TID FOR RØYKESLUTT:18 prosent av røykerne ville stumpe røyken i overgangen til 2012, ifølge en undersøkelse utført av Helsedirektoratet. Ifølge generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, ønsker to av tre røykere å slutte- men de har ikke bestemt seg for når eller hvordan.
TID FOR RØYKESLUTT:18 prosent av røykerne ville stumpe røyken i overgangen til 2012, ifølge en undersøkelse utført av Helsedirektoratet. Ifølge generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, ønsker to av tre røykere å slutte- men de har ikke bestemt seg for når eller hvordan.Vis mer

Slik stumper du røyken

18 prosent av røykerne planla røykeslutt til nyttår, ifølge Helsedirektoratet.

(Dagbladet): Av de 1000 personene som deltok i undersøkelsen oppgir 190 personer at de røyker. Deltakerne ble også spurt om hvor vanskelig de tror det ville være om de skulle slutte å røyke i morgen. Her svarte to av tre at det ville være enten svært eller ganske vanskelig.

Bare én av tre svarte at det ville være ganske eller svært lett.

- Cirka 25 prosent av røykerne forsøker seg på å slutte årlig, og at mange foretar et sluttforsøk forbundet med nyttår. Dessverre er det slik at omkring 80 prosent røyker igjen etter den første uka, men jo flere som forsøker å slutte, desto flere lykkes, sier forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund.

Færre røykere Avdelingsdirektør ved avdeling for nasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet, Anne Hafstad, synes det er overraskende at ikke flere svarer at de planlegger å slutte.

- De siste ti åra har andelen røykere i befolkningen gått kontinuerlig ned, så de som er «igjen» er kanskje vanskeligere å nå ut til. Mange av dem som har vært motivert til å slutte har allerede gjort det, sier Hafstad.

Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget hele 19 millioner til kampanjer i 2012, og 3. januar starter Helsedirektoratet opp en ny kampanje om røykeslutt.

- Kampanjen bygger på kunnskap vi har nasjonalt og internasjonalt om virkemidler som har effekt mot røykestopp, sier Hafstad.

Dårlig kjennskap til helseskader De aller fleste kjenner til at tobakk er forbundet med helseskader, men ikke alle er klar over akkurat hvilke.

I undersøkelsen svarer bare 65 prosent lungekreft, og 46 prosent kols når de ble spurt om hvilke helseskader de forbinder med tobakk. 44 og 36 prosent nevner kreft og hjerte- og karsykdom generelt, mens bare to prosent nevner slag.

- Det betyr for eksempel at 35 prosent ikke vet at tobakk er den viktigste enkeltårsaken til lungekreft, og at det er helt nødvendig med kontinuerlig opplysningsarbeid, sier Hafstad.

- Tobakk er det eneste produktet som brukt etter sin hensikt tar livet av halvparten av brukerne. 85 prosent av alle tilfellene av lungekreft i Norge er relatert til tobakk, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Det anslås at omkring 6700 nordmenn dør hvert år av sykdom de har fått på grunn av røyking.

- Ved å slutte å røyke reduserer du risikoen for en rekke livsreduserende og dødelige sykdommer, som kols, lungekreft og hjerteinfarkt, i tillegg til risikoen for luftveisinfeksjoner.

- Ved å stumpe røyken får du i mer overskudd og kjenner deg mindre trøtt, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.  

To av tre vil slutte Så mye som to av tre røykere ønsker å slutte å røyke, men de har ikke bestemt seg for når eller hvordan de skal kunne gjennomføre. Det er bare en tredjedel som har null planer om røykeslutt, sier Ryel.

Røyketelefonen mottar i rundt 7000 telefoner i året, og ser en økt pågang i begynnelsen av året.

Ifølge Hafstad klarer de aller fleste å slutte på egenhånd:

- Det finnes også hjelp å få via Røyketelefonen 80040085, slutta.no, fastlegen og i tillegg bygges det opp nye røykeavvenningstilbud Frisklivsentralene i kommunene. Å slutte å røyke er en liten investering sammenlignet med hva tobakken koster deg — i både helse og kroner og øre- du sparer fort inn pengene, sier hun.

Lund mener det er mange årsaker til at røykerne ikke får til å slutte, men fastslår at det som oftest står på ens egen motivasjon.

- Mange tror feilaktig at de må være topp skolert i all verdens hjelpemetoder eller trappe ned i forkant, men like ofte lykkes de som bare hopper på og prøver på impuls, sier Lund. For de fleste er det motivasjon og mestringsevne som er avgjørende, sier han.

- Jeg fikk en brutal oppvåkning

Kåre Mæland (63) røkte mellom 15 og 20 røyk om dagen før han ble rammet av hjerneslag i november 2010. Siden har han vært røykfri.

Da han ble rammet av hjerneslag 1. november i fjor fikk storrøykeren Mæland også påvist en innsnevring i aorta, som måtte opereres.

Han bestemte seg umiddelbart for å slutte å røyke, og satt sluttdatoen til 22.november.

- Det var en brutal oppvåkning, og en god grunn til å droppe røyken. Jeg ville bevare helsa mi, sier Mæland, som da hadde røkt i 45 år.

Han brukte internett for å finne motivasjon og hjelp til å slutte. I tillegg brukte han det reseptbelagte legemiddelet Champix de to første månedene.

- Jeg opprettet en profil på slutta.no og ble oppringt til bestemte tidspunkter av røyketelfonen. Det som var nyttigst der var hjelp til å sette røykevanene mine i et system og bli mer bevisst på hva slags situasjoner som gjorde at jeg røyket.

Han hakket dermed gamle vaner i stykker: Han droppet å lese avisa om morgenen- sammen med morgenkaffen.

- Bevisstgjøring av den typen situasjoner var veldig viktig, samtidig som det var viktig å snakke med noen som kunne motivere meg på røyketelefonen. Heldigvis har jeg ikke fått noen varige mén av hjerneslaget, hjertet fungerer fint og jeg puster bedre enn før, forteller Mæland som understreker at andre bør slutte før det går så langt som det gjorde for han.

- Slutt før du får hjerneslag og hjerteproblemer. Husk at det er deg selv det kommer an på, ingen kan slutte for deg, sier Mæland som har vært helt frisk det siste året.

SLUTTET ETTER 45 ÅR: Kåre Mæland hadde røyket i 45 år da han ble rammet av hjerneslag i 2010. Motivasjon til å slutte fikk han gjennom slutta.no, røyketelefonen og støtte fra familie og venner. - Det kan være lurt å annonsere at du har sluttet. Slik forplikter du deg mer til å gjennomføre, sier han. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
SLUTTET ETTER 45 ÅR: Kåre Mæland hadde røyket i 45 år da han ble rammet av hjerneslag i 2010. Motivasjon til å slutte fikk han gjennom slutta.no, røyketelefonen og støtte fra familie og venner. - Det kan være lurt å annonsere at du har sluttet. Slik forplikter du deg mer til å gjennomføre, sier han. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet Vis mer