LÆRLINGER: En dom i Oslo tingrett fastslår at lærlinger skal faktureres for halv pris av en faglært håndverker. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
LÆRLINGER: En dom i Oslo tingrett fastslår at lærlinger skal faktureres for halv pris av en faglært håndverker. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.comVis mer

Slik får du halv pris på håndverkere

Mye å spare på ny regel.

Går du med planer om å hyre inn en håndverker, kan en dom fra Oslo tingrett være interessant for deg.

Den slår fast at dersom det er en lærling som har gjort jobben, skal timeprisen halveres, og dermed kan det bli en del å spare på fakturaen.

"Riktig beregning av en lærling vil enten være lærlingens timepris med et påslag eller maksimalt en timepris på halvparten av den ordinære", skriver tingretten i premissene.

Gjengs pris Hos Forbrukerrådet har man fått mange telefoner når det gjelder bruk av lærlinger og timepris.

- Dersom det ikke er avtalt en spesifikk pris for oppdraget, vil det være såkalt gjengs pris som gjelder for fastsettelse av timepris, forteller kommunikasjonsrådgiver hos Forbrukerrådet, Martin Skaug Halsos, til klikk.no.

Gjengs pris er den prisen som benyttes av tilsvarende håndverkere i nærområdet.

Les hvordan du avslører useriøse håndverkere.

Halv pris for lærling Dersom håndverkeren har brukt en lærling til å utføre oppdraget, stadfester dommen i Oslo tingrett at timeprisen skal være halvparten av gjengs pris.

- Vi mener at det igjen innebærer at dersom en forbruker ber om at en lærling skal utføre jobben, så er det med en forventning om at timeprisen skal halveres for den delen av jobben lærlingen gjør, utdyper Halsos.

Men dersom det er en lærling som utfører jobben, må man ifølge Halsos også forvente at kvaliteten på arbeidet kan bli dårligere.

Etterkontroll av fagperson Han understreker at det ikke er alle typer arbeider som kan utføres av en lærling, eller hvor en sertifisert person må utføre en etterkontroll.

- Det gjelder blant annet elarbeider hvor loven stiller et krav om at arbeidene skal godkjennes av en sertifisert montør.

Tariffstridig Hos Byggenæringens Landsforening (BNL) kjenner de ikke til dommen i Oslo tingrett.

- Vi må lov til å gå igjennom dommen, men rent umiddelbart fremstår en slik dom som underlig. Vi mener at et slikt prinsipp kan være tariffstridig, blant annet fordi en lærling har 75 prosent av en faglærts lønn det siste året han jobber som lærling. sier direktør i BNL, Audun Lågøyr, til klikk.no.

Les også:

Unngå håndverkerfella

Spar tusenlapper på håndverkeren

Slik krymper du håndverkerregningen

Slik gjør du barnet ditt litt tøffere

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.