Norge har en av Europas eldste personbilparker

Kia har yngst bestand av biler, Chevrolet desidert eldst.

GAMMEL: Bilparken i Norge har gradvis blitt eldre. FOTO: Geir Svardal
GAMMEL: Bilparken i Norge har gradvis blitt eldre. FOTO: Geir SvardalVis mer

Statistisk Sentralbyrås tall viser at den norske personbilparken fortsatt har en snittalder på 10,5 år. Og dermed fortsatt er en av Europas eldste.

Tilsvarende statistikk for et utvalg EU-land (Estland, Finland, Slovakia, Hellas, Portugal, Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgia, Østerrike, Storbritannia og Irland) er ennå ikke klar. Men i 2010 var snittalderen på personbilparken i disse landene 8,3 år. Det er neppe grunn til å tro at tallet er særlig endret nå, selv om Finanskrisen i EU utvilsomt gjør at folk vil holde lenger på bilene sine i en periode fremover.

Til tross for vekslende avgiftssystemer siden 1993, er det lite bevegelse i snittalderen til den norske bilparken. I 1993 var den på 10,0 år. Så bikket den litt under utover 90-tallet, for så å klatre over inn mot det nye årtusenet.

Og siden 2000 har snittalderen vært på minst 10,0 år, økende opp mot 2010, der tallet var det samme som i 2012: 10,5 år.

Bilavgiftene våre er fortsatt svært høye ( med elbilen som unntak), noe som for eksempel gir oss mye høyere bilpriser enn det svenskene har.

Det er ikke uproblematisk. Det er for eksempel hevet over en hver tvil at vår gamle bilpark koster liv. Og eldre biler forurenser langt mer enn nyere.

Bilorganisasjonene har flere ganger krevd kutt i bilavgiftene, slik at vi kan få en yngre, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.

Tidligere i år overleverte NAF, Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) et innspill til statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet.

De tre store aktørene representerer både forbrukeren, importørene og bilbransjen generelt, og slo seg sammen i et forsøk på å øke sin innflytelse i bilavgiftsspørsmål, og få endret bilavgiftene.

Kortversjonen av innspillet: "Vi må ha lavere avgifter for å få en nyere bilpark med mer miljøvennlige og sikre biler."

Vi forelegger statistikken over personbilparkens snittalder for statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet.

- Alderen på bilparken i Norge er høy sammenlignet med en del andre land. Det har den vært lenge. Men det er mange forhold som påvirker alderen på bilparken. I tillegg til avgifter betyr demografi og inntektsnivå mye. For eksempel så har Finland en høyere gjennomsnittsalder på bilparken enn Norge, på tross av at Finland har lavere kjøpsavgifter på bil.

Lund påpeker også at gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler har gått ned de siste årene.

- Fram til 2006 økte gjennomsnittlig avgift til knapt 140 000 kroner per bil, mens den nå er på omtrent samme nivå som i 2002, på om lag 110 000 kroner. Reduksjonen i gjennomsnittlig avgift de siste årene skyldes i stor grad lavere CO2-utslipp fra nye biler. Lavere CO2-utslipp for nye biler er viktig siden disse bilene skal være på norske veier i mange år framover, og biler med lave utslipp kan i dag oppnå svært lav engangsavgift. Dette har gjort det mulig for flere å kjøpe ny bil, og dermed bidratt til det høye nybilsalget vi har hatt de siste årene.

Lund understreker at Regjeringen har økt vrakpanten i to år på rad, fra 1500 kroner per bil før 2012 til 2500 kroner i 2013.

NAFs informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er enig i at nybilsalget i Norge er godt, men er ikke fornøyd med vrakpanten.

- NAF mener at norsk bilavgiftspolitikk beveger seg i riktig retning, men problemet i dag er at det vrakes for få biler. Vrakpanten bør minst dobles, fra dagens 2500 til 5000 kroner, sier hun.

NAF vil også ha større endringer i omregistreringsavgiften, som i dag er såpass høy at mange sikkert skremmes fra å kjøpe nyere bruktbil. Mens det i Sverige er gratis med omregistrering, må du ut med tusenvis av kroner for samme tjeneste i Norge.

Kia yngst Statistisk Sentralbyrå har også snittalderen på hvert enkelt bilmerke i Norge. Kia har den yngste bestanden av biler, med en snittalder på 5,5 år. Av de tyske premiummerkene har BMW den yngste parken, med en snittalder på 9,0 år.

Chevrolet er i den andre enden av skalaen, med 26,9 år - men her finnes det nok mange gammelbil-entusiaster som drar tallet opp.

PERSONBILPARK ALDER (SSB)

PERSONBILBESTAND

SNITTALDER

I alt

2 431 938

10,5

Audi

146 779

9,7

BMW

122 158

9,0

Chevrolet

16 739

26,9

Chrysler

11 002

16,0

Citroën

45 938

8,9

Daihatsu

5264

11,2

Fiat

10 372

11,6

Ford

167 056

11,1

Honda

57 304

9,6

Hyundai

49 539

7,5

Jeep

7750

14,3

Kia

20 368

5,5

Land Rover

9813

10,9

Mazda

62 347

11,4

Mercedes-Benz

155 527

12,5

Mitsubishi

80 494

10,0

Nissan

85 060

9,6

Opel

135 166

12,3

Peugeot

103 649

8,4

Renault

38 796

11,3

Rover

3193

17,7

Seat

6392

13,2

Skoda

62 713

6,0

Subaru

48 294

8,9

Suzuki

50 403

8,4

Saab

37 754

12,3

Toyota

305 241

9,4

VW

340 147

10,0

Volvo

189 279

11,3

Les også: Bruktbilene nordmenn drømmer om
Snart forsvinner disse bilene
Billig BMW er best
Menn lyver mest om bilskader

Saken ble opprinnelig skrevet av Vi Menn for Klikk.no. Les her.

MER ENN AVGIFTER: Statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund, påpeker at det er mange forhold som påvirker alderen på bilparken. FOTO: Geir Svardal
MER ENN AVGIFTER: Statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund, påpeker at det er mange forhold som påvirker alderen på bilparken. FOTO: Geir Svardal Vis mer
KREVER DOBLING: NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er ikke fornøyd med vrakpanten fra 2500 til 5000 kroner NAF. FOTO: Erik Norrud
KREVER DOBLING: NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er ikke fornøyd med vrakpanten fra 2500 til 5000 kroner NAF. FOTO: Erik Norrud Vis mer
SNITTBILEN: En 2002-modell Saab kan stå som eksempel på gjennomsnittsbilen i Norge. FOTO: Terje Bjørnsen
SNITTBILEN: En 2002-modell Saab kan stå som eksempel på gjennomsnittsbilen i Norge. FOTO: Terje Bjørnsen Vis mer