MANGE ALTERNATIVER: Med ny pensjonsreform står du overfor en rekke valg når pensjonsalderen nærmer seg. Foto: Even Bast
MANGE ALTERNATIVER: Med ny pensjonsreform står du overfor en rekke valg når pensjonsalderen nærmer seg. Foto: Even BastVis mer

Slik får du mest ut av pensjonen

For noen er den nye pensjonsordningen en økonomisk gavepakke. Andre kan ha negative overraskelser i vente.

||| Fra og med 1. januar kan de aller fleste som fyller 62 år eller mer kunne ta ut fleksibel alderspensjon fra NAV. Om du velger å begynne utbetalingene eller å vente vil få store utslag i årlig utbetalt pensjon.

— Fra 2011 vil man kunne fortsette i full stilling og ta ut full alderspensjon fra Folketrygden. Men velger man tidliguttak, vil den årlige pensjonen bli lavere som følge av at man har valgt å fordele pensjonsutbetalingen over flere år, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte i konsulentselskapet Steenberg & Plahte AS.

— Det betyr imidlertid slett ikke at man dermed får lavere pensjon utbetalt totalt sett, sier Plahte.

LES OGSÅ: Slik sparer du best til pensjonen
LES OGSÅ: Sju prosent har søkt om fleksibel pensjon

Totalsummen lik For en person med en årslønn på 430 000 kroner, som ifølge Teknisk Beregningsutvalg var gjennomsnittslønn i 2009, får man ved tidligpensjon 60 000 kroner mindre hvert år enn om man venter med å ta ut pensjon til fylte 67 år. Men man kan spe på med å jobbe ved siden av.

Verken Plahte eller forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR vil fremheve den ene løsninga som bedre enn den andre. Hva som lønner seg, avhenger av en rekke forhold.

Går gjennomsnittslønnstakeren Berit (42) av ved fylte 62 år, vil hun etter 20 år ha mottatt 4,4 millioner kroner. Om hun venter med å gå av til hun er 67 år og lever like lenge, vil hun ha høyere månedlige utbetalinger, men bare motta 4,2 millioner i alt. Lever hun til hun er 92 år, vil beløpene derimot være 6,6 millioner ved utbetalingsstart som 62-åring, og 7,1 millioner dersom hun venter til fylte 67 år.

TRENGER IKKE BRUKE DEM: Pensjonsekspert Alexandra Plahte peker på at man kan sette av pensjospengene om man velger tidlig utbetaling.Foto: privat
TRENGER IKKE BRUKE DEM: Pensjonsekspert Alexandra Plahte peker på at man kan sette av pensjospengene om man velger tidlig utbetaling.Foto: privat Vis mer

— Dersom man ser bort fra avkastning, skatt og lignende, er regnestykket med andre ord avhengig av om man overlever statistikken, sier Plahte.

Hun tror mange vil velge tidliguttak.

— Det at du tar ut pengene dine, betyr jo ikke at du trenger å bruke dem. Kommer du på sykehjem, er egenandelen inntil 85 prosent dersom pengene står hos NAV. Har du tatt de ut, heter det formue, noe som ikke omfattes av betalingsordningen, sier Plahte.

Faller utenfor Men ikke alle vil kunne gå av ved fylte 62 år. Det forutsetter nemlig at du har en pensjonsopptjening som fyller kravene for minstepensjon som enslig ved fylte 67 år. Lavtlønnede kan falle utenfor.

— Faktisk er det slik at en del som har krav på AFP med dagens regler ved fylte 62 år, ikke har det til neste år, sier Plahte.

Dette fordi ny AFP i privat sektor krever samtidig uttak av fleksibel alderspensjon.

— Et typisk eksempel er kvinner som har jobbet deltid i mange år. De vil få AFP, men kanskje først ved 67 år. Altså ikke som en tidligpensjonsordning, sier Plahte.

Sjokk — Mange vil kunne få seg et ordentlig sjokk. Jeg anbefaler alle som har lav årslønn og som drømmer om å gå av som 62-åring å beregne sin pensjonsopptjening så snart som mulig, sier Sidsel Sodefjed Jørgensen, forbrukerøkonom i DnB NOR.

Hun peker på at også yngre arbeidstakere må være den nye ordningen bevisst. Vårt tredje eksempel, Beate (30), vil ikke kunne gå av som 62-åring. Med en lønn på 300 000 må hun jobbe videre. Høyst sannsynlig vil hun måtte jobbe helt til fylte 67 år.

Pensjonsopptjeningen kan beregnes enten på NAVs hjemmesider eller hos en rekke banker. Hos NAV kan du enten prøve den forenklede pensjonskalkulatoren eller logge deg inn på Din pensjon. De private pensjonskalkulatorene beregner kun beløp, og gir ikke beskjed dersom du ikke fyller kravene for å gå av ved fylte 62 år.

Besteårsregelen borte En annen følge av den nye pensjonsreformen er at besteårsregelen, hvor bare de beste 20 av 40 år teller ved regning av alderspensjon, forsvinner. Fra neste år skal all inntekt opptjent mellom 17 og 75 år med i beregningen. Dette kan slå dårlig ut for noen.

Kvinner med lang utdanning som har valgt å være hjemme med små barn i mange år kan få et dårligere resultat.

— Dersom man er hjemme med barn under seks år, får man pensjonsopptjening som om man tjente 340 000. Hvis det er snakk om ti år utenfor arbeidslivet og barna er under seks år, vil det derfor ikke få følger for pensjonsopptjeningen. Forutsatt at du ellers ville tjent omtrent det samme, sier Sodefjed Jørgensen.

— Men du må for all del komme deg ut i arbeidslivet når barna fyller seks. Etter dette er det ingen opptjening. Da reduserer du pensjonen din hver dag du er hjemme, sier Sodefjed Jørgensen.

KAN FÅ SJOKK: Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR råder alle med lav årslønn og et ønske om å gå av tidlig til å sjekke sin pensjonsopptjening.Foto: DnB NOR
KAN FÅ SJOKK: Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR råder alle med lav årslønn og et ønske om å gå av tidlig til å sjekke sin pensjonsopptjening.Foto: DnB NOR Vis mer