Over halvparten vurderer hybrid eller elbil

De med høyest utdanning mest positive.

STADIG MER POSITIVE: Nordmenn blir stadig mer positive til både hybridbiler og helekektriske kjøretøy. Foto: KRISTIN SVORTE
STADIG MER POSITIVE: Nordmenn blir stadig mer positive til både hybridbiler og helekektriske kjøretøy. Foto: KRISTIN SVORTEVis mer

(Dagbladet): TNS Gallup har gjennomført sitt årlige klimabarometer. Det viser at nordmenns aksept for hybridbiler og rene elbiler stadig er økende.

I undersøkelsen kommer det fram at halvparten av de spurte kan tenke seg en bil med alternative drivlinjer neste gang de skal bytte bil. 39 prosent sier de vil ha en hybridbil, 12 prosent går for ren elbil.

Bare 29 prosent av befolkningen er totalt avvisende.

Flest i Oslo Ikke overraskende er interessen for å skifte ut den klassiske bensin- eller dieseldrevne bilen med en elbil størst i Oslo og på det sentrale Østlandet. Dette er neppe fordi Oslofolk er så mye mer miljøbevisste enn andre, men naturlig nok fordi kjøreavstandene gjerne er mindre og ladepunktene tettere.

Dessuten teller parkeringsfordelene, fri bompassering og anledningen til å kjøre i kollektivfeltet positivt inn.

To tredjedeler av de spurte i Oslo sier de er positive til el- eller hybridbiler.

Entusiasmen for hybridbiler er jevnt stor over hele landet.

Interessen fordeler seg nogen lunde likt mellom kjønnene, men med mennene et lite hesthode mer positive.

Og det er de med høy utdanning som er de største entusiastene. Over 70 prosent av alle med høyere utdanning sier de er positive til hybrid eller strøm.

Vil lade hjemme Undersøkelsen viser også at det finnes betalingsvilje for å få tilgang til hurtigladestasjoner.

Selv om den store majoriteten opplyser at de foretrekker å lade en eventuell elektrisk bil hjemme, oppgir likevel over 30 prosent at de er villig til å betale dobbelt så mye som de gjør hjemme for å få bilen hurtigladet opp til 80 prosent i løpet av 20 minutter ved en hurtigladestasjon.

Og det er de yngste sjåførene som er mest betalingsvillige.

•I dag går det omtrent 7000 rene elbiler på norske veier. Det er 70 prosent mer enn for to år siden, men de helelektriske bilene står ikke for mer enn to prosent av det totale nybilsalget.