Siste dag for skatteklage

I dag er siste frist for å klage på skatteoppgjøret

Vel og merke hvis du fikk skatteoppgjøret i oktober. De fleste fikk det jo i juni og da er fristen for lengst over, selv om man året rundt kan kan kreve å få tatt opp de siste års ligninger. Men da er nok terskelen for en ømgjøring av ligningen høyere enn ved den ordinære klagefristen

Sjekkliste
Skattebetalerforeningen oppfordrer deg til å sjekke følgende:
• Har du fått de fradrag som du førte opp i selvangivelsen? • Er inntekter, for eksempel aksjegevinster, kommet med? • Hvis du gjorde korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til? • Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom fordelt mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp? • Er formuesgjenstander (bil, båt, hus) du kjøpte eller solgte i løpet av året tatt med eller utelatt fra din formue? • Har du fått BSU-fradraget? • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet?
I tillegg er det svært viktig at du sjekker om du er satt i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt og enslige forsørgere skal lignes i skatteklasse 2. Det kan spare deg for 10 000 kroner i skatt. Det holder at klagen er poststemplet i dag, 10 november. Men det enkleste er å gjøre det via altinn.no

Restskatten må allikevel betales til rett tid selv om du sender inn klage.

Ikke varslet?
Merk at skattekontoret i de fleste tilfeller skal varsle deg hvis de har endret ligningen din. Det skjer ikke alltid. De øker inntekten eller stryker fradrag uten å varsle deg om det. Hvis det har skjedd skal klagefristen løpe fra det tidspunkt du ble klar over endringen. Da må klagen sendes innen tre uker fra du oppdaget feilen.