Røyking er farligst for kvinner

Kraftigere effekt på kvinner enn menn, ifølge studie.

Det viser en studie som publiseres i det anerkjente tidsskriftet The Lancet torsdag.

Dr. Rachel R. Huxley ved University of Minnesota i Minneapolis og Dr. Mark Woodward ved Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, er forfatterne av artikkelen.

At kvinner er mer utsatt enn menn kan skyldes fysiologiske forskjeller, og at giftstoffene i sigarettrøyk har kraftigere effekt på kvinner.
  - Meget viktig Forfatterne skriver at sigarettrøyking er en av de viktigste årsakene til koronar hjertesykdom i hele verden.

Overlege Anne Grete Semb ved Diakonhjemmet sykehus mener funnene i studien er viktige.

- Studien i Lancet er meget viktig fordi den viser at risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom hos kvinnelige røykere er vesentlig høyere enn hos mannlige røykere.

Semb sier videre at kunnskapen om årsakene til denne kjønnsforskjellen er manglende, men studien peker på at det finnes en mulighet for at kvinner opptar giftstoffer fra røyk eller har sterkere virkning av giftstoffer fra røyk enn menn.

Høyere risiko Studien viser også at risikoen for hjertesykdom hos kvinner fortsetter å øke med to prosent for hvert ekstra år med oppfølging.

Det kan bety at jo lenger en kvinne røyker, desto høyere blir risikoen for å utvikle koronar hjertesykdom sammenliknet med en mann som har røkt i like lang tid.

- Dette støtter ideen om at fysiologiske forskjeller kan være noe av grunnlaget for kjønnsforskjellene, sier forskerne til the Lancet.
  Mannsdominert - I Norge røyker rundt 800 000 mennesker fast og 400 000 «av og til». Kjønnsfordelingen er ganske jevn, sier Karl Erik Lund, forskingsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning.

Historisk sett var røyking mannsdominert, men i de seinere år har dette jevnet seg ut.

- Menn var mer utsatt for røykesykdommer tidligere, men det har vist seg at kvinner er mer sårbare og mer utsatt blant annet for passiv røyking, sier Lund.

- Studien i The Lancet bør oppmuntre oss til økt anstrengelse for røykestopp hos våre pasienter, sier Semb.