Slik kan du forhindre øyesykdom

Kosthold, trening og røyking påvirker øynene.

LAVERE RISIKO: En studie antyder lavere risiko for å ha AMD dersom du trener, spiser sunt og ikke røyker. Foto: SCANPIX
LAVERE RISIKO: En studie antyder lavere risiko for å ha AMD dersom du trener, spiser sunt og ikke røyker. Foto: SCANPIXVis mer

AMD, kjent som forkalkning i netthinna, er vanligste årsak til sterk synshemming blant nordmenn. Nå viser en studie fra Archives of Ophthalmology at livsstilsendring kan redusere risikoen markant. De som ikke røyker, har et sunt kosthold og er fysisk aktive ser ut til å ha tre ganger redusert risiko for å ha AMD.

- Vi trenger ikke å være passive ofre for alderdommens slitasjer. Relativt små ting kan utgjøre forskjellen mellom å utvikle AMD eller ikke, sier Julie Mares fra University of Wisconsin og delforfatter av studien til Reuters.

Maja Gran Erke, lege og forsker ved øyeavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge, forklarer at man lenge har antatt at kosthold er av betydning. Men røyking er eneste risikofaktor som med sikkerhet har vært koblet til AMD, i tillegg til alder.

- Dette bekrefter det vi lenge har antatt har vært av betydning. Det er vanskelig å isolere effekten av de ulike faktorene, men det viser effekten av en sunnhetspakke, sier Erke.

Forhindrer alvorlig sykdom Den amerikanske studien har kartlagt og rangert matvaner og treningsmengde blant 1313 kvinner. De med høyeste poengsum for kosthold spiste mindre fett og mer frukt, grønnsaker, melk, korn og kjøtt- eller kjøttalternativer enn de med få poeng. Blant førstnevnte gruppe hadde en av ti tidlig AMD. I sistnevnte gruppe var andelen en av fem. Trening ga samme type utslag. Blant dem som trente mest hadde en av ti AMD, mens andelen var en av fem blant dem som trente minst.

En kombinasjon av beste kosthold og trening, samt det å ikke røyke, er assosiert med tre ganger lavere risiko for AMD.

- Med redusert risiko for tidlig AMD har man også lavere risiko for endestadiet, som er assosiert med tap av skarpsynet, sier Erke.

Tap av skarpsyn gir problemer med å lese og gjenkjenne ansikter.

Mange rammet Erke er selv to år inn i et arbeid som ser på AMD, forekomst og risikofaktorer.

- Mellom fire og fem prosent av de mellom 65 og 87 år har endestadiet av AMD. I tillegg har 23 prosent tidlig AMD, som for mange går over i endestadiet, sier Erke.

Hun har sett på 3000 personer som deltok i den sjette Tromsøstudien.

- Jeg ønsker blant annet å se på blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, kolesterol, betennelsesfaktorer, vitamin D og røyking for å finne hvilke faktorer som er hyppigere blant dem som har AMD, sier Erke.

Vitaminer hjelper Bettina Kinge, overlege ved Retinaklinikken Aleris, mener det aller viktigste er å forhindre at tidlig AMD går over til våt AMD. I Norge er det ca. 2200 nye tilfeller årlig av våt AMD.

- Tidligere studier har vist at en høy dose vitaminer og mineraler kan redusere risiko for å utvikle våt AMD. Men dette gjelder bare en undergruppe av de som allerede har tørr AMD, og ikke befolkningen generelt, sier Kinge.

- Hvis ikke man ønsker å ta vitamintilskudd, gir jeg råd om å spise grønnsaker med mye antioksidanter, som spinat, brokkoli, paprika eller andre grønnsaker med sterke farger. Jeg anbefaler også at man slutter å røyke, sier hun.

Bra for annen øyesykdom Kinge oppfordrer eldre, og de som har tidlig AMD, til å sjekke synet jevnlig.

- Det er viktig å få fatt i dem som er i faresonen, og gi medisiner så snart som mulig. Pasienter med tørr AMD bør sjekke synet regelmessig. Hvis rette linjer kroker seg, eller du får en tåkete flekk i synsfeltet, bør du gå til øyelege. Det er viktig å sjekke ett og ett øye av gangen, sier hun.