HØYGRAVID: Ønsker du barnehageplass til barnet ditt neste år, må du føde innen midnatt. Foto: www.colourbox.com
HØYGRAVID: Ønsker du barnehageplass til barnet ditt neste år, må du føde innen midnatt. Foto: www.colourbox.comVis mer

Skal du ha barnehageplass, må du føde i dag

Sommerens fødeboom skyldes hovedsakelig én ting.

Vil du ha barnehageplass neste år, bør du sørge for å føde i løpet av dagen.

Barn som er født seinest 31. august i år er nemlig sikret plass i barnehage fra neste år, altså det året de er ett år.

Barnehageinntaket gir fødeboom - foreldre timer terminen ut fra muligheten til å få barnehageplass.

Hindrer ferieavvikling - Vi opplever en fødselsboom om sommeren. De siste fire årene har vi fått en økning av sommerfødsler. Dette tror vi har sammenheng med barnehageopptaket, sier Vigdis Myhren, avdelingsjordmor ved St. Olavs Hospital.

I juni hadde sykehuset 367 fødsler og i juli 364. Til sammenligning var tallet nede i 287 i mars og 307 i april.

- Dette er ikke uproblematisk. Om sommeren skal også vi avvikle ferie og bemanningen er som vanlig, men med mange vikarer.

Antall barselplasser blir for få i sommerperioden, sier Myhren.

Hun ønsker gjerne at barnehagesystemet kunne endres, slik at vi unngår toppen på sommeren og heller kunne spredd fødslene utover året.

- Kanskje vil de som har bommet på dette med barnehageplass tidligere år, være mer bevisst på at det ikke skal skje igjen.

Kan ikke velge dato selv Men på St. Olavs får ingen mase seg til planlagt keisersnitt den 31. august.

- De som skal ha planlagt keisersnitt, får det rundt to uker før termin, dette for å unngå at fødselen starter og at de må ha hastekeisersnitt. Så det betyr at en gravid som har termin 15.-16. september, kan få keisersnitt 31. august istedenfor 1. september. Dette kommer an på kapasiteten på operasjonsstua den dagen.

De som har termin etter den tid, vil nok få det 1. september eller seinere, sier Myhren.

Økning i sommermånedene Nina Schmidt, assisterende klinikksjef for Kvinneklikken ved Ahus, bekrefter at det er en klar økning i fødsler i de tre sommermånedene.

I februar hadde sykehuset 351 fødsler, i mars 393, mens det ble satt ny rekord i sommermånedene med 473 i juni og 491 i juli.

- Jeg har vært jordmor i 30 år, og før var det mye mer opphopning om våren. Jeg tror det snudde for ca. fem år siden.

De gravide jeg snakker med, sier at de har tenkt på barnehageopptaket når de har planlagt svangerskapet. Spesielt gjelder dette flergangsfødende som har brent seg før, de svarer det helt konsekvent. Føder de noen dager for seint, er løpet kjørt.

Utfordring - Det er bra at folk føder barn. Men det er en utfordring for kvinneklinikkene som skal avvikle sommerferie samtidig som det er fødselsboom.

Jeg skulle ønske at politikerne åpnet for opptak to ganger i året eller jevnt utover året, jeg tror ikke situasjonen blir bedre før dette skjer, sier Schmidt.

- De som har termin i midten av september og skal ha planlagt keisersnitt, kan de velge fødselsdato i slutten av august?

- Vi planlegger keisersnittene 7-10 dager før termin.

SISTE DAG: I dag, 31. august, går fristen ut for å være garantert barnehageplass neste år. Foto: www.colourbox.com
SISTE DAG: I dag, 31. august, går fristen ut for å være garantert barnehageplass neste år. Foto: www.colourbox.com Vis mer

Hvis det er snakk om å flytte det et par dager, går sikkert det bra, men det må begrunnes medisinsk hvis det skal flyttes enda lenger fram. Det er en grense for hvor langt fram det kan flyttes.

Vi må også ta hensyn til hvor mange planlagte keisersnitt det er denne dagen. Vi ønsker ikke så mange som 5-6 keisersnitt per dag, så det må fordeles utover.
Les også:
Slik blir barnet ditt trygt i barnehagen
Tilvenning i barnehage
Sjekk dette før du søker barnehage

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no Les her

FØDEBOOM: Mange foreldre "timer" fødselen til sommeren, noe som skaper fødeboom. Ikke gunstig for allerede pressede sykehus, sier jordmødre. Foto: www.colourbox.com
FØDEBOOM: Mange foreldre "timer" fødselen til sommeren, noe som skaper fødeboom. Ikke gunstig for allerede pressede sykehus, sier jordmødre. Foto: www.colourbox.com Vis mer