TEGN PÅ FØDSEL: Svenske forskere har utviklet en metode for å forutsi om gravide med premature rier kommer til å føde innen sju dager. Metoden gir nye muligheter til å forsinke fødselen og forberede seg for tidlig fødsel.   Foto: Colourbox
TEGN PÅ FØDSEL: Svenske forskere har utviklet en metode for å forutsi om gravide med premature rier kommer til å føde innen sju dager. Metoden gir nye muligheter til å forsinke fødselen og forberede seg for tidlig fødsel. Foto: ColourboxVis mer

Ny test varsler for tidlig fødsel

Vil bety mye om du har risikoen.

Babyer født for tidlig har større risiko for alvorlige komplikasjoner.

Forskerne ved Sahlgrenska akademiet i Sverige har nå utviklet en metode for å forutsi om gravide med premature rier kommer til å føde innen sju dager.

Metoden gir nye muligheter til å forsinke fødselen, forberede seg for tidlig fødsel og dermed forebygge komplikasjoner.

Fødsel før 37 fullgåtte uker, såkalt prematur fødsel, øker risikoen for at barnet blir alvorlig syk på kort og lang sikt.

I dag går det bra, som med barnet til Kathrine Strøm, som fødte i uke 31 på ferie i Frankrike. I noen tilfeller kan legene nå redde barn som er født helt ned i uke 23.

Test skal forutsi prematur-fødsel Men bare 30 prosent av kvinnene som kommer inn med tidlige sammentrekninger, føder faktisk før termin.

Nå er forskere fra Göteborg i gang med å utvikle en ny test som kan fortelle om babyen kommer til å fødes for tidlig.

NY METODE: Den nye metoden består av en blodprøve som tester to spesifikke proteiner i kvinnens blod kombinert med en ultralydundersøkelse som måler lengden av livmorhalsen. Metoden kan forutsi med 75 til 80 prosent nøyaktighet om en kvinne vil føde for tidlig. Foto: Thinkstock
NY METODE: Den nye metoden består av en blodprøve som tester to spesifikke proteiner i kvinnens blod kombinert med en ultralydundersøkelse som måler lengden av livmorhalsen. Metoden kan forutsi med 75 til 80 prosent nøyaktighet om en kvinne vil føde for tidlig. Foto: Thinkstock Vis mer

Testen som er gjennomført ved Sahlgrenska akademi i Sverige, skiller ut dem som ikke er i risikosonen for tidlig fødsel med en treffsikkerhet på så mye som 75-80 prosent.

Fødsel innen én uke - Testen bruker en kombinasjon av proteiner som finnes i morens blod, og lengden av livmorhalsen til å forutsi med et positivt sannsynlighetsforhold av 5,83 og et negativt sannsynlighetsforhold på 0,30 om en gravid kvinne kommer til å føde for tidlig, forklarer Panagiotis Tsiartas, spesialist i gynekologi ved Kvinneklinikken på Östra sykehus i Göteborg.

Forskere ved Sahlgrenska akademiet studerte 142 gravide kvinner som kom til Sahlgrenska universitetssykehus i en periode på 10 år.

Som et resultat av undersøkelsen har forskere utviklet en ny metode som kan forutsi med høy presisjon om en gravid kvinne med sammentrekninger vil føde innen sju dager.

Forbereder seg bedre I dag er det vanlig praksis å gi en kvinne kortison for å få fosterets lunger til å modnes tidligere, dersom det er risiko for prematur fødsel. Ofte utsettes fødselen et par dager med hjelp av tokolytisk behandling. Det er en behandling i form av medikamenter som kan stanse veene.

- Det er svært viktig å kunne forutsi om en kvinne som kommer til sykehuset med premature rier, faktisk vil føde for tidlig og dermed trenger både behandling og oppfølging, sier Panagiotis Tsiartas til Foreldre & Barn.

Metoden er basert på en nylig utviklet blodprøve som tester to spesifikke proteiner i kvinnens blod kombinert med en ultralydundersøkelse som måler lengden av livmorhalsen.

- Statistisk sett kan metoden forutsi med 75 til 80 prosent nøyaktighet om en kvinne vil føde for tidlig, sier han.

Norsk test ikke like presis I Norge er det en såkalt fibronektin-test (FFN) som brukes dersom man mistenker at en gravid kan føde for tidlig (når mistanken om prematur fødsel er til stede). Det er ikke alltid like lett å skille kynnere og faktiske rier.

PREMATUR FØDSEL: Den nye metoden vil forhåpentligvis føre til nye typer behandlinger for å hindre for tidlig fødsel og behandle alvorlige komplikasjoner som følge av prematur fødsel. Foto: Colourbox
PREMATUR FØDSEL: Den nye metoden vil forhåpentligvis føre til nye typer behandlinger for å hindre for tidlig fødsel og behandle alvorlige komplikasjoner som følge av prematur fødsel. Foto: Colourbox Vis mer

- Denne testen kombinert med måling av livmorhalsen med ultralyd, gir et ganske presist svar på om den gravide kommer til å føde i løpet av de nærmeste to ukene, forteller Bjørn Backe, seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen på St. Olavs Hospital.

Han stiller seg uvitende og nøytral til den svenske forskningen, men hevder at den svenske testen neppe er en test som kan avgjøre når fødselen finner sted. Men har du noen av disse plagene kan du kanskje få en liten pekepinn selv.

- Andre metoder fungerer dårlig - FFN-testen er den nyeste biokjemiske metoden med svært god treffsikkerhet. De andre metodene som er kjent så langt, fungerer ganske dårlig når det gjelder å forutsi om kvinnen kommer til å føde i løpet av kort tid. Disse metodene er bare å vurdere livmorhals manuelt eller med ultralyd, samt ulike biokjemiske tester av sekretet i vagina, sier Backe til Foreldre & Barn.

Kan ikke alltid brukes Den svenske forskeren, Panagiotis Tsiartas, sier de må gjennomføre flere studier før den nye metoden kan brukes i sin helhet.

- Dersom resultatene av disse studiene er gode, vil testen forhåpentligvis føre til nye typer behandlinger for å hindre for tidlig fødsel og behandle alvorlige komplikasjoner som følge av prematur fødsel, sier forskeren.

Han påpeker at en FFN-test er dyr og upraktisk fordi den ikke kan brukes på kvinner som har hatt en vaginal blødning.

- Vår test er ikke påvirket av slike faktorer for å kunne brukes, understreker Tsiartas.

Les også:
Dette sier pappa på fødestua
Så mye smerte må du tåle under fødselen
Fødte uten å vite at hun var gravid
Denne premature jenta kom til sykehuset i en trillebår
Stress kan gi for tidlig fødsel

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.