LIGNINGSVERDI: Fra i år vil ligningsverdien på boligen din stige, og for noen kan det bli snakk om en betydelig økning. Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
LIGNINGSVERDI: Fra i år vil ligningsverdien på boligen din stige, og for noen kan det bli snakk om en betydelig økning. Håkon Mosvold Larsen/ScanpixVis mer

Slik blir den nye boligskatten

Boligskattesystemet endres i år, og det vil gi skattelette til mange.

Rett etter sommerferien vil du få et skjema fra myndighetene. Der skal du fortelle hva slags bolig du bor i, og hvor stor den er.

Opplysningene skal brukes til å fastsette den nye ligningsverdien på boligen din.

For dem som bor i tettbebygde strøk og byer, og spesielt i eldre boliger, vil dette kunne bety en betydelig økning i ligningsverdien.

- Mange vil oppleve at ligningsverdien øker betraktelig, forteller fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen.

- Dette er en byskatt

Målsettingen er å få en bedre sammenheng mellom ligningsverdi og markedsverdi.

Hos Huseiernes Landsforening opplever de det nye systemet som en ekstraskatt for dem som bor i byområder.

- Jeg sa det forrige gang systemet var oppe til vurdering på 90-tallet, og jeg sier det igjen, dette er en byskatt, uttaler foreningens administrerende direktør, Peter Batta.

Han begrunner dette med at det nye systemet, som innføres for skatteåret 2010, vil slå spesielt uheldig ut for dem som bor i byområder, fordi der ligger markedsverdien høyt over ligningsverdien.

Primær- og sekundærbolig

I det nye systemet vil det skilles mellom primær- og sekundærbolig. Primærboligen er den hvor du er folkeregistrert i, mens boliger man ikke bor i er å regne som sekundærbolig.

Hytter er unntatt fra endringen, med unntak av tidligere helårsboliger som benyttes som fritidsbolig. Disse blir regnet som sekundærboliger.

For primærboliger skal ligningsverdien settes til 25 prosent av markedsverdien, mens den for sekundærboliger blir satt til 40 prosent.

Utleieleiligheter rammes

En sekundærbolig vil være alle helårsboliger hvor eier ikke er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret.

Det vil blant annet få konsekvenser for dem som eier utleieleiligheter. For disse vil altså ligningsverdien fastsettes til 40 prosent av markedsverdien.

Skattelette

Samtidig som verdifastsettelsen av bolig endres, økes bunnfradraget i formuesskatten.

For skatteåret 2009 var bunnfradraget 470.000. Ektefeller har hvert sitt bunnfradrag, og får til sammen 940.000. Fra og med 2010 er fradraget økt til 700.000 respektive 1.400.000.

Dette innebærer at dersom du er enslig kan ligningsverdien øke med 230.000 før det får noen negativ konsekvens for formuesskatten din.

For ektefeller vil skattegrensen øke med 460.000.

Ifølge Finansdepartementet vil drøyt 600 000 personer oppleve en skattelettelse med det nye systemet, mens rundt 150.000 vil få en skjerpelse.

Statistisk sentralbyrå avgjør

Hva blir så den nye ligningsverdien på boligen?

SSB (Statistisk Sentralbyrå) skal regne ut kvadratmeterprisen for hver eneste bolig i Norge basert på solgte boliger.

Det du skal gjøre er å fortelle myndighetene hvor stor boligen er, hva slags type det er og når den er bygget.

Dersom du ikke klarer å vente til du får dommen på begynnelsen av 2011, kan du bruke Finansdepartementets kalkulator (vær oppmerksom på at den bare gir en antydning).

Markedsverdien styrer

Med det nye systemet vil den årlige endringen på 10 prosent i ligningsverdien falle bort.

Fra i år vil det være markedsverdien som fullt og helt avgjør ligningsverdien, og ny verdi fastsettes hvert år av SSB.

De vil basere seg på kvadratmeterprisen i tredje kvartal. De betyr at for 2010-ligningen vil det bli tatt utgangspunkt i markedsverdien i tredje kvartal i år.

Les også:

Gode råd når du skal leie bolig

Innredning av leilighet

Gammelt hus med stilig interiør

En nydelig tapasrett

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.