FORDELINGSPRINSIPPET: De som har lav pensjon skal skatte mindre, de med høy pensjon skal skatte mer. Foto: Thomas Rasmus Skaug
FORDELINGSPRINSIPPET: De som har lav pensjon skal skatte mindre, de med høy pensjon skal skatte mer. Foto: Thomas Rasmus SkaugVis mer

- Pensjonister og barn vinnere

Dette betyr statsbudsjettet for deg.

|||I Regjeringens statsbudsjett for neste år er det få skatteendringer, med unntak av på ett område.

- Reglene for skatt av pensjoner legges om fra nyttår. Endringene vil slå positivt ut for enkelte men negativt ut for andre, sier Gry Nilsen, advokat i Skattebetalerforeningen.

Hun forklarer at det er tre hovedtrekk i de nye reglene for pensjonsskatt:

• Alderspensjonister har i dag et særfradrag på 19 368 kroner. Det forsvinner.  
• Trygdeavgiften øker fra tre til 4,7 prosent.
• Dagens skattebegrensningsregel erstattes med et nytt skattefradrag.

De fleste med lav pensjon vil skatte mindre, de med høy pensjon mer enn i dag. Enkelte pensjonister med lav pensjon, for eksempel de med høye renteutgifter, kan ifølge Nilsen komme dårligere ut enn i dag. Generelt ligger grensa på like over 300 000 kroner.

Les alt om statsbudsjettet 2011 her.

Skattelette for de fleste pensjonister Ifølge Regjeringen vil personer med opptil 318 000 kroner i pensjon enten få uendret skatt eller komme bedre ut enn med dagens ordning. 59 prosent av AFP- og alderspensjonister vil få et skattelette. 11 prosent får uendret skatt og 30 prosent må betale mer i skatt. Personer med minstepensjon skal fortsatt ikke betale inntektsskatt.

— Ved å gjøre det mer attraktivt å stå lenger i arbeid og kombinere pensjon og arbeid, kan vi lette finansieringsbyrden for framtidige generasjoner. Pensjonsreformen er sentral for å oppnå dette. Forslaget til endrede skatteregler vil gjøre det enda mer lønnsomt å arbeide, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

— I tillegg til at forslaget vil stimulere til at flere står i arbeid, har det gode fordelingsvirkninger, sier Johnsen.

Budsjettets vinnere Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR mener pensjonistene er budsjettets vinnere.

- Det måtte komme noen endringer i forkant av pensjonsreformen slik at det skal bli inspirerende for pensjonistene å jobbe lenger. Det er det tatt høyde for i budsjettet. Ektepar der begge er pensjonister, vil merke det mest, sier Jørgensen.

Der dagens skattebegrensningsregel ser ektefellers inntekt og formue under ett, foreslås det nå at skattefradraget fastsettes uavhengig av ektefellens inntekt.

Makspris For en vanlig familie vil det ikke bli så mange forandringer, men familier med flere barn i barnehage kan komme til å spare mye på at maksprisen for barnehage er planlagt å settes nedover. I 2011 foreslås maksprisen satt til 2330 kroner per måned, og Regjeringen ønsker å videreføre maksprisen for foreldrebetalingen nominelt inntil prisen er redusert til 1750 kroner.

På sikt vil dette, og opprettelsen av nye studieplasser, gjøre barna til budsjettvinnere, mener Jørgensen. Regjeringen foreslår å opprette 2200 nye studieplasser, og vil også videreføre utbyggingen av studentboliger.

Arv og formue Nilsen peker på at fribeløpet for formueskatt og arveavgift ikke er oppjustert, og at dette i realiteten er en innskjerping.

- Vi mener fribeløp bør justeres i takt med antatt lønnsvekst hvert eneste år. Nå skal de riktignok sies at det for både formue og arv har vært en kraftig oppjustering av fribeløpet de siste årene, og det skal selvfølgelig med i helhetsvurderingen, sier Nilsen.

STATSBUDSJETTET: Finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag fram regjeringens statsbudsjett for 2011. Foto: Øistein Norum Monsen
STATSBUDSJETTET: Finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag fram regjeringens statsbudsjett for 2011. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

Fribeløpet for formueskatt ble oppjustert fra 470 000 til 700 000 kroner i 2010.

- Ikke utslag på renta I likhet med de fleste andre mener DnB NOR at pengebruken i budsjettet ikke vil gå ut over renta.

- Det gir ikke grunnlag for at Norges Bank skal endre rentebanen. Vi tror fremdeles ikke på noen renteøkning før nyttår, sier Jørgensen.

Kommunene kan neste år skattlegge all næringseiendom uten å måtte skrive ut generell eiendomsskatt for alle. Det kan slå positivt ut, men Jørgensen mener du ikke bør regne med at kommunen du bor i vil unngå å beskatte privat eiendom på denne måten.

- En differensiering av eiendomsskatten gjør at kommunene kan skåne private eiendommer. Flere kommuner med stram økonomi vil nok være glade for at det blir en mulighet å bare skattlegge næringseiendom, sier Jørgensen.

Kan ramme unge Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i Nordea påpeker at lommeboken kan bli trangere for en del unge mennesker. Studentavgiften indeksreguleres mens alkohol, og tobakk øker med henholdsvis 5 og 10 prosent.

I tillegg er det mange unge som handler på nett, og her innføres det en merverdiavgift for kjøp av elektroniske tjenesterer fra utenlandske leverandører, og man må betale 25 prosent mer for varer og tjenestene.

- Regjeringen foreslår også å utbetale lån og stipend flatt over ti måneder. Dette forklarer de med at vil gi studentene mer penger på slutten av semesteret. For mange kan dette slå uheldig ut da kostnader til bøker, og gjerne depositum for leie, er på begynnelsen av semesteret, sier Sandmæl.

PENSJON: Det er pensjonister som opplever de største skatteendringene, forklare advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.
Foto: OLE C. H. THOMASSEN
PENSJON: Det er pensjonister som opplever de største skatteendringene, forklare advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen. Foto: OLE C. H. THOMASSEN Vis mer