SVINDELFORSØK: En norsk kvinne reiste til Midt-Østen for å fikse på brystene sine. Overfor reiseforsikringen hevdet hun at inngrepet skyldtes lekkasje i silikonimplatatet hun hadde fra før og at hun måtte akutt-opereres. Etterforskning avdekket noe annet. Foto: NTB Scanpix
SVINDELFORSØK: En norsk kvinne reiste til Midt-Østen for å fikse på brystene sine. Overfor reiseforsikringen hevdet hun at inngrepet skyldtes lekkasje i silikonimplatatet hun hadde fra før og at hun måtte akutt-opereres. Etterforskning avdekket noe annet. Foto: NTB ScanpixVis mer

Prøvde å få dekket brystforstørrelse på reiseforsikringen

Bransjen bekymret over flere svindeltilfeller.

(Dagbladet): En norsk kvinne som var på reise i et land i Midt-Østen, oppga til forsikringsselskapet at det silikonimplantatet hun fra før hadde i brystene hadde begynt å lekke slik at hun måtte få gjort et akutt inngrep.

Dette skjedde på et sykehus som var spesialisert innen plastisk kirurgi, og kostet 50 000 kroner.

Saksbehandlerne i DnB Forsikring så nærmere på saken, og det viste seg raskt at kvinnen flere måneder i forveien hadde bestilt time på klinikken, som hadde lang ventetid, for å gjøre en korrigerende brystoperasjon.

Øker i omfang

Dette er bare en av stadig flere saker bransjen avdekker når det gjelder forsøk på svindel med reiseforsikring.

- Det er dessverre en økende mengde saker. det viser også tall fra Finans Norge. Men samtidig reiser vi jo også langt mer enn tidligere, sier skadeleder Ketil Voll i DnB Forsikring til Dagbladet.

- Det store flertallet av kundene er selvsagt hederlige, men det er noen som prøver seg, sier Voll, som spesielt peker på «misting» av verdigjenstander og plastiske operasjoner som de to største problemområdene.

- Vi ser dessverre en del tilfeller der kunder forsøker å få dekket operasjoner ved å hevde at de har vært utsatt for ulykker. Det gjelder både kosmetisk kirurgi og tannbehandling i utlandet.

- Vi hadde for eksempel en sak med en kvinne som hevdet at hun hadde falt på en sykkeltur i utlandet og måtte få operert ansiktet. Det viste seg at dette var snakk om ren neseplastikk, en ren skjønnhetsoperasjon som hun hadde bestilt selv. Det viste seg raskt at sykkelulykken var oppdiktet, sier Voll.

Mer etterforskning

Prøvde å få dekket brystforstørrelse på reiseforsikringen

Flere avdekkede forsøk på svindel, fører også til at bransjen må sette inn mer ressurser på kontroll.

- Ja, det må vi. Vi har et sterkt mannskap av dyktige utredere og etterforskere, og bransjen samarbeider om et godt internasjonalt nettverk. I tilfellet med den oppdiktede sykkelulykken, viste undersøkelser fra våre agenter i Midt-Østen raskt at dette var en oppdiktet historie.

- Vi er nok lit smartere enn enkelte later til å tro, sier Voll.

- Men at vi øker ressursene for å utrede saker som kommer inn, fører også til at vanlige reelle saker blir raskere behandlet. Vi ønsker ikke at de ærlige kundene, som det selvsagt er klart flest av, skal oppleve forsinkelser i saksbehandlingen.

Gråsone-leger

Ketil Voll forteller også at det kan være grunn til å tro at enkelte uærlige forsikringskunder kan ha fått litt hjelp av leger og sykehus til å «pynte på» journalene sine, for å underbygge et krav om forsikringsutbetaling.

- Vi har vel sett at det finnes aktører også i denne bransjen som kan operere litt i gråsonene, sier han.

ØKER: Denne grafikken fra Finans Norge viser alle avdekkede svindelforsøk innen forsikring i 2016. Reise utgjør 28 prosent. Det er en økning på fire prosent fra året før. Grafikk: Finans Norge
ØKER: Denne grafikken fra Finans Norge viser alle avdekkede svindelforsøk innen forsikring i 2016. Reise utgjør 28 prosent. Det er en økning på fire prosent fra året før. Grafikk: Finans Norge Vis mer

DnB Forsikring har også sett flere eksempler på at kunder har forsøkt å forfalske papirene de har fått fra lege og sykehus.

- Men det oppdager vi, uansett hvilket språk papirene er skrevet på. Vi har eksperter som behersker alle verdens språk, sier Voll.

Blir politianmeldt

Om saksutrederne får mistanke om forsøk på svindel, settes saken under etterforskning og kunden blir gjerne kalt inn til intervju.

- Avdekkes det svindel, blir forsikringen umiddelbart sagt opp, og vi krever våre eventuelle utlegg dekket. Sakene blir også uten unntak politianmeldt. Vi har ingen nedre grense for det, sier skadeleder Ketil Voll.

Brokk var fedmeoperasjon

Både kvinnen med silikonbrystene og kvinnen med den påståtte sykkelulykken ble politianmeldt.

Det ble også mannen som hevdet han hadde fått utført en akutt brokk-operasjon i utlandet under en feriereise. Det viste seg at det i virkeligheten dreide seg om en planlagt fedmeoperasjon der magesekken ble redusert.

- Dessverre er det noen som forsøker seg med å påberope seg skader som ikke har skjedd og å ha mistet ting de ikke har mistet.

- Konsekvensene kan være alvorlige nok, sier Ketil Voll i DnB forsikring.

Ikke plass i kofferten

Også forsirkingsselskapet Gjensidige avdekker forsøk på svindel med reiseforsikringen.

KOFFERT: Mange melder kofferten savnet på reise. Når de rapporterer hva som var i den, har det skjedd at forsikringsselskapene har forsøkt å pakke tilsvarende koffert, og på langt nær fått plass til alle gjenstandene kunden hevdet han hadde. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
KOFFERT: Mange melder kofferten savnet på reise. Når de rapporterer hva som var i den, har det skjedd at forsikringsselskapene har forsøkt å pakke tilsvarende koffert, og på langt nær fått plass til alle gjenstandene kunden hevdet han hadde. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer

- Det er flere eksempler der kundene har sendt oss liste over alt de hadde i kofferten som ble stjålet. Når vi så har prøvd å fylle en tilsvarende koffert med alt (og mistenkelig mye) som skulle ha ligget i kofferten, viser det seg ofte at kun halvparten av det de oppga får plass, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad

- En kunde krevde 60 000 kroner i erstatning for en koffert som ikke kom frem etter feriereisen. Kvittering kunden leverte inn som dokumentasjon var forfalsket. Når vi rekonstruerte, ved å pakke en identisk koffert med de gjenstandene kunden hevdet var tapt, viste det seg umulig å få plass til alle tingene i kofferten. Saken ble anmeldt til politiet, og kunden ble dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, sier Rysstad.

Eks-kjærestens hevn

Han kan også fortelle om en sak der en mann hevdet at kofferten hans ble stjålet fra en buss i Thailand og krevde erstattet innholdet, blant annet kostbart foto- og datautstyr som ble dokumentert med kvitteringer.

«Tyveriet» ble også politianmeldt i Thailand, og Gjensidige fikk kopi av anmeldelsen. En stund senere kontaktet mannens eks kjæreste Gjensidige og fortalte at tyveriet aldri hadde funnet sted og påviste både foto- og datautstyret.

Også Gjensidige har opplevd saker der kunder har forsøkt å kamuflere plastiske og kosmetiske operasjoner som skader.

- En dame hevdet å ha snublet på gata i Spania og brukket nesen slik at denne måtte hasteopereres. Kvittering for utført plastisk operasjon på et privat sykehus i Spania ble sendt inn til oss.

- Ved å kontakte sykehuset fikk Gjensidige vite at dette var en planlagt skjønnhetsoperasjon og ikke en akutt operasjon etter en ulykke, sier Rysstad.

Null-toleranse

Han har dessverre flere andre eksempler også, blant annet om en mann som mistenkelig ofte leverte inn kvitteringer fra legebesøk og apotekinnkjøp i et asiatisk land.

- Dette, sammen med andre ting, gjorde at Gjensidige fattet mistanke. Ved nærmere undersøkelser oppdaget vi blant annet at den var påført skrift med kulepenn i forskjellig farge. Beløpene var oppgitt både med tall og ord. Da ordene ble oversatt til norsk, viste det seg at beløpene som var oppgitt med tall var forfalsket, ved at det var tilføyd et ekstra tall.

- Da kunden ble konfrontert med forholdet forsøkte han å avslutte saken ved å frafalle kravet og tilby å betale tilbake erstatningen han hadde mottatt tidligere.

- Men I tråd med Gjensidiges nulltoleranse for svindel ble kunden likevel anmeldt til politiet, og saken endte med en betinget fengselsstraff, sier Rysstad.

Gjennomsnitt: 17.000 kroner

Også Europeiske Reiseforsikring har sine svindelforsøk.

UTREDER: Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring sier selskapene er blitt mye flinkere til å avdekke forsøk på svindel. 
UTREDER: Askjell Hjellvik i Europeiske Reiseforsikring sier selskapene er blitt mye flinkere til å avdekke forsøk på svindel.  Vis mer

- Fremgangsmåten når det gjelder svindel på reiseforsikring er den samme i dag som for fem-ti år siden, og de geografiske områdene der svindelforsøkene stammer fra nokså uendret. Pakistan, Thailand, Vietnam, Balkan og Afrika er i majoritet, sier utreder Askjell Hjellvik i Europeiske til Dagbladet.

Han forteller at sakene dreier seg om beløp på alt fra under tusenlappen og opp til 100 000 kroner, og at gjennomsnittsbeløpet selskapet blir forsøkt svindlet for er 17 000 kroner.

- De største svikforsøkene i kroner og øre er knyttet til helse og sykdom, mens det er flest svikforsøk knyttet til tyveri av reisegods.

- Vi greier ikke å avdekke all svindel, men oppdagelsesrisikoen er mye høyere i dag enn bare for noen år siden. Forsikringsselskapene har egne utredere, og skadebehandlerne er også erfarne og våkne for denne type saker, sier han.

AVDEKKER ØKNING: Etter bilforsikring, er det innen reise det blir registrert flest forsøk på forsikringssvindel i Norge, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. 
AVDEKKER ØKNING: Etter bilforsikring, er det innen reise det blir registrert flest forsøk på forsikringssvindel i Norge, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.  Vis mer