HJELP DEG SELV: Ofte kan ikke legen gjøre noe med vanlige høst- og vinterplager som forkjølelse og influensa. Da er det lurt å ta grep for å ta vare på seg selv. Foto: Kristian Ridder-NielsenFoto: KRISTIAN RIDDER-NIELSEN/Dagbladet
HJELP DEG SELV: Ofte kan ikke legen gjøre noe med vanlige høst- og vinterplager som forkjølelse og influensa. Da er det lurt å ta grep for å ta vare på seg selv. Foto: Kristian Ridder-Nielsen Foto: KRISTIAN RIDDER-NIELSEN/DagbladetVis mer

Sjekk når du bør gå til legen

Og dette kan du gjøre med sykdommen selv.

Med kaldere vær følger mer snufsing, hosting og vondt i muskler og ledd.

Influensaen har foreløpig ikke slått til, men sesongen er på trappene.

I Storbritannia pågår for tiden National Self Care Week, som oppfordrer til å være bevisst på hva du kan gjøre med din sykdom selv, framfor å gå til legen unødvendig.

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, mener folk er veldig forskjellige når det gjelder om man oppsøker legen for ofte eller for sjelden.

- I gamle dager oppsøkte man lege sjeldnere enn i dag, men nå kan man også få mer hjelp hos legen. I forhold til ungene våre er vi kanskje mer engstelige enn før. Foreldre blir mer erfarne ettersom barna har hatt noen runder med sykdom, og alle må erfare for å lære, sier Hermansen.

Syke på jobb
- Folk har ofte en følelse av når de blir ordentlig dårlige. Det er når allmenntilstanden er dårlig, som ved høy feber ved infeksjonssykdommer. Det er viktig å lære seg hva som er normalforløpet for sykdom for deg, og ta kontakt med lege når det avviker fra det.

Det er også ulike holdninger til om disse sykdommene gjør at du kan være borte fra jobb.

Ifølge SSB har egenmeldingsfraværet har vært ganske stabilt, forteller Inger Haukenes, stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Haukenes er en av forfatterne bak en norsk studie som nylig ble publisert i tidsskriftet BMC Public Health, som undersøkte holdninger til korttidssykefravær.

263 mannlige bilmekanikere svarte på hva som var avgjørende for å holde seg hjemme eller gå på jobb når de våknet og kjente seg syke.

- Erfaringen med bilmekanikere er at det skal mye til før de blir hjemme, og at de uttrykker et sterkt ønske om å gå på jobb nesten uansett. De viktigste momenter i avgjørelsen var alvorlighetsgraden av sykdommen, den daglige rutinen «opp av senga og gå på jobb» også lært hjemmefra, og ansvaret for kunder, kolleger og forpliktelser på jobb. Det kom klart frem at arbeidet med å klargjøre bilen til avtalt tidspunkt var en viktig drivkraft for å gå på jobb selv når bilmekanikeren følte seg syk, sier Haukenes.

Må vurdere feber
Under har vi satt opp en oversikt over når du kan gå til jobben og når du bør la være.

For omgangssyken er det et klart råd om å være hjemme den korte tida det tar, mens for de andre plagene kan det være greit å gå på jobb.

Mange barn går mye med forkjølelse eller andre sykdommer om vinteren. Det er viktig at syke barn får ro og fred til å bli bra, mener Hermansen.

- Foreldrene må hele tiden vurdere hvordan allmenntilstanden er. Når barna har infeksjonssykdommer, er det viktig å måle om de har feber, sier Hermansen.

Dette bør du gjøre:

Influensa Symptomer er høy feber, hoste, hodepine og muskelsmerter. Et vanlig forløp er 4—5 dager til en ukes sykdom.

Gå til legen?
Influensasykdom går over av seg selv, og det er sjelden legen kan hjelpe til ved en vanlig influensa. Hvis feberen varer over ei uke, eller du først blir frisk og så blir syk igjen, bør du gå til lege. Gå til lege hvis du mistenker komplikasjoner. Influensa kan for noen lede til infeksjoner som lungebetennelse. Da vil du ha dårligere allmenntilstand, ofte ha pustebesvær og høy feber.

Gå på jobb?
Allmenntilstanden avgjør. Influensasmitten er rundt oss hele tida, og vi er ofte smittsomme før sykdommen bryter ut, så det er ingen grunn til å holde seg borte hvis allmenntilstanden er bra og du er feberfri.

Forkjølelse Mildere enn influensa og ofte lengre forløp. Det er ikke uvanlig å være forkjølet i noen uker. Et par dager med feber er ikke uvanlig.

Gå til legen?
Sjelden grunn til å gå til legen. Hos barn er det helt normalt når de er små at de er forkjølet en gang i måneden. Men vær obs hvis barn går måned etter måned med sammenhengende snørr og hoste — da bør det sjekkes. Det skal være snørrfritt og hostefritt innimellom.

Gå på jobb?
Du kan stort sett gå på jobb med en forkjølelse. Har man feber og føler seg dårlig, har kroppen godt av å hvile litt.

Norovirus/ omgangssyke Smittsomt og vanligvis kortvarig oppkast og/eller diaré. Det er vanlig at det varer rundt ett døgn, men det kan være avarter som varer lenger, og du kan ha plager lengre hvis magen slår seg vrang.

Gå til legen?
Ved kortvarig sykdom trenger du ikke å dra til legen. De fleste kan trøste seg med at dette er plagsomt, men kortvarig. For de minste barna bør du være obs hvis det pågår over mer enn ett døgn, fordi de lettere får forstyrret væskebalanse. Vurder også om allmenntilstanden endrer seg.
Gå på jobb?
Nei. Du har ikke så mye å gjøre på jobb, barnehage eller skole med oppkast eller diaré. Barn i barnehage bør holde ikke sendes til barnehagen før det har gått 48 timer etter at oppkast og diaré gir seg.

Muskel- og skjelettsmerter Muskel- og skjelettlidelser som vondt i ryggen, nakken eller skuldrene er en av de vanligste årsakene til sykefravær. Det er ikke uvanlig, og mange av oss har en eller annen slik plage til enhver tid.

Gå til legen?
For de fleste hjelper tid og trening, og å holde seg i bevegelse. Det er vanskelig å komme med noen generelle råd. De fleste får mer vondter med åra, og det er normalt. Hos barn og unge handler det ofte om skader som har oppstått. Tar det lang tid før man blir bra, kan det være fornuftig å få undersøkt hos lege. For ryggsmerter sier retningslinjene at man skal ha hatt smerter i over 6 uker før man trenger å undersøke det nærmere. Det er viktig å opprettholde normal aktivitet. Gå eventuelt til legen for å få råd om dette.

Gå på jobb?
Du blir sjelden bedre av å være hjemme. Tilpass eventuelt arbeidssituasjonen i samarbeid med arbeidsgiver.

Hodepine Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom. Hos mindre enn 1 prosent av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen. Spenningshodepine er en vanlig type hodepine for dem som får det innimellom. Den opptrer ofte på begge sider av hodet, og beskrives som klemmende, trykkende eller pressende. Skyldes ofte stress, psykiske forhold eller stramme nakkemuskler.

Gå til legen?
Det viktigste for de fleste er å tenke over hvorfor du får hodepine, og hvordan du kan gjøre noe med det. Tenk først selv på hva du kan endre som kan gjøre at du får mindre hodepine. Ta tida til hjelp. Hvis du ikke kommer i havn med å ta grep selv, og går med uforklarlig hodepine over lengre tid, bør du kontakte fastlegen. Det er også viktig å ikke komme inn i en ond sirkel der mye hodepine fører til at du tar mer smertestillende. Det kan igjen føre til hodepine — såkalt medikamentoverforbrukshodepine.

Gå på jobb?
Vi har forskjellig toleranse på hva vi tåler på jobben, men man blir sjelden bedre av å være hjemme. Tilpass eventuelt arbeidssituasjonen i samarbeid med arbeidsgiver.

Kilde: Marit Hermansen i Norsk forening for allmennmedisin, Norsk helseinformatikk, Folkehelseinstituttet