RENTEMØTE: Sentralbanksjef Svein Gjedrem 
Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX
RENTEMØTE: Sentralbanksjef Svein Gjedrem Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIXVis mer

Setter opp renta

Norges Bank hever styringsrenta til 2 prosent.

||| Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 2 prosent.

— Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Han legger blant annet til grunn at den underliggende prisveksten er på rundt 2 prosent og at den ventes å falle mot sommeren.

- Etterhvert som aktivitetsnivået øker og virkningen av kronestyrkingen fases ut, venter vi at prisveksten igjen tar seg opp, sier Gjedrem.

Hellas ikke avgjørendeDer økonomer har spekulert i om situasjonen i Hellas kunne få betydning for Norges Banks beslutning, og at renta ville forbli den samme, peker sentralbanksjefen på helgas redningsplan.

«Det er enighet mellom Hellas, IMF og EU om en låneavtale, men markedet for statspapirer er fortsatt preget av uro. Utviklingen i Europa kan bli svakere enn vi har ventet. Det kan påvirke utsiktene også for norsk økonomi,» heter det i pressemeldinga.

— Hovedstyret vurderte derfor som et alternativ å holde renten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

LES OGSÅ: En av seks tåler ikke en renteøkning på to prosentpoeng.

RENTA OPP:
Makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken er overrasket over dagens beslutning. Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX
RENTA OPP: Makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken er overrasket over dagens beslutning. Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX Vis mer

- HelomvendingShakeb Syed, makroanalytiker i Handelsbanken, mener Norges Bank har lagt for liten vekt på krisa i Eurosonen.

- Jeg er overrasket over hvor lite vekt de legger på krisa i Europa. De nevner det som en risikofaktor, men etter min mening burde dette ha veid tyngre, sier Syed, som tror at dagens beslutning vil bety en styrking av krona.

- Å sette opp renta nå, signaliserer at vi er nesten upåvirket av Eurosonen, at vi lever og har det bra isolert fra Europa. Dette vil føre til en styrket krone, sier Syed.

Økonomen reagerer også på at hensynet til boligpriser er ett av punktene i hovedstyrets begrunnelse

«Boligprisene fortsetter å stige, og kredittveksten i husholdningene holder seg oppe. Innstramming i bankenes kredittpraksis overfor husholdningene kan bidra til å dempe gjeldsveksten. Over tid kan husholdningenes låneopptak likevel øke mye og sparingen falle. Hensynet til å gardere oss mot risikoen for fremtidige ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, trekker i retning av at renten gradvis bringes nærmere et mer normalt nivå.»

- Dette er en helomvendig for Norges Bank. Hittil har de stått fast ved at boligpriser ikke skal styres med renteendringer, sier Syed.

LAVERE RENTEBANE: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets aner muligheten av at Norges Bank nå legger rentebanen lavere enn det de presenterte i mars. Foto: Tore Meek/SCANPIX
LAVERE RENTEBANE: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets aner muligheten av at Norges Bank nå legger rentebanen lavere enn det de presenterte i mars. Foto: Tore Meek/SCANPIX Vis mer

- Kan få følger for rentebaneSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets var av dem som trodde på renteøkning i dag.

- Dette var i tråd med forventningene våre. De indikerer at det å ikke heve renta var et reelt alternativ, men at de likevel valgte å ikke la situasjonen i Eurosonen veie så tungt, sier Aamdal, som mener nettopp dette kan få betydning for rentebanen videre.

- De har tidligere signalisert at renta skal opp også i september, men det at de vurderte å beholde renta på 1,75 kan bety at de nå legger en lavere rentebane og at hevingen utsettes til neste år. Men det forutsetter at problemene i Eurosonen vedvarer, sier Aamdal.

Ned på IslandOgså på Island har det vært rentemøte i dag. Iføgle NTB senker den islandske sentralbanken styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 8,5 prosent. Da det islandske banksystemet kollapset for to år siden, ble den islandske styringsrenta satt til 18 prosent.

Sedlabanki har siden 2009 gradvis senket styringsrenta, i takt med at den islandske krona har stabilisert seg og inflasjonen har gått ned.