Sjekk jobbmarkedet der du bor

Her er de ledige jobbene.

BANKER LØS: Byggentreprenøren Skanska merker oppgangen i bransjen godt. Selskapet har en klar økning i antall byggeoppdrag, og ett av dem er på Tjuvholmen i Oslo. Her er Stian Sandvold (fra venstre), Jonny Selsvik og Torstein Sand i full sving.Foto: Erling Hægeland
BANKER LØS: Byggentreprenøren Skanska merker oppgangen i bransjen godt. Selskapet har en klar økning i antall byggeoppdrag, og ett av dem er på Tjuvholmen i Oslo. Her er Stian Sandvold (fra venstre), Jonny Selsvik og Torstein Sand i full sving.Foto: Erling HægelandVis mer

(Dagbladet:) Arbeidssøkere innen finans, industri og byggnæringen går gode tider i møte.

Ferske tall fra annonseportalen rubrikk.no viser en klar oppgang i flere av bransjene som ble rammet hardest i finanskrisa.

Tydeligst er den positive trenden i bank- og finansnæringen, der antall ledige stillinger økt med nesten 17 prosent sammenliknet med november i fjor.
Oppsving Også industrien har hatt merkbar oppsving de siste månedene, med en vekst på nesten 13 prosent målt mot november i fjor, ifølge tall fra rubrikk.no, som samler jobbannonser fra NAV og Finn.no, i tillegg til utlyste stillinger fra bedriftene og hodejegernes egne nettsider.

- Fortsatt er det noen bedrifter som permitterer, men for en god del selskaper går det rett til vers igjen, sier Leif Sande, leder i  LO-forbundet Industri Energi.

- Mange tegn tyder på at vi er godt inne i en ny oppgang i økonomien, og at de dårlige tidene er forbi for Norges del, mener Kjell G. Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen i Bergen.

- Bruken av midlertidig arbeidskraft er på samme nivå som før finanskrisa. Det er et tegn på at vi er over i det mer normale igjen. Det samme er økt tilgang på utlyste stillinger innen industri og finans, sier han.
Gode utsikter Også byggnæringen er på vei opp. Siden samme tid i fjor har bygg- og anleggsbransjen hatt en en vekst i etterspørselen etter arbeidskraft på 14,5 prosent. Byggevirksomheten er et speilbilde av økonomien, påpeker Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

Byggnæringen ble hardt rammet av nedgangstidene mot slutten av 2007, og byggevirksomheten fortsatte å falle gjennom hele 2008 og 2009.

- Vi har en befolkningsvekst på over 60 000 personer i året. Hvis det fortsetter slik, har vi behov for å bygge opptil 50 000 boliger årlig fram mot 2020, mot 25 000 i dag. Da er utsiktene gode for dem som jobber som snekkere og håndverkere, sier han.
Ansetter igjen Det merker boligbyggeren Skanska, som har begynt å ansette igjen etter nedbemanninger og permitteringer.

- I løpet av 2008 og 2009 måtte vi si opp i overkant av 700 personer, men har nå begynt å ta inn folk igjen, sier kommunikasjonssjef Annett Aamodt.

Totalt er det 10 prosent færre ledige jobber enn på samme tid i fjor. Men i motsetning til under finanskrisa er det offentlig sektor som står for nedgangen:

•22,6 prosent færre jobber innen skole, fritid, undervisning, forskning og offentlige tjenester.
•14,2 prosent færre jobber innen økonomi, regnskap og revisjon.
•32 prosent færre jobber innen design, arkitektur og arealplanlegging.

Kjell G. Salvanes forklarer nedgangen med at krisepakkene, som økte sysselsettingen innen offentlig sektor, er trappet ned.

- Privat sektor speiler økonomien, og er derfor mest interessant, sier NHH-professoren.
Best i by?n Det sentrale Østlandet trekker store deler av dagens jobbmarked.

- Innen ca. to timers radius finner du mer enn 37 prosent av alle ledige stillinger i Norge,  sier Adil Osmani, markedssjef i rubrikk.no.

Og det er de største byene som har flest jobber å by på. Oslo er klart størst med 5017 stillingsannonser, en økning på 25 prosent siden i fjor, viser de ferske jobbtallene.

Ikke overraskende, mener NHH-professor Kjell G. Salvanes.

- De siste ti åra har det vært en voldsom konsentrasjon i de større byene, og det er en trend som bare vil fortsette framover. Mye av industrisysselsettingen har forsvunnet, mens tjenesteytende næringer har overtatt — og sistnevnte er det mer av i byene enn på landet. Mange tjenesteytende næringer er også preget av høyutdannede personer, sier han.

Sjekk jobbmarkedet der du bor