilsalget stagnerte i flere år.

ÅR

BILBESTAND

FOLKEMENGDE

ANTALL INNBYGGERE PR. BIL

1985

1 650 000

4 200 000

2,6

1990

1 800 000

4 250 000

2,4

1995

1 900 000

4 400 000

2,3

2000

2 100 000

4 500 000

2,1

2005

2 300 000

4 600 000

2

2010

2 700 000

4 900 000

1,8

Som vi ser har befolkningen økt med 16,7% i disse årene, mens bilparken på samme tid har økt med 63,6%.

Fremtiden Lite tyder på at den raske veksten av antallet personbiler (og varebiler) kommer til å stoppe opp med det første.

- Vi ser at folks behov for bil er stigende og at bilparken øker for hvert år. Ikke bare fordi vi blir flere i landet, men god økonomisk levestandard og økte behov gjør at folk trenger bil. Før sa vi at et normalmarked var 110.00 nye personbiler, nå er det kanskje 125.000, sier direktør i Bilimportørenes Landsforening, Erik Andresen.

I motsetning til i 1986/87 ble vårt personbilsalg knapt berørt av den siste finanskrisen, i 2008.

- Norge ble lite rammet, og for bilbransjen gikk krisen veldig fort over og tilbake til normalsalg. Lav ledighet og lave renter er viktig for bilsalget, og dessuten benytter mange boligkreditten til bilkjøp. Med en kraftig økning i boligprisene så har mange fått økte rammer for lån, forklarer Andresen.

- Frykter bransjen at EU-krisen til slutt vil ramme nybilsalget i Norge?

- Slik det ser ut nå, så vil Norge i liten grad påvirkes av vanskelighetene i Europa. Imidlertid kan økte oljepriser føre til lavere økonomisk vekst, som igjen vil ramme bilsalget.

Artig å vite (kilde: Statistisk Sentralbyrå/Transportøkonomisk Institutt):

* I perioden 1931-1935 var den gjennomsnittlige årlige veksten i bilparken på 1 860 biler
* I 1986 ble det solgt 167 352 nye biler i Norge - det så langt beste året for bilsalget
* I 2011 ble det solgt 138 345 nye biler i Norge - det fjerde beste året noensinne
* I 2010 var Volkswagen merket med flest personbiler og flest varebiler på norske veier
* Oppland har den eldste bilparken, med en snittalder på 12,5 år
* Oslo har den yngste bilparken, med en snittalder på 8,5 år
* 87% av oss bor i en husholdning med tilgang til bil
* 42% av oss bor i en husholdning med tilgang til mer enn en bil

Les også: Gammel bilpark koster liv
Bilavgift gir enorme prisforskjeller
Bilene som vil holde seg best i pris

Saken ble opprinnelig skrevet av Vi Menn for Klikk.no. Les her.

STORSALG: Nybilsalget i Norge går så det griner for tiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
STORSALG: Nybilsalget i Norge går så det griner for tiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Vis mer
Nei, det er ikke tallet på befolkningen som øker mest
OPTIMIST: Direktør Erik Andresen hos Bilimportørenes Landsforening tror på fortsatt vekst i bilsalget. Foto: B.I.L
OPTIMIST: Direktør Erik Andresen hos Bilimportørenes Landsforening tror på fortsatt vekst i bilsalget. Foto: B.I.L Vis mer