NYE REGLER: Pensjonsreglene endres, det blir billigere å kjøpe luksusbiler og dyrere å spise kjøtt. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
NYE REGLER: Pensjonsreglene endres, det blir billigere å kjøpe luksusbiler og dyrere å spise kjøtt. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Slik blir din økonomi i år

Sjekk hvordan nye regler og avgifter vil påvirke din privatøkonomi.

(Dagbladet): Betaler du toppskatt? Da slipper du kanskje billigere unna dette året.

I år øker innslagspunktet for toppskatten med 4 prosent til 509 600 kroner for trinn 1 og til 828 300 kroner for trinn 2. Samtidig økes minstefradraget i lønnsinntekt fra 38 til 40 prosent.
Flere endringer som vil kunne få betydning for skatten din, trer i kraft fra årsskiftet:

Skatteklasse 2 for enslige forsørgere forsvinner, og erstattes av et eget månedlig særfradrag som ennå ikke er fastsatt. Fradraget gis til den enslige forsørgeren som mottar utvidet barnetrygd.

- Dette har ingen skattemessig betydning for dem som bor alene, men vurderer du å få deg samboer, vil du miste både særfradraget og den ekstra barnetrygden etter 12 måneder. Så kanskje får du enten satse på kortsiktige samboerforhold på inntil ett år eller foreta en skikkelig økonomisk analyse av den du drar inn i huset på permanent basis, sier økonomiekspert og høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.

Rundt 25 prosent av enslige forsørgere lever i samboerforhold.

Færre skatter formuen Fribeløpet øker fra 750 000 til 870 000 kroner. Det gjør at 50 000 færre vil betale formueskatt i 2013.

- Ca 16 prosent av oss vil betale formueskatt neste år. 590 000 personer får redusert formueskatten, mens 115 000 får økt formueskatt, sier Hveem.

I 2011 strammet myndighetene til skatteskruen for dem som sitter store bolig som består av to familieleiligheter og leier ut den ene. Nå må huseierne bo i leiligheten med høyest utleieverdi selv for å få skattefri leieinntekt.

- Fra 2013 endres også beskatningsreglene for denne gruppa. For å få skattefri gevinst, må du ha bodd i den leiligheten med høyest utleieverdi i ett år i løpet av de to siste åra før salget, sier høyskolelektoren ved BI.

Huseiere som har råd til å sitte med en bolig nummer to, kan vente seg økt formuesskatt neste år.

Kjøper du en leilighet for utleie, vil det dermed ikke være like lukrativt som før. For en bolig til 2,5 millioner innebærer det at likningsverdien øker med 250 000 kroner. Samtidig øker innslagspunktet for formuesskatten med 120 000 kroner. Økt skatteeffekten i dette tilfellet: 1430 kroner.

- Fremdeles er eiendom sterkt subsidiert framfor dem som sparer i bank og aksjer, som må føre opp 100 prosent av sparingen sin på selvangivelsen, sier Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren.

Velg miljøvennlig Nye avgifter unngår vi heller ikke i år - ikke minst på bil:

• Engangsavgiften endres slik at høye CO2- og NOX-utslipp skal koste mer, mens det skal legges mindre vekt på motoreffekten. Det betyr at «verstingene» - de råeste bilene — kommer bedre ut, mens vanlige dieselbiler blir dyrere.

• Årsavgiften stiger med 1,9 prosent. Samtidig går omregistreringsavgiften ned med 12 prosent for vanlige kjøretøy og 40 prosent for tyngre kjøretøy.

Det blir også dyrere å spise og drikke godt: Fra nyttår øker regjeringa avgiften på alkoholfri drikke til 3,06 krone per liter, en økning på 7,4 prosent. Fra nyttår blir det også dyrere å handle importert mat når det blir prosenttoll isteden for kronetoll på et utvalg landbruksvarer - blant annet storfekjøtt, lam og ost.

Flere nye pensjonsregler På pensjonsfronten blir det mye nytt å sette seg inn i framover. Nye regler for tjenestepensjon vil få stor betydning for norske arbeidstakere i den nye året:

Med pensjonsreformen ble det i 2011 innført en rekke nye regler for alderspensjon fra folketrygden. Offentlig tjenestepensjon må - som annen tjenestepensjon - tilpasses nytt regelverk.

Men for alle som er født i 1954 eller seinere som er omfattet av offentlig tjenestepensjon, er ikke regelverket klart ennå. De nye reglene skal etter planen legges fram ved årsskiftet.

- Først når de nye samordningsreglene er klare vil de altså faktisk kunne vite hva verdien av tjenestepensjonen deres egentlig er, sier Alexandra Plahte, pensjonsekspert i Steenberg & Plahte.

Fripoliser Også tjenestepensjonsordningene i privat sektor skal endres.

Har du ytelsesordning i dag, er all risiko i hovedsak fordelt mellom arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Har du innskuddsordning, bærer du som arbeidstaker så godt som all risiko. Nye tjenestepensjonsprodukter skal fordele risikoen bedre. De nye overgangsreglene legges trolig fram i januar i år.

- Det store spørsmålet er om nye produkter kommer i tillegg til eller i stedet for dagens tjenestepensjonsordninger. Enten endringer skjer som følge av «tvang» eller ei, vil overgangsreglene være svært viktige for både arbeidsgiver og arbeidstakere. Særlig vil de som i dag har ytelsesordning trolig få mindre forutsigbar pensjon, sier Plahte.

Fra og med i år får alle med fripoliser tilbud om selv å velge hvordan opparbeidet kapital til alderspensjon skal investeres, såkalt fritt investeringsvalg.

I dag er det pensjonsleverandørene som bestemmer. De har plikt til å tilføre fripolisen din en garantert årlig avkastning (kalt grunnlagsrente). Renten har variert, men snittet på opparbeidede fripoliser ligger på 3,5 prosent.

- Velger du fritt investeringsvalg, sier du samtidig fra seg den garanterte renten - noe mange nok ikke er klar over, sier Alexandra Plahte.