RETT TIL ERSTATNING: Flypassasjerene er blitt bedre kjent med sine rettigheter. Det betyr flere klager etter en sommer med mange forsinkelser. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
RETT TIL ERSTATNING: Flypassasjerene er blitt bedre kjent med sine rettigheter. Det betyr flere klager etter en sommer med mange forsinkelser. Foto: Odd Roar Lange/The Travel InspectorVis mer

Flyreiser:

Rekordmange nordmenn klager på flyselskapet

Men mange taper tusenlapper på grunn av denne tabben.

(Dagbladet): Både Norwegian og SAS har satt sommerrekorder når det gjelder antall flypassasjerer. Men samtidig følger antall klager på flyselskapene etter. Økningen hittil i år er på 17 prosent. Og dersom tendensen fra sommeren holder seg så vil økningen være på over 20 prosent i 2017.

Siden 2011 har antall årlige klagesaker til Transportklagenemda i Norge økt med nesten 300 prosent!
Aldri har Reiselivsforum, som er sekretariatet til Transportklagenemnda for flyreiser, opplevd flere klager enn de første sju månedene år. Og ventetida for å få behandlet klagene er flere måneder.

Les mer: Dette har du krav på hvis flyet er forsinket eller kansellert

Antall klagesaker øker

— Det har vært en jevn økning i antall saker år for år siden 2011, sier daglig leder Anne B. Lea, som er daglig leder i Reiselivsforum.
I 2011 var det 646 klagesaker etter flyreiser. I år vil tallet trolig passere 2500.

— Det har vært en økning i antall flysaker første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2016. I hele 2016 hadde vi 2111 flysaker og pr. første halvår 2017 hadde vi mottatt 1240 saker. Samtidig har vi jobbet med å få ned saksbehandlingstiden, men det er flere ledd i saksbehandlingen som tar litt tid.
For eksempel må det ofte innhentes ytterligere opplysninger, partene skal uttale seg og saken skal forberedes og berammes for nemndsbehandling.

REKORD: Både SAS og Norwegian har opplevd rekordsommer i antall flypassasjerer. Med det har også klageantallet økt. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
REKORD: Både SAS og Norwegian har opplevd rekordsommer i antall flypassasjerer. Med det har også klageantallet økt. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector Vis mer

Nye oppdrag i vente

Saksbehandlingstiden for nye saker anslås nå til gjennomsnittlig ca. 4 måneder, sier Anne. B. Lea.

Mange flyselskap har egne klageskjemaer på sine nettsider. Forbrukerrådet har i tillegg utarbeidet maler som du kan bruke for å klage til et flyselskap.

— Vi behandler også klager som gjelder pakkereiser, og også for tog- og kollektivtrafikk. Sistnevnte er nytt område fra april 2016. Vi har også opprettet ny nemnd for passasjertrafikk til sjøs fra januar 2017, forteller Anne B. Lea.

Transportklagenemnda behandler saker som gjelder fly-, tog-, kollektiv- og båttransport. Mens Pakkereisenemnda behandler saker som gjelder pakkereiser.

TRØBBEL I LUFTA: Vi flyr mer enn noen gang. Og aldri har nordmenn klaget flere ganger til flyselskapene enn i 2017. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
TRØBBEL I LUFTA: Vi flyr mer enn noen gang. Og aldri har nordmenn klaget flere ganger til flyselskapene enn i 2017. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector Vis mer

Flest hos Norwegian

Ved utgangen av juli hadde Transportklagenemnda mottatt 1474 klager etter flyreiser.

— Vi har klager mot mange flyselskaper, men har ikke statistikk pr. selskap. Norwegian mottar flest klager hos oss, sier Anne B. Lea.

3,3 millioner passasjer reiste med Norwegian i juli, en økning på 15 prosent fra samme periode i fjor.

— Vi forholder oss alltid til vedtakene som fattes i Transportklagenemnda. Det eneste eksempelet der vi ikke har fulgt nemndas anbefaling er saken som var oppe for noen år siden om rabatt ved bytte av flytype. Alle som sender inn krav til oss får sin søknad behandlet individuelt og dersom man har krav på kompensasjon i henhold til EUs regelverk, så får man det, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef.

— Det er klart at andelen henvendelser øker i takt med massiv offentlig oppmerksomhet rundt forsinkelser og kanselleringer. Det er også naturlig at antallet henvendelser øker når Forbrukerrådet bidrar til å skape et inntrykk av at alle forsinkelser - uansett årsak - automatisk utløser standard EU-kompensasjon, sier Sandaker-Nilsen.

Bygger tillit

SAS hadde 2,7 millioner passasjerer i juni og 2,5 millioner passasjerer i juli. Dette er rekord for selskapet, og pressesjef Knut Morten Johansen sier dette om klagesaker:
— Vi har som prinsipp at vi følger nemndas beslutning, selv om denne kun er retningsgivende. Vi mener at en slik policy er med på å bygge tillit rundt passasjerenes rettigheter når uregelmessigheter oppstår. Med flere reisende så vil det naturlig nok oppstå flere situasjoner som påvirker reiseopplevelsene.

Taper penger

Dersom du fyller ut klagen feil så kan den bli avvist før behandlingen i Transportklagenemnda. Dermed kan du gå glipp av flere tusen kroner i erstatning.
— Klagerne er generelt sett flinke til å fylle ut klageskjema, men viktig at det fremgår tydelig hvilket krav de fremsetter, sier Katrine Heier i Norsk Reiselivsforum.
— Det er viktig at den som levere inn klagen også legger ved billetter for alle passasjerene klagen omfatter. Du må også legge ved klagen til flyselskapet og avslaget derfra, sier Katrine Heier.

Les mer: Mikroalger truer badegjestene på norske favoritt-øy