- Rotter, maur og veggedyr herjer i husene

Kostbare skader er vanligere enn du tror - sjekk hva forsikringen dekker.

STOKKMAUR: Ser du denne lille karen i huset ditt, kan det innebære omfattende skader.  Foto: Thinkstock
STOKKMAUR: Ser du denne lille karen i huset ditt, kan det innebære omfattende skader. Foto: ThinkstockVis mer

August er høytid for salg, kjøp og leie av bolig, og kanskje er du en av de heldige som nettopp har kapret drømmehuset. Dessverre kan boligdrømmen bli et mareritt om du plutselig oppdager ubudne gjester i form av skadedyr i det nye huset.

Da kan det være greit å ha forsikringen i orden, ellers kan det bli en dyr affære. Men hvilke skadedyr bør man se opp for, og hva dekker egentlig de ulike forsikringene når det kommer til skadedyr og soppskader?

Ulike skadedyr - Den største utviklingen av skadedyr den seineste tida er forekomsten av veggedyr, skriver Rentokil.

- Det er blodsugende insekter man hovedsakelig kommer i befatning med på reiser. Det gir store konsekvenser for dem som blir berørt, ved at det må bli foretatt behandling for å bli kvitt problemet.

Stokkmaur og jordmaur Aktivitet av stokkmaur kan gi omfattende skader, som i mange tilfeller blir en forsikringssak. Rentokil får også mange henvendelser vedrørende svart jordmaur. Problemet er ofte størst om våren når jordmaur våkner til live og er på jakt etter mat. Maurene kommer seg inn i boligen, men det er ikke så enkelt å finne ut hvor de kommer inn.

Ifølge Rentokil er de fleste skadedyrrelaterte behandlinger i norske hjem knyttet til aktivitet av enten rotter eller mus.

Mange får problemer med disse gnagerne, og ødeleggelser som kan medføre betydelige kostnader er ofte resultatet. I enkelte tilfeller dreier det seg om forhold som lett kunne vært unngått ved å gjøre enkle foranstaltninger som å montere musebånd under kledning, eller å sikre ventiler i grunnmur mot inntrekk.

Stort problem - Skadedyr er et stort problem og større enn folk vet om, påpeker Kenneth Ervik, NTF-sertifisert takstmann - skadedyr og sopp, fra Tønsberg Skadedyrkontroll AS, overfor klikk.no.

Det forstår man også når man ser hvor mange skadedyrselskaper det er i Norge.

- Årsaken til at det er et større problem enn folk vet om, er at det er få som snakker om problemene med andre. Skadedyr som er utbredt i norske hjem, er maur, mus, rotter, stripet borebiller og veggedyr. Et økende problem er maur som etablerer kolonier i polystyren under støpt dekke. Lukt fra døde dyr kan også bli svært sjenerende. Det finnes selvfølgelig en rekke andre skadedyr også, men ikke alt som dekkes av forsikringer.

Hva dekker forsikringen? De ulike forsikringsselskapene dekker forskjellige skader når det kommer til skadedyr og sopp.

- Det er i hovedsak tre selskaper som dekker skade forårsaket av insekter og sopp, forklarer Ervik.

Det er Norsk Hussopp Forsikring (NHF), If og SpareBank 1 Forsikring. Andre selskaper kjøper denne tjenesten av NHF, og baker den inn i sin toppdekning. I tillegg har de egne vilkår rundt det som omhandler gnagere (rotter og mus).

Det er stor forskjell på hva som står i vilkårsteksten og det som blir gjort i praksis. For eksempel dekker NHF i utgangspunktet skader som er forårsaket av skadedyret. Altså ikke selve bekjempelsen. Men i praksis dekker NHF også selve bekjempelsen. En annen ting er at service og kunnskap også er svært viktig. NHF har spesialisert seg på sopp og insektskader, og har lang erfaring og bred kunnskap. I andre selskaper risikerer man å komme til en skadeavdeling et annet sted i landet, som aldri har vært borti slike saker.

ROTTE: De fleste skadedyrrelaterte behandlinger i norske hjem er knyttet opp mot aktivitet av enten rotter eller mus. Foto: Thinkstock
ROTTE: De fleste skadedyrrelaterte behandlinger i norske hjem er knyttet opp mot aktivitet av enten rotter eller mus. Foto: Thinkstock Vis mer

Videre forteller Ervik at SpareBank 1 Forsikring også har meget bra vilkår.

- De dekker i mange tilfeller både skade og bekjempelse, også bekjempelse uten økonomiske grenser. Det vil si at de dekker skadene selv om det kan bli store økonomiske kostnader. If har i seinere år også kommet med meget gode vilkår, men et viktig punkt er at de har en landsdekkende avtale med Anticimex. Altså, det er bare Anticimex som kan utføre bekjempelse for If. Det er lite heldig, da det ikke gir forsikringstaker valgfrihet. Kanskje man som forsikringstager har hatt dårlig erfaring med tidligere utført arbeid, det er lang ventetid eller man kjenner til en annen skadedyrbekjemper som har unik kunnskap rundt det aktuelle problemet. Da bør forsikringstaker ha valgfrihet.

Gjensidige Hus Pluss Grunnforsikringen Hus hos Gjensidige dekker utgifter knyttet til lukt og skader etter rotter som gjør boligen ubeboelig. Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring - som også foretar skadeoppgjør.

Gjensidiges forsikring Hus Pluss gir deg alt du får i forsikringen Hus, i tillegg er du dekket for:

Sopp og råte/bekjempelse av skadeinsekter/ skade på bygningskonstruksjoner på hovedbygning forårsaket av:

- Ekte hussopp, treødeleggende råtesopper og insekter (stokkmaur, husbukk og stripet borebille).

- Med skade menes angrepet og nedbrutt treverk.

Det dekker også kostnader til bekjempelse ved aktivitet av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk og veggedyr.

Forsikringen dekker ikke: - Den del av skaden som startet sin utvikling før forsikringsavtalen begynte å løpe

- Kostnader til bekjempelse ved aktivitet av skadeinsekter som startet før forsikringsavtalen begynte å løpe

- Den del av skaden som har utviklet seg etter at forsikringen har opphørt, selv om skaden startet sin utvikling i forsikringstida

- Kostnader til bekjempelse ved aktivitet av skadedyr etter at forsikringen er opphørt, selv om aktiviteten startet i forsikringstida

REIR FRA MAUR I BYGNINGSMATERIALER: Når maurene kommer inn i huset på leting etter mat, kan de anlegge reir i bygningsmaterialer. Reirene består av hule rom og ganger i treverk eller isolasjonsmaterialer, vanligvis polystyren. Folkehelseinstituttet skriver at i en uformell rundspørring til de største skadedyrfirmaene nå nylig, ble det i gjennomsnitt anslått at omkring 40 % av alle maurangrep i hus var knyttet til polystyren. Ifølge Tønsberg Skadedyrkontroll  er det et økende problem med maur som etablerer kolonier i polystyren under støpt dekke.  Foto: Skadedyrkontroll.biz
REIR FRA MAUR I BYGNINGSMATERIALER: Når maurene kommer inn i huset på leting etter mat, kan de anlegge reir i bygningsmaterialer. Reirene består av hule rom og ganger i treverk eller isolasjonsmaterialer, vanligvis polystyren. Folkehelseinstituttet skriver at i en uformell rundspørring til de største skadedyrfirmaene nå nylig, ble det i gjennomsnitt anslått at omkring 40 % av alle maurangrep i hus var knyttet til polystyren. Ifølge Tønsberg Skadedyrkontroll er det et økende problem med maur som etablerer kolonier i polystyren under støpt dekke. Foto: Skadedyrkontroll.biz Vis mer

- Skade på utvendig panel og utlekting, rekkverk, åpne balkonger, taklekter og sløyfer, undertak (sutak, taktro, bordtak) vannbord, utvendige tretrapper, vinduskonstruksjoner, ytterdører, terrasser og annet treverk som helt eller delvis er utvendig eller utenfor byggeliv

- Følgeskader eller indirekte tap, som tapte leieinntekter, skader/sykdom på person eller løsøre, svekket evne til å oppfylle forpliktelser, markedsmessige reaksjoner eller lignende

- Skade på trefiberplater eller gipsplater når nedbrytingen ikke lar seg påvise

- Skade som skyldes søl, kondens, bakterier, heksesot og kjæledyr

- Utvikling av blåved, svertesopp, muggsopp eller andre sopper som bare er skjemmende for utseende
 
If superforsikring Sanering eller utryddelse av insekter og skadedyr er inkludert i Ifs standard bygningsforsikring , men Superforsikringen gir også ekstra dekning mot skader fra vann, sopp og skadedyr. Dersom boligen din blir 75 prosent skadet, får du 100 prosent erstatning. Bekjempelse av skadedyr er også inkludert i Standard, men ønsker du å være forsikret mot følgeskader av skadedyrene, bør du velge Superforsikringen.

Dette dekker Superforsikringen når det gjelder sopp- og råteskade:

- Alle typer sopp som ødelegger treverk er inkludert. Sopp og råte er ofte kilde til boligsalgstvister. Med denne dekningen trenger du ikke å bekymre deg for dette ved salg av boligen.

Når det gjelder skadeverk dyr og insekter:

- Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen for eksempel får et angrep av borebiller, rotter eller andre skadedyr og insekter.

Ved skadedyrsanering:

- Dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter. Forsikringen inkluderer også tilgang til ekspertrådgivning fra markedslederen i Norge på skadedyrsanering, Anticimex.

VEGGEDYR: Ifølge Rentokil er det størst utvikling i forekomsten av veggedyr.  Foto: Folkehelseinstituttet
VEGGEDYR: Ifølge Rentokil er det størst utvikling i forekomsten av veggedyr. Foto: Folkehelseinstituttet Vis mer

Med Super husforsikring får du en boligsjekk inkludert i forsikringen. If Boligsjekk utføres av en autorisert fagmann fra Anticimex og tar for seg 120 punkter. Inspeksjonen vil avdekke hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere faren for at boligen blir utsatt for mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri.

De dekker ikke:
- Skader som følge av manglende vedlikehold.

Fjerning av lukt og skadedyr - Vi anbefaler folk å kjøpe en Superforsikring. Hus og bolig betyr mye for nordmenn og derfor er det lurt å ha den beste dekningen på det dyreste man eier, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If Skadeforsikring til klikk.no. Superdekningen gir ekstra fordeler når det kommer til skadedyr og sopp. Den dekker fysiske skader på bygningen fra sopp, råte, insekter og skadedyr, samt fjerning av de døde dyrene.

Lukt av sjenerende karakter fra rotter blir fjernet,og når det gjelder mindre dyr, som for eksempel mus, vil det bli fjernet om lukten ikke forsvinner.

- Lukt er veldig subjektivt og to tilfeller er sjelden like, påpeker Clementz. Skulle lukten utløse allergi eller være sjenerende for beboerne, vil vi sette alt inn for å fjerne lukten. Men erfaringsmessig ser vi at døde mus sjelden gir lukt, ettersom de tørker fort inn og lukten forsvinner.

Når det gjelder skader fra maur som etablerer kolonier i polystyren under støpt dekke, erfarer If at dette sjelden gir bygningsmessig skade eller ødelegger bygningskonstruksjonen.

- Om det skulle føre til bygningsskade eller setningsskade, vil If dekke dette, avslutter Clementz.

Tryg: Husforsikring Ekstra Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og gir høyere utbetaling enn en vanlig husforsikring.

Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg, eller skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom inntrenging av fuktighet.

Den dekker heller ikke skade som følge av insekter, bakterier, sopp eller råte uansett årsak.

Dette unntaket gjelder ikke ved bruddskade på glass.

Ønsker du ytterligere forsikring mot hussopp og skadedyr må du kjøpe en hussoppforsikring som de selger på vegne av Norsk Hussopp Forsikring. Her dekkes de samme skadene som ved forsikring Gjensidige Hus Pluss.

STOKKMAUR: Stokkmaur kan gjøre stor skade på hus og hytter. Her har Tønsberg Skadedyrkontroll AS rykket ut til en bolig.  Foto: Skadedyrkontroll.biz
STOKKMAUR: Stokkmaur kan gjøre stor skade på hus og hytter. Her har Tønsberg Skadedyrkontroll AS rykket ut til en bolig. Foto: Skadedyrkontroll.biz Vis mer

Les også:
Her finner du de kuleste interiørbildene
Slik får du lysere interiør
Pusset opp kjøkkenet med benkeplate fra 50-tallet
Forstå hva kjæresten din egentlig ønsker

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.

BOREBILLER: Stripet borebiller er blant skadedyrene som er utbredt i norske hjem. © Foto: Skadedyrkontroll.biz
BOREBILLER: Stripet borebiller er blant skadedyrene som er utbredt i norske hjem. © Foto: Skadedyrkontroll.biz Vis mer