VELLYKKET: Et internasjonalt forskningsnettverk karakteriserer norske tiltak mot mobbing som spesielt vellykkede. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
VELLYKKET: Et internasjonalt forskningsnettverk karakteriserer norske tiltak mot mobbing som spesielt vellykkede. Foto: Håkon Eikesdal / DagbladetVis mer

Norge best i klassen på mobbing

Norske tiltak er spesielt vellykkede, viser en internasjonal undersøkelse.

|||Programmer mot mobbing i skolen virker, og de norske tiltakene er spesielt vellykkede, viser en internasjonal undersøkelse.

I gjennomsnitt fører programmer mot mobbing til at mobbingen går ned med 20 til 23 prosent og antall mobbeofre med 17 til 20 prosent, skriver forskning.no og viser til en internasjonal undersøkelse utført av Campbell Collaboration.

Campbell Collaboration er et internasjonalt forskningsnettverk med base i Norge. Nettverket samarbeider med forskere og lager systematiske oversikter om effekten av tiltak innen sosial-, justis- og utdanningssektoren, skriver forskning.no.

Mest vellykket mot mobbing i skolen er intensive programmer som går over lang tid, og noe av det som virker best er foreldremøter, bedre tilsyn på lekeplasser, samtaler med mobberne, henvisning til rektor og tap av privilegier.

Resultatene viser at antimobbeprogrammer har størst innflytelse på barn som er 11 år og eldre.

Bergens-forskeren Dan Olweus trekkes fram, fordi tiltak som er inspirert av arbeidet hans er svært effektive, uavhengig av hvilket land programmet ble gjennomført i.

- Men program som er implementert i Norge har særlig suksess, uansett om de er Olweus-inspirert eller ikke, ifølge undersøkelsen.

Én type tiltak førte derimot til økning i mobbing - programmer som la stor vekt på arbeid mellom jevnaldrende, det vil si innsats som mekling og veiledning.

(NTB)