ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres reglementet kommende uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix
ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres reglementet kommende uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB ScanpixVis mer

Slik er de nye førerkort-reglene

Innføres neste helg.

Fra kommende helg er det slutt på å få utstedt førerkort som på papiret varer til 100-årsdagen. En rekke nye regler trer i kraft både når det gjelder førerkort for personbil og andre kjøretøyer.

Fra nå av skal førerkortet fornyes hvert 15. år. Men de som sitter med et gammelt førerkort, kan ta det helt med ro. For dem gjelder gamle førerkortregler, og utskiftingen vil skje gradvis over mange år. De som skal ta førerkort, fornye det eller endre førerkortklasse, blir de første som får de nye kortene og omfattes av de nye reglene.

For dem som er over 70 år, innebærer regelendringene en forenkling. Det blir ikke lenger krav om «liten legeattest» som skal oppbevares sammen med førerkortet. Men når de fyller 75 år, må de innom Vegvesenet for å få nytt førerkort hver gang de må ha ny legeattest.

Hele EU-området - Det er EUs tredje førerkortdirektiv som innføres fra lørdag 19. januar i hele EU- og EØS-området, forteller Jan Edvard Isachsen, leder av Førerkortkontoret i Vegdirektoratet.

- Fra 21. januar skal det utstedes førerkort som ligner hverandre i hele EU-området. Omleggingen er forberedt i mange år, og det har vært et omfattende arbeid med å endre regelverk, rutiner og datasystemer.

Isachsen forteller at det er 110 forskjellige typer førerkort som skal byttes ut i de landene dette omfatter. Noen land har gitt beskjed om at det vil ta 20 år før utskiftingen er gjennomført. Heller ikke i Norge er det meningen å presse på for å få skiftet ut de gamle førerkortene raskest mulig.

Enklere mellom 70 og 75 - For de fleste bilførere vil disse regelendringene ha liten betydning. Et unntak er de som er over 70 år og må ha «liten legeattest» med seg i bilen. Det slipper de nå. De som er over 75 år, må skaffe seg helseattest, og så må de innom Vegvesenet for å få utstedt nytt førerkort som varer så lenge helseattesten varer, sier Isachsen.

- Slike attester kan gis for mellom ett og fem år. Førerkortets gyldighet gis tilsvarende varighet.

Vegvesenet i Norge har ikke fastsatt noen dato for når ombyttingen av de gamle førerkortene skal være gjennomført. Det skjer en naturlig fornyelse hvert år.

- Vi har en plan for å gjennomføre fornyelsen, men vi vil se det litt an foreløpig, sier Isachsen.

Ikke ny prøve Vegvesenet legger opp til en enkel prosedyre for dem som skal bytte førerkort etter 15. år. En må møte opp på en trafikkstasjon, og så blir opplegget omtrent som ved fornyelse av pass.

De nye førerkortene blir ganske like de førerkortene vi har hatt siden 1998 og som er i bankkortstørrelse. De vil også kunne brukes som legitimasjon i de fleste sammenhenger.

Fra 19. januar gjelder også nye regler for en rekke andre kjøretøyer enn personbil. Det innføres noen nye førerkortklasser og noen aldersgrenser endres, alt i samsvar med EUs direktiv.

Det kommer også nye regler som får virkning for dem som heretter skal ta førerkort for tyngre tilhengere. Men for dem som allerede har førerkort for personbil og tilhenger der samlet vekt er på under 3500 kg, får de nye reglene ingen betydning.

(NTB)