Roper varsko. «Arne» orket ikke jobben lenger

Fagforeningen Negotia roper varsko om det de mener er lovstridige nulltimerskontrakter og elendige arbeidsvilkår i dagligvarebransjen. Medlemmer forteller om gratis overtid og ubetalt kjøring i arbeidstida.

ORKET IKKE MER: «Arne» orker ikke å jobbe lenger i Manpower og er på jobbjakt. Han ønsker ikke å stå frem med navn og bilde fordi han frykter negative reaksjoner fra arbeidsgiveren. I bakgrunnen forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen, advokat Kristoffer Lien Heitmann og tidligere tillitsvalgt Herman Gjeitanger. Foto: Jørn Moen
ORKET IKKE MER: «Arne» orker ikke å jobbe lenger i Manpower og er på jobbjakt. Han ønsker ikke å stå frem med navn og bilde fordi han frykter negative reaksjoner fra arbeidsgiveren. I bakgrunnen forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen, advokat Kristoffer Lien Heitmann og tidligere tillitsvalgt Herman Gjeitanger. Foto: Jørn Moen Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

- Kjøring mellom ulike oppdrag i løpet av arbeidsdagen ble regnet som min egen fritid - uten lønn og kjøregodtgjørelse. Man skal ikke holde på slik lenge før mye penger går tapt. I tillegg hadde jeg gjerne 10-timers arbeidsdager, men fikk bare vanlig timebetalt, aldri overtidsbetalt.

Det forteller «Arne», en av i overkant av 200 såkalte varefremmere som mistet jobben i Orkla ved nyttår.

Varefremmere har ansvar for vareplassering i butikkhyllene, produktdemonstrasjoner og andre salgstjenester.

Arne fikk tilbud fra ManpowerGroup Solutions (MGS, avdeling Retail) om å jobbe med de samme oppgavene han hadde hatt i flere år i Orkla, i tillegg til å ha ansvar for noen mindre leverandører.

Men arbeidsbetingelsene var langt dårligere enn før, forteller han.

Selskapet mener Negotias påstander om dårlige arbeidsvilkår er grunnløse og udokumenterte.

Vi jobber nå med å avdekke om dette skjer systematisk. Monica A. Paulsen

- Det var rot fra første dag. Betingelsene var uklare, kjørerutene ble endret underveis, andre ble satt til å gjøre mine oppgaver, og det ble mye ekstra kjøring på kryss og tvers, sier Arne.

Han er en av flere såkalte varefremmere som den siste tiden har kontaktet fagforeningen Negotia og klaget på dårlige arbeidsforhold.

- Vi sitter nå med flere arbeidskontrakter for Negotia-medlemmer som både er fast og midlertidig ansatt i ManpowerGroup Solutions, og arbeidsvilkårene er ikke gode. Det tilbys lav lønn, det jobbes 10-15 timer om dagen uten overtidsbetaling, og det er ikke spesifisert stillingsprosent i arbeidskontrakten, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i Negotia.

Hun mener Arne gir en korrekt beskrivelse av arbeidsforholdene for yrkesgruppen.

ManpowerGroup Solutions avviser alle anklagene. Les deres svar lenger nede i saken.

Paulsen i Negotia mener kontraktene ser ut som såkalte «nulltimerskontrakter», altså arbeidskontrakter uten en stillingsprosent og uten et minimum med antall timer man vet at man skal jobbe. Denne type kontrakter har vært mye brukt av vikarbyråer.

Etter at de store aktørene i dagligvarebransjen (Norgesgruppen, COOP og Rema 1000) sa opp sine avtaler om varefremming med vareprodusentene, valgte flere av vareprodusentene å engasjere vikarbyråer til å utføre arbeidet.

- Grov utnyttelse av arbeidstakere

Mange arbeidstakere gikk derfor fra å utføre sine arbeidsoppgavene som fast ansatte hos vareprodusentene, til å utføre de samme arbeidsoppgavene som fast ansatte for det YS-forbundet Negotia anser for å være vikarbyråer - på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, ifølge fagforeningen. Negotia organiserer flere hundre varefremmere i dagligvarebransjen.

Siden nyttår har et stort antall av dem mistet jobben som følge av omstilling og nedbemanninger i bransjen. Mange av de oppsagte har tatt på seg midlertidige vikarjobber gjennom ManpowerGroup Solutions.

- Det kan synes som om ManpowerGroup Solutions er opptatt av å kunne ha flest mulige vikarer å fordele oppdrag på, ved at den enkelte får deltidsoppdrag framfor heltidsoppdrag, sier Paulsen.

- Vi jobber nå med å avdekke om dette skjer systematisk. I så fall snakker vi om grov utnyttelse av arbeidstakere, sosial dumping og mulige lovbrudd, sier hun.

- Grove beskyldninger

Administrerende direktør Lars Arne Hoff i ManpowerGroup Solutions (MGS) kjenner seg ikke igjen i Negotias framstilling av saken.

- Dette er direkte feil, og vi tar på det sterkeste avstand fra slike udokumenterte og grove beskyldninger. Våre kontrakter og arbeidsvilkår er i henhold til hva som er normalt i bransjen, og følger norske lover og regler. Dette er dokumenterbart.

Dagbladet har bedt en jurist gå gjennom tre av de aktuelle arbeidskontraktene.

- I sum synes disse arbeidsavtalene å ligge helt i grenseland av hva som passerer som akseptabel vernestandard i det regulerte norske arbeidslivet, mener Kjetil Edvardsen, advokat og partner i Tenden Advokatfirma.

De som har fått midlertidige stillinger «dekker et tydelig midlertidig behov i henhold til arbeidsmiljøloven,» påpeker Lars Arne Hoff.

- Vi oppfyller alle krav i arbeidsmiljøloven. Fastansettelseskontraktene til MGS tilfredsstiller lovens krav om å være løpende og tidsubegrenset. Lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og arbeidstakerne sikres lovens forutsigbarhet i form av reiseruter som i høyeste grad innebærer et reelt stillingsomfang. De som vi den siste tiden har måttet ansette midlertidig, er lovlig hjemlet i vilkårene for midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven.

Han avviser at MGS Retail er et vikarbyrå.

- MGS Retail har i hovedsak fast ansatte. Fra og med årsskiftet har vi likevel ansatt noen personer midlertidig, ettersom vi vet at arbeidsmengden hos oss opphører ved utgangen av mai.

Negotia betrakter på sin side selskapet som et vikarbyrå.

I Brønnøysundregistrene er selskapet ManpowerGroup Solutions AS registrert med bransjekode 78 200 - «utleie av arbeidskraft».

Vi tar på det sterkeste avstand fra slike udokumenterte og grove beskyldninger. Lars Arne Hoff, Manpowergroup Solutions

Hoff understreker at MGS skal dekke butikker i hele Norge, med samtidige leveranser.

- Dette gjør at våre ansatte har varierende grad av arbeidsmengde.

- En misforståelse

At «Arne» ikke har fått kjøregodtgjørelse må bero på en misforståelse, mener MGS-sjefen.

- Våre ansatte skal få betalt fra første til siste besøk i butikk, altså også for reisetid mellom butikkene. De får også dekket kjøregodtgjørelse og bom- og parkeringsutgifter.

Overtid lønnes etter arbeidsmiljøloven, påpeker han.

- Det gjøres etter en såkalt gjennomsnittsberegning. Dette er vanlig i bransjen, sier Hoff.

De som jobber i ManpowerGroup Solutions, er pålagt å rapportere absolutt alt de gjør i løpet av arbeidsdagen i form av bilder og skjema de får i en app på mobilen.

Dette er helt normalt, ifølge MGS-direktør Lars Arne Hoff.

Det er en sårbar gruppe arbeidstakere som ofte er redde for å si ifra. "Arne", vikar

- Det gjøres for å dokumentere arbeidet som blir gjort, og for å ha et faktureringsgrunnlag til våre kunder.

Strengere arbeidsmiljølov

Arne frykter konsekvensene av å stå åpent fram i media og ønsker derfor ikke å ha navn og bilde på trykk i Dagbladet. Han orket ikke lenger å jobbe hos MSG og er nå på jobbjakt.

KRITISK: Arbeidsforholdene for Manpower-vikarene i dagligvarebransjen er uholdbare, mener Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. Foto: Jørn Moen
KRITISK: Arbeidsforholdene for Manpower-vikarene i dagligvarebransjen er uholdbare, mener Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. Foto: Jørn Moen Vis mer

Mange av eks-kollegene hans er unge og mange er utenlandske arbeidere.

- Det er en sårbar gruppe arbeidstakere som ofte er redde for å si ifra, eller ikke kjenner godt nok til rettighetene sine.

Dette stusser MGS-direktør Hoff over.

- Vi har en åpen dialog med vårt tillitsapparat. Dersom dette oppleves som en utfordring, synes vi det er underlig at dette ikke er blitt løftet fram i interne fora, men i stedet trekkes fram i forbindelse med denne saken.

Hoff er uenig i at denne gruppen arbeidstakere er ekstra sårbare.

- Våre ansatte er i gjennomsnitt 42 år, og har i snitt arbeidet 3,6 år for MGS Retail. Dette er ressurssterke og dyktige medarbeidere som vi er stolte av å ha på lag.

I juni i fjor vedtok Stortinget strengere regler for bemanningsbransjen.

Frem til årsskiftet var ikke fast ansettelse definert i arbeidsmiljøloven. Mange arbeidskontrakter har derfor vært i gråsonen av hva som kan anses å være lovlig.

Etter at nye regler trådte i kraft fra nyttår, kreves det at en fast ansettelse er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder - og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Det er imidlertid ikke fastsatt noen nedre grense for hva som vil oppfylle kravet.

- I ManpowerGroup Solutions har ledelsen løst dette med å sende ut 60 dagers vaktplaner som skal anses for å være en del av arbeidsavtalene. Dette har medført en grei arbeidsmengde for noen, mens andre igjen får så lite å gjøre at det er vanskelig å få endene til å møtes. Samtidig ansettes det nye vikarer som blir tildelt oppdrag, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i Negotia.

- Ulovlige ansettelser

I arbeidsavtalene i ManpowerGroup Solutions er det verken avtalt en konkret arbeidstid eller oppgitt en fast stillingsbrøk, påpeker Negotia-advokat Kristoffer Lien Heitmann.

- Arbeidstaker får arbeid og inntekt alt etter arbeidsgivers behov og vilje til å benytte seg av den ansatte. Arbeidsgiver gis i tillegg en mulighet for å ensidig endre allerede fastsatte arbeidsplaner, sier han.

Arbeidsavtalen fastslår videre at arbeidstaker ikke kan ta arbeid for annen arbeidsgiver uten Manpowers skriftlige samtykke.

Dette er spørsmål domstolene må ta stilling til. Kristoffer Lien Heitmann, advokat

- Om et slikt ansettelsesforhold er lovlig eller ei vil avhenge av en konkret vurdering av hva slags trygghet for arbeid og forutsigbarhet den enkelte ansatte har hatt i sitt arbeidsforhold. Dette er spørsmål domstolene må ta stilling til, sier Lien Heitmann.

- Ordlyden til tross – dersom en arbeidsavtale ikke gir den ansatte tilstrekkelig forutberegnelighet for arbeid samt et reelt stillingsomfang, kan arbeidsforholdet av domstolene bli ansett for å være en serie av ulovlige midlertidige ansettelser. Dette kan gi arbeidstaker krav på erstatning fra arbeidsgiver, sier han.

GRÅSONE: Arbeidskontraktene i ManpowerGroup Solutions kan bli mat for domstolene, sier Negotia-advokat Kristoffer Lien Heitmann. Foto: Jørn Moen
GRÅSONE: Arbeidskontraktene i ManpowerGroup Solutions kan bli mat for domstolene, sier Negotia-advokat Kristoffer Lien Heitmann. Foto: Jørn Moen Vis mer

Får ikke tariffavtale

Lien Heitmann synes det er positivt at myndighetene signaliserer vilje til å stille strengere krav til bemanningsbransjen.

- Det er viktig å være oppmerksom på at bemanningsbyråene oppnår en konkurransefordel på bekostning av arbeidstakerne dersom de kan unnlate å lønne de ansatte mellom oppdrag. Vikarbyråene kan på denne måten flytte risikoen for varierende oppdragsmengde fra virksomheten og over på de ansatte, sier han og legger til:

- Gjentatte ganger har vi sett at arbeidstakers rettigheter ikke blir prioritert i anbudsprosesser. Det er derfor viktig å sjekke om det finnes en tariffavtale i selskapet før anbudet settes ut.

Negotia har bedt om tariffavtale for varefremmere som er fast ansatt, men det har Manpower avslått.

Ifølge hovedavtalen mellom YS og NHO kan det kreves at det opprettes tariffavtale dersom et YS-forbund organiserer mer enn 10 prosent av de ansatte i en bedrift som er tilsluttet en landsforening i NHO.

- Grunnlaget for å inngå tariffavtale der dette ble fremmet var ikke til stede. Dette er dokumentert overfor Negotia tidligere, sier Lars Arne Hoff, administrerende direktør i MGS.

Negotia har en annen versjon:

- På tidspunktet Negotia krevde avtale med ManpowergroupSolutions AS, oppfylte Negotia dette kravet. Selskapet mente at de ansatte var feilregistrert. Etter flytting av de ansatte oppfylte ikke Negotia-medlemmene lenger 10-prosentkravet, ettersom de var flyttet til et virksomhetsnummer der det var mange ansatte, sier advokat Kristoffer Lien Heitmann.

Fra 1. januar 2019 er fast ansettelse definert i arbeidsmiljøloven.

Det kreves at en fast ansettelse er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder - og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Det er også gjort en presisering i loven, som innebærer at arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, også i arbeidsforhold der arbeidet utføres periodevis.

Fast ansettelse uten garantilønn (ansettelse uten rett til lønn når arbeidstaker ikke er i oppdrag) har ofte vært benyttet i bemanningsbransjen, i stedet for midlertidige ansettelser. Dette er ikke lenger lov.

Lovstridig bruk av midlertidige ansettelser vil kunne medføre at de ansatte kan kreve fast ansettelse samt ha krav på erstatning.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer