«MAMMA»: Det er stor stas når den lille hjerteknuseren sier sitt første ord. Veldig ofte er det "mamma". ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
«MAMMA»: Det er stor stas når den lille hjerteknuseren sier sitt første ord. Veldig ofte er det "mamma". ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.comVis mer

Så mange ord skal barnet ditt kunne

Vet du hvor mange ord en gjennomsnittlig toåring kan? Eller når barna begynner å si små setninger? Vi gir deg oversikten.

Språkutviklingen begynner lenge før barnet har sagt sitt første ord. Spedbarn begynner tidlig å legge merke til språket som snakkes rundt dem, og de begynner å øve seg på å snakke med å bable alene og til deg. Det er likevel stort når det første ordet kommer, og oftest er det mamma - i hvert fall vil vi gjerne at det skal være det...

- Det er ikke slik at babyen er stille i ett år, og så kommer plutselig det første ordet. Bablingen går over i språk, og babyen kan ha forsøkt å si noe lenge uten at vi har oppfattet det som et ord. Noe av grunnen til at mamma oftest er rapportert som det første ordet kan nok være at mødrene vil at det skal være det, sier Hanne Gram Simonsen, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo.

Nederst i saken får du en oversikt over hva et gjennomsnittlig barn kan fra:

0 til 12 måneder 1 til 2 år 2 til 3 år 3 til 4 år 4 til 5 år Jenter er best Hun har i samarbeid med kollega Kristian E. Kristoffersen ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier ved Universitetet i Oslo gjennomført en studie i språkferdigheter hos barn mellom 8 og 36 måneder. Der fant de blant annet klare forskjeller mellom gutter og jenter.

- Gutter er ofte senere utviklet enn jenter når det kommer til språkferdigheter, og det må vi ta med i betraktning når vi sammenligne barna, forteller Gram Simonsen.

Når sa barnet ditt sitt første ord, og hva var det? Del din erfaring her.

Stor variasjon Fra barnet er 1 til 2 år skjer det masse i barnets språkutvikling. Ordforrådet øker stadig og barnet begynner å si små enkle setninger med to ord som for eksempel "mamma kom" eller "pappa spise". Merker du at barnet ditt henger etter andre jevnaldrende barn i språkutviklingen er det lett å bli bekymret, men Gram Simonsen understreker at det er stor variasjon.

Ved 20 måneders alder har for eksempel et gjennomsnittlig barn et ordforråd på 250 ord de forstår, mens 10 % av barna til sammenligning forstår ca. 150 ord. Ordene de selv sier, er mye færre. Et gjennomsnittlig barn på 20 måneder sier omkring 100 ord, mens 10 % ikke sier mer enn ca. 25 ord.

- Produktivt ordforråd har vist seg å være en god indikator på senere språkutvikling. Hvis barnet ved 24 måneder produserer færre enn 50 ord, og ikke har noen ordkombinasjoner, kan dette være en indikasjon på forsinkelse. Henger barnet kun litt etter "gjennomsnittet" bør man ikke bekymre seg så mye.

Uttalevansker Logoped Malin S. Von Schantz hos Oslologopedene forteller at den vanligste grunnen til at foreldre tar med barna sine til logoped er uttalevansker.

- En del barn kommer til oss før skolestart fordi de har problemer med å si r. Foreldre er ofte veldig opptatt av uttale, men det viktigste er språkforståelse og om barna klarer å uttrykke seg. Noen barn blir gjerne 8-9 år gamle før de klarer å uttale alle lyder korrekt, forteller Schantz.

Det er også mye vi foreldre kan bidra med for å stimulere barnas språkutvikling.

- Snakk med barn! Selv om de ikke svarer. Sett ord på alt barnet ser omkring seg, og det dere gjør sammen. Det er også viktig å lese for barna, slik at kommunikasjonen ikke bare blir korte beskjeder, oppfordrer Gram Simonsen.

- Ikke korriger uttalefeil, det viktigste er at du forstår hva barna sier. Bruk også rim og regler, det er bra for språkutviklingen, legger Schantz til.

Her får du en oversikt over barnets språkutvikling fra 0 til 5 år: 0 til 12 måneder: Fra babling til "mamma"

Den språklige utviklingen begynner lenge før barna sier sine første ord. Spedbarn begynner tidlig å legge merke til språket som snakkes rundt dem, og de gjør sine første språklige øvelser ved å bable både alene og til personer rundt seg. Barns babling er viktig for den senere språkutviklingen fordi barna øver seg på ulike uttalebevegelser samtidig som de venner seg til hvordan de ulike lydene de lager, høres ut.

De fleste barn begynner å forstå ord fra de er rundt åtte måneder gamle, og når de er 11 måneder gamle kan de forstå omtrent 50 år - selv om de ikke har sagt sitt første ord enda! Mange sier sine første ord når de er rundt ett år - noen før og andre litt senere. De første ordene barn lærer, er som oftest navn på nære omsorgspersoner og på ting de møter i hverdagen sin og som er knyttet til daglige rutiner som spising, soving eller bleieskift. "Mamma", "pappa", "flaske"," bleie", "vov-vov", "hei", "ha det" er eksempler på noen av de vanligste første ordene.

1 til 2 år: Små setninger og grammatikk

Omkring 18 måneder begynner den første grammatiske markeringen på enkeltord, og her er det eiendomsmarkering (pappas, mamma sin) som kommer først, etterfulgt av bestemthetsmarkering (gutten, jenta, toget) ved 20 måneders alder, og deretter flertallsbøyning ved substantiv og presens og fortidsbøyning ved verb, alle omkring 21 måneder. Også her er det stor variasjon mellom barn. Mange starter ikke den grammatiske utviklingen før fem måneder senere. Og dette er kun starten, det tar lang tid før de grammatiske markeringen brukes på alle ord.

Ved 18-månedersalderen kan et gjennomsnittlig barn produsere rundt 50 ord og forstå over 200 ord. Når barns ordforråd når denne størrelsen, kommer de inn i det man ofte kaller "ordspurten", en hurtig økning i ordforrådet. Ordspurten skjer vanligvis når barnet er mellom 16 og 20 måneder.

Omtrent halvparten av barna har begynt å kombinere to ord ved 19 måneders alder. Barns tidlige kombinasjoner er gjerne korte, som for eksempel "mamma spise" eller "bamse sitte".

2 til 3 år: Ordforrådet øker

Rundt 2 års alder kan et gjennomsnittlig barn si rundt 300 ord. Her er det stor variasjon, og ordforrådet ved 24 måneder varierer fra 75 til over 500 ord.

Mellom 24 og 30 måneders alder går mange barn gjennom en periode med veldig rask utvikling, både i ordforråd og grammatikk. Ytringene blir lengre og mer komplekse. Når barnet nærmer seg tre år begynner det å bli vanskelig å måle antall ord de kan si.

3 til 4 år: Noen lyder er vanskelige

Mellom 36 og 42 måneder behersker de fleste barn de viktigste grammatiske strukturene i språket sitt (bøying og setningsoppbygging). Det kan likevel ta noen år til før absolutt alt er på plass.

Når det gjelder lydutvikling er det fremdeles en del lyder som er vanskelig å uttale. Det gjelder blant annet r (spesielt for barn med rulle-r), i tillegg til s-, skj- og kj-lydene, som fremdeles blandes sammen.

4 til 5 år: Bruker ord og setninger riktig

Selv om de grunnleggende strukturene mestres på dette alderstrinnet, er ikke språket ferdig utviklet. Ordforrådet øker fremdeles, og innholdet i ordene utvikles fordi barnet får flere erfaringer. Mindre vanlige setningskonstruksjoner kommer i bruk, og ikke minst øker barnets evne til å bruke ord og setninger riktig i ulike situasjoner og sammenhenger.

Kilde: Kristian E. Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen "Tidlig språkutvikling hos norske barn", MacArthur-Bates "Foreldrerapport for kommunikativ utvikling" og nettsiden "Språkvansker" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Les også:

Barnehagebarn snakker best

Her er ordene vi sier feil

Snakk med babyen din ved hjelp av tegn

8 tegn på at babyen din elsker deg

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.