Reise:

Sjokktall: 1 av 4 ble tatt i tollen

Og dette ser tollerne etter når de avslører småsmuglerne.

Går på grønt, ser rødt: Aldri har så mange nordmenn blitt stoppet med «overlast» i tollen på Gardermoen. Foto: NTB Scanpix
Går på grønt, ser rødt: Aldri har så mange nordmenn blitt stoppet med «overlast» i tollen på Gardermoen. Foto: NTB ScanpixVis mer

GARDERMOEN (Dagbladet): Hver fjerde kontrollerte flypassasjer ved Oslo Lufthavn ble bøtelagt for ulovlig mengde alkohol eller tobakk. Det viser nye tall fra Tollvesenet ved flyplassen.

Aldri tidligere har så mange blitt stoppet med for mye alkohol og/eller tobakk i bagasjen på Gardermoen som i år.

Tollerne ved landets hovedflyplass har hittil i år bøtelagt 1756 flypassasjerer for å ta tatt med seg for mye alkohol eller tobakksvarer fra utlandet.
På samme tid i fjor var tallet 1230. Det betyr en økning på 43 prosent.

- I gjennomsnitt har passasjerene fått 1170 kroner hver i bot, forteller Tor Gjermund Fredriksen som er seksjonssjef i tolletatens grenseseksjon ved Oslo Lufthavn.

- Når kravene til utstedelse av forenklet forelegg er til stede får man en bot og alt over kvoten beslaglegges, men man beholder kvoten.

Sterk økning

- Når det gjelder brudd på den tollfrie kvoten for tobakk og alkohol er det med andre ord registrert en kraftig økning i forhold til sommeren i fjor. Samlet er det ved utløpet av juli måned utstedt bøter og forenklede forelegg for 2 056 100 mot 1 541 300 i fjor, kroner, fortsetter Fredriksen, som forteller at antall kontroller og ansatte ved kontrollstasjonen er på samme nivå som i fjor.

- Hver fjerde av dem som blir plukket ut for kontroll har med seg enten for mye av lovlige varere eller helt innførselsforbudte varer, sier Fredriksen til Dagbladet.

- Det betyr ikke det samme som at hver fjerde av alle reisende bryter reglene. Men det har en annen forklaring.

OSLO LUFTHAVN: Flypassasjerer ble stoppet med hudpleieprodukter for over en halv million kroner. Video: Mariann Habbestad. Reporter: Amanda Walnum, Dagbladet Vis mer

Jakten på smuglerne

- Det er heller et resultat av at tollerne er flinke til å plukke ut aktuelle personer som vi mistenker kan ha med ulovlige varer. Mange av sakene med overskridelse av taxfreekvotene avdekkes når vi ser etter andre varer som narkotika, falske legemidler, doping og mye annet som har en samfunnsskadelig virkning.

Sjekker bagasjen: I denne scanneren blir håndbagasjen sjekket hvis man blir stanset for kontroll. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
Sjekker bagasjen: I denne scanneren blir håndbagasjen sjekket hvis man blir stanset for kontroll. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector Vis mer

- Mange av tollerne har lang erfaring og vet hva de skal se etter, samtidig som vi ser resultatene av godt samarbeide på tvers av landegrensene, mener seksjonssjefen.

I tillegg til «vanlige» taxfreevarer forsøker tollerne også å stoppe innførsel av kjøtt- og melkeprodukter fra land utenfor EU. Det er forbud mot å ta med seg kjøtt, og kjøttprodukter samt melk og melkeprodukt fra land utenfor EU.

Forbudet gjelder imidlertid ikke dersom du kommer fra landene Sveits, Liechtenstein, Andorra eller San Marino. Reisende fra disse landene blir betraktet som om de kommer fra EØS-land.

- Vi har så langt i år hatt 90 beslag av slike produkter ved Oslo Lufthavn, forteller Tor Gjermund Fredriksen, som jobber ved Grensekontrollavdelingen på Gardermoen.

Ulovlig «leketøy»

I sommerferien er det mange nordmenn som lar seg friste til å kjøpe ulovlige sterke laserpekere i utlandet.

- Mange produsenter feilmerker laserpekerne, og selv om det er angitt en styrke på 1 milliwatt på enheten så er ofte virkeligheten en helt annet. Da kan det ende med beslag og anmeldelse, sier Fredriksen.

Røykesmell

Det samme gjelder for folk som kjøper med seg frukttobakk og andre tobakksprodukter fra utlandet, og som de skal bruke til vannpiper.

De nye forskriftene mot import av nye tobakk- og nikotinprodukter gjelder for alle tobakksprodukter med unntak av de produkter som tradisjonelt har vært i handelen i Norge (sigaretter, sigarer, cigarillos, røyketobakk, skråtobakk og snus.

Unntatt fra forbudet er nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifiseres som legemidler. Det er ikke krav til resept fra lege, men - du må huske å ha med deg legeerklæring som kan framvises til tollerne, påpeker Fredriksen.
- På tolletatens nettside finnes nyttig informasjon om hva man spesielt bør huske på ved reise til utlandet, herunder kvoteregler for alkohol/tobakksvarer og andre varer, legemidler, våpen, kostbare gjenstander med mer.

Noen gode råd

Taxfree-smell: Hver fjerde kontrollerte flypassasjer ble tatt med ulovlig kvote. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
Taxfree-smell: Hver fjerde kontrollerte flypassasjer ble tatt med ulovlig kvote. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector Vis mer

- Her er noen andre regler som bør vies spesiell oppmerksomhet, fortsetter Tor Gjermund Fredriksen.

- Legg spesielt merke til varer og produkter som er beskyttet av Washingtonkonvensjonen (se under), som omhandler handel med dyr/fauna som må beskyttes.

Vesker, sko og tilsvarende kan være produkter laget av truede arter. Hvert år forsvinner arter for alltid på grunn av denne handelen.

- Avslutningsvis vil vi gjerne slå et lite slag for Kvoteappen. Med denne kan du regne ut kvoten. Du kan også raskt og enkelt fortolle alkohol og tobakk. Og husk, er du i tvil- gå på rød sone og spør tolleren, avslutter Tor Gjermund Fredriksen.