Sjekk om du velger riktig omega-3

Vi kjøper mer omega-3- produkter enn noen gang.

NOK OMEGA-3 I FEIT FISK: Krystallklart vinterråd til fiskekunder som vil ha en solid porsjon omega-3 på kjøpet: - halvfeit uer og helfeit røykt blåkveite eller røkt makrell, sier ekspeditør Therese Hovelsen i den gjenoppståtte fiskebutikken på Youngstorget i Oslo - Fiskeriet. Foto: Torbjørn Berg
NOK OMEGA-3 I FEIT FISK: Krystallklart vinterråd til fiskekunder som vil ha en solid porsjon omega-3 på kjøpet: - halvfeit uer og helfeit røykt blåkveite eller røkt makrell, sier ekspeditør Therese Hovelsen i den gjenoppståtte fiskebutikken på Youngstorget i Oslo - Fiskeriet. Foto: Torbjørn BergVis mer

(Dagbladet): Omega-3-produkter har i lang tid toppet lista over hva som har solgt mest i helsekostmarkedet.

Mens det i 2005 ble solgt fiskeoljeprodukter for 229 millioner kroner, har omsetningen økt jevnt til 312 millioner kroner i 2009, viser tall fra Bransjerådet for Naturmidler.

Også salget av tran øker. I 2005 kjøpte vi tran for 213 millioner kroner, mens salget i fjor lå på 239 millioner kroner.

Helsemyndighetene, og ekspertene Dagbladet har snakket med, anbefaler i første rekke å spise fet fisk for å få i seg nok omega-3. Men hvis du ikke gjør det, hvordan skal du finne et godt tilskudd?

Høy kvalitet best

Det er fiskeoljer som har høy kvalitet, ser ut til å ha størst helseeffekt, viser en studie ved Nofima Marin.

 — Hvor mye mindre helseeffekten blir ved dårligere kvalitet på oljen, er foreløpig for tidlig å si ettersom dette bare er testet i cellemodeller, opplyser seniorforsker og ansvarlig for studien, Bente Ruyter.

Men til tross for at oljen har lavere kvalitet, understreker hun at den likevel vil ha positiv helseeffekt.

—Selv om det er varierende kvalitet på omega-3-produktene på markedet, er det viktig å ta tilskudd hvis du ikke spiser nok fisk. Matvarer tilsatt omega-3 kan også være et godt alternativ for dem som har motvilje mot fisk eller tilskudd, mener Ruyter.

Tilskudd og beriking bra

Også forsker Gjermund Vogt ved Nofima Mat mener fisk er best, men understreker at tilskudd og omega-3 tilsatt i matvarer også er gode kilder.

I Norge selges stort sett omega-3-produkter med de marine fettsyrene EPA og DHA fra fiskeolje, krillolje og selolje.

I et forskningsprosjekt ved Nofima der 56 omega-3-produkter ble analysert, fant forskerne ingen sammenheng mellom pris og kvalitet. Bare fire produkter tilfredsstilte fiskeoljeprodusentenes egen bransjestandard, og Vogt påpeker at det er fiskeoljer på markedet som helt klart kunne vært bedre.

Sjekk smaken — Raffineriene gjør en god jobb. Det er fra oljen forlater raffineriet til den når forbrukerne at vi har en gråsone der mye kan skje, sier Vogt.

— Hvordan kan jeg som forbruker sjekke kvaliteten på produktet?

— Det eneste du kan gjøre, er å bite over kapselen. Smaker oljen som gamle fiskekasser eller har en transmak som går over i malingsmak, er oljen harsk. Fiskeolje skal ha en mild smak.

— Er det helseskadelig å spise harske fiskeoljer?

— Det vi vet, er at det er mye skadeligere ikke å ta tilskudd med omega-3. Den positive helseeffekten er klart større enn en mulig mindre heldig effekt, sier Vogt.

Pass også på at det er omega-3 det du kjøper.

— Det er en del reklame det ikke er dekning for. Jo flere tall det står bak omega-3, jo mer useriøs er leverandøren. Omega-6-fettsyren nattlysolje vet vi har effekt, mens det er dårlig dokumentasjon på de andre fettsyrene. De fettsyrene finnes dessuten i andre matvarer som du får mer enn nok av gjennom ditt daglige kosthold, påpeker Nofima-forsker Gjermund Vogt.

Pass på nettsalg
Hvis du handler omega-3 produkter som er produsert utenfor EU på nett, er det ikke sikkert varene er produsert etter de samme kravene og heller ikke underlagt norsk kontroll.

Dermed er det ikke sikkert de oppfyller de norske kravene til grenseverdier for giftstoffer, opplyser seniorrådgiver i Mattilsynet, Mette Kristin Lorentzen.

— Hvert år gjør vi stikkprøvekontroller av de omega-3-produktene som omsettes, og sist fant vi et produkt som overskred de norske grenseverdiene for miljøgiften dioksinlignende PCB. EU har ikke et like strengt regelverk som Norge for denne miljøgiften. Vær litt mer skeptisk når du handler på nett. Det er tryggere å kjøpe i butikk, sier hun.

Kan ikke love hjerne-hjelp

Kan reklamen virkelig si at omega-3 hjelper for hjernen eller leddene?

Det er vist i mange studier at omega-3 minsker faren for dødsfall som følge av hjertesykdom, og det forskes mye på andre effekter.
Produsentene bruker blant annet påstander om at produktene er gunstige for huden, leddene, hjernen og immunforsvaret i reklamer.

De fleste helsepåstander om omega-3-produkter er foreløpig underlagt en nasjonal vurdering.

— Det er krav til at påstandene kan dokumenteres og ikke er villedende. For at produkter skal kunne kalles kosttilskudd, må de også ha en påvist effekt, sier Anne Børmark, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Et nytt EU-regelverk er imidlertid på vei. Det krever at alle påstander om kosttilskudd skal være vurdert av Det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) før de brukes. 

—Alle helsepåstander må deretter godkjennes for å kunne brukes. Godkjente påstander føres opp i et register og kan benyttes av alle som oppfyller vilkårene. Eventuelt kan man selv søke om å få en påstand godkjent før man bruker den, sier Børmark.

Noen av påstandene om helseeffekt overfor barn er allerede gjennomgått. Ifølge EU-kommisjonen er det ikke lov å påstå at produkter som inneholder omega-3, hjelper barn med konsentrasjon, er beroligende, er nødvendig for hjernens utvikling, hjelper for konsentrasjonen eller hjelper synet.

Man kan heller ikke påstå at omega-3 kan hjelpe koordinasjon, konsentrasjon eller hjernens utvikling.

Fremdeles gjenstår det mange påstander å vurdere, og regelverket ser ikke ut til å være på plass i Norge i sin helhet før tidligst 2012.

Krill og fisk like bra
En ny norsk studie er en av få som har sammenliknet effekten av krillolje og fiskeoljetilskudd.

— På tross av at det er mindre marine fettsyrer i krillolje enn i fiskeolje, ser vi den samme økningen i hvordan de påvirker blodet. Vi tror det kommer av at fettsyrene finnes i en litt annen form i krilloljen enn i fiskeoljen, og at det gjør fettsyrene mer tilgjengelige, sier Stine Marie Ulven, leder for Senter for kontrollerte koststudier ved Høgskolen i Akershus.

Hun står bak studien som er publisert i tidsskriftet Lipids, sammen med forskere fra blant annet Universitetet i Oslo.

Den fulgte tre grupper med forsøkspersoner i sju uker. En gruppe fikk krillolje-tilskudd, en fikk fiskeoljetilskudd, og en fikk ikke tilskudd.

Resultatet var at nivået av de marine fettsyrene DHA og EPA i blodet var det samme i gruppene som fikk krillolje og fiskeolje.

Forskerne undersøkte også hvordan kosttilskuddene påvirket nivået av andre stoffer i blodet. Det var små forskjeller, men krillolje så ut til å høyne nivået av det «gode» kolesterolet HDL og samtidig senke nivået av triglyserider i større grad enn fiskeolje.

Forskerne mener det trengs flere studier for å fastslå effekten.

— Ser vi på helseeffektene, er krillolje og fiskeolje like bra. Siden studien er så kort, kan vi ikke si at tilskuddet har hatt en umiddelbar effekt. Men hvis økningen i DHA- og EPA-nivået holder seg over tid, kan det være gunstig, sier Ulven.

Studien er delfinansiert av Mills og Aker BioMarine, som produserer krillolje.