FERIEGLADE SJEFER: Over 86 prosent av de norske respondentene sier sjefen er støttende overfor ansatte som tar ferie, viser den årlige ferieundersøkelsen Vacation Deprivation, utført av Harris Interactive for Expedia. Foto: COLOURBOX
FERIEGLADE SJEFER: Over 86 prosent av de norske respondentene sier sjefen er støttende overfor ansatte som tar ferie, viser den årlige ferieundersøkelsen Vacation Deprivation, utført av Harris Interactive for Expedia. Foto: COLOURBOXVis mer

Sjefen sier mest sannsynlig «ja», om du spør om du kan gjøre dette

Er mest positive i hele Europa.

• Flere reisesaker på
db.no/reise.

(Dagbladet): Halvparten av alle nordmenn har utsatt ferien på grunn av jobb, men når nordmenn først drar på ferie slapper de aller fleste helt av.

Bare 6 prosent har problemer med å legge jobben helt til side under ferien, viser den årlige ferieundersøkelsen Vacation Deprivation, utført av Harris Interactive for nettreisebyrået Expedia.

Totalt 20 land er med i undersøkelsen, og her kommer det også fram at norske sjefer er de mest forståelsesfulle lederne i Europa når det kommer til ferie.

Får feriestøtte Over 86 prosent av de norske respondentene sier sjefen er støttende overfor ansatte som tar ferie. Snittet for EU-landene er på 60 prosent. I Italia oppgir for eksempel bare én av tre at sjefen støtter at de tar ut ferie.

- Det reflekterer en litt mer avslappet holdning til arbeidslivet blant nordmenn, og et bedre tillitsforhold mellom sjef og arbeidstaker, sier professor i ledelsesfag William Brochs-Haukedal, ved Norges handelshøyskole i Bergen til Dagbladet.

I Norge er det lav arbeidsledighet, noe som gjør at ansatte er sikrere på å beholde jobben:

- Er du redd for å miste jobben er ikke ferie det første du tenker på, utdyper Brochs-Haukedal.

Mindre hierarki Samtidig er norske sjefer mer på like fot med sine ansatte, og snakker mer sammen med arbeidstakerne:

- Det er ikke så strenge hierarkier i Norge som i andre land. Du skal ikke lenger enn til Sverige før det er mer formelt, sier han.

Alt i alt tegner undersøkelsen et positivt bilde av norske arbeidsplasser, mener professoren. I Norge er det mange ansatte med god utdannelse, og et komplekst og godt utviklet arbeidsliv.

- Jeg tror de aller fleste oppfatter dette som positivt. Det er en fordel å ha selvstendige arbeidere som tar gode beslutninger på egenhånd. Du kan ikke både ha selvstendige arbeidere og autoritære sjefer.

Med andre ord; norske arbeidstakere er opptatt av å gjøre en god jobb når de først er på arbeid, samtidig som både ledere og ansatte ser det som viktig å ta seg fri når feriedagene først er tatt ut.

Skandinavisk modell Heller ikke førsteamanuensis Tor Grenness, ved institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI, er overrasket over at norske sjefer skiller seg ut:

- Generelt er det slik at det i skandinavisk arbeidskultur er fokus på balanse mellom arbeid og fritid, sier han til Dagbladet.

Ikke minst er det i den norske modellen stor forståelse for at arbeidstakere også bruker tid på familie og barn. Også likeverdighetskulturen, der utviklingen er at det snart ikke finnes dører til norske sjefskontorer lenger, er typisk Skandinavia, forteller han.

At norske sjefer er positive til at de ansatte tar ut ferien de har til rådighet, har ingenting å si på effektiviteten:

- Nesten tvert imot. Produktiviteten på norske arbeidsplasser er høy, og ligger en god del prosent over gjennomsnittet i EU og også USA, sier Grenness.

E-post-ferie 53 prosent av italienere og 50 prosent av franskmenn sjekker jobbmail og telefon mens de er på ferie. Bare 22 prosent av nordmennene svarer det samme, ifølge Expedias undersøkelse.

I en undersøkelse Respons analyse gjennomførte for reisebyrået Ticket våren 2012, svarte 55 prosent av de spurte at de ønsker trådløst internett på hotellrommet.

Av disse oppga 24 prosent at det var for å sjekke jobbmailen.

Professor Brochs-Haukedal trodde flere nordmenn leste jobbmail i ferien enn det undersøkelsene indikerer.

- Igjen betyr nok det at nordmenn ikke føler de må beskytte arbeidsplassen døgnet rundt. Det er en høy bevissthet rundt betydningen av fritid her i landet. Min opplevelse er at også norske ledere er bevisste på å beskytte de underordnede mot å bruke fritiden til jobb, sier han.

Et brekk i hverdagen Også Grennes ved Handelshøyskolen BI er overrasket over at andelen nordmenn som leser jobbmail i ferien, etter forholdene er så liten:

- Det er veldig positivt at så mange lar ferie være ferie. Da blir ferien det ferie skal være, nemlig et brekk fra jobb og hverdagsliv, sier han.

Grennes tror også det har noe med trygge arbeidsforhold å gjøre.

Til sammenligning - to av tre brasilianere sjekker regelmessig jobbmail og telefon når de er på ferie, mens inderne følger hakk i hel.

I Japan tar de fleste ut bare fem av 13 dager opptjente feriedager, og halvparten er regelmessig koblet til jobb når de først har fri, ifølge en pressemelding fra Expedia.

Økonomi påvirker Selv om nordmenn er ferieglade og tjener godt, er det nordmenn som i størst grad føler de ikke har nok penger til å dra på ferie.
 
Én av fire nordmenn i undersøkelsen, sier at de ikke planlegger ferien på forhånd fordi de ikke har økonomi til det. En del velger også å ikke ta ut feriedagene.

På dette spørsmålet svarer nordmenn nokså likt som irene og italienerne, selv om disse er en vanskeligere økonomisk situasjon enn nordmenn. I spania svarer 13 prosent det samme, mens 16 prosent av franskmennene føler det på samme måte.

Bruker mer penger - Dette kan virke ironisk, siden vi er det landet i Europa som er minst berørt av den økonomiske krisen. Samtidig vet vi at nordmenn liker å ta seg litt bedre råd når vi først reiser, i tillegg til at vi er mer diskrete når det kommer til det å snakke om vår egen velstand, sier administrerende direktør i Expedia Norden, Charlotte Gogstad i pressemeldingen.

Når det er sagt. Ifølge undersøkelsen er den viktigste grunnen til at nordmenn ikke å tar ut de feriedagene de har krav på, muligheten til å spare opp ytterligere feriedager som kan tas ut neste år.

Mens dårlig planlegging er den vanligste årsaken blant italienerne for ikke å ta ut all tilgjengelig ferie, føler bare én av ti nordmenn at dette er et problem.