T-celler: Ved den nye immunterapien omprogrammeres kroppens egne immunceller slik at de kan angripe kreftcellene. Foto: NTB Scanpix
T-celler: Ved den nye immunterapien omprogrammeres kroppens egne immunceller slik at de kan angripe kreftcellene. Foto: NTB ScanpixVis mer

Beslutningsforum sier ja

Ny immunterapi godkjent i Norge

En ny immunterapi mot leukemi hos barn ble i dag godkjent innført ved norske sykehus.

CAR-T-celleterapi ble mandag 17. desember godkjent av Beslutningsforum for nye metoder for barn og unge voksne (opptil 25 år) med kreftformen akutt lymfatisk leukemi (ALL).

I august i år fikk den spesialiserte immunterapien markedsføringstillatelse i Norge. Beslutningsforum har nå konkludert med at det er kostnadseffektivt å innføre behandlingen ved norske sykehus.

Neste generasjon kreftmedisin

- Dette er neste generasjon kreftmedisin, har kreftlege og professor emeritus Steinar Aamdal tidligere uttalt til Dagbladet.

Behandlingen er nå godkjent for barn med leukemi (akutt lymfatisk leukemi - ALL), som har gjennomgått standard behandling og likevel fått tilbakefall.

- Med denne behandlingen får over 80 prosent effekt. Hvor mange som får tilbakefall, vet vi ikke, men vi mener mange av dem kommer til å være helbredet, sier Aamdal til Dagbladet nå.

Behandlingen vil nå innføres ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, som har ledet tidligere studier av immunterapien og derfor har erfaring med metoden.

- Immunterapien virker på leukemi hos barn og på lymfekreft hos voksne. Vi ønsker å kunne behandle også andre kreftformer med denne metoden, men det er lenger fram, sier Aamdal.

Kreftfri

Simen Aarskog (14) er en av dem som har deltatt i utprøvingen av den nye medisinen ved Rikshospitalet. Han har fått god effekt av behandlingen og var kreftfri ved ettårskontrollen i november.

Ifølge metodevurderingen vil om lag fem pasienter årlig være aktuelle for behandlingen i Norge.

- Kymriah kan innføres til behandling av pasienter opp til 25 år. Behandlingen skal foregå ved Oslo universitetssykehus, der man har gjennomført studier. Dette er et kjempespennende behandlingsprinsipp for en pasientgruppe som ikke har hatt behandlingstilbud i residiv, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum, skriver Dagens Medisin.

Kroppens egne celler

Novartis er firmaet bak den nye immunterapien (Kymriah), hvor pasientens egne T-celler, immuncellene, høstes fra blodet og sendes til et laboratorium i Tyskland for å genmanipuleres, før de føres tilbake til pasienten. Slik omprogrammeres immuncellene til å rette seg mot kreftcellene i kroppen.

- CAR-T- celleterapi er et paradigmeskifte, et helt nytt behandlingsprinsipp for noen alvorlig syke pasienter som tidligere har hatt begrensede behandlingsmuligheter. Med dagens godkjenning fra Beslutningsforum gir vi et nytt håp til disse norske pasientene, sier Richard Flaaten, Medical Lead Western Europe Cluster i Novartis i en pressemelding.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering til Beslutningsforum at pasienter vil kunne vinne opp mot 10 gode leveår med Kymriah sammenliknet med dagens standardbehandling.