Slik unngår du snøskader på huset

Når det kommer mye snø, må du stelle pent med huset.

MILDVÆR: Ved væromslag kan smeltende snø skape problemer. Som for eksempel her, ved at snøen glir av taket og forårsaker skader når den faller ned på bakken. Foto: SINTEF Byggforsk
MILDVÆR: Ved væromslag kan smeltende snø skape problemer. Som for eksempel her, ved at snøen glir av taket og forårsaker skader når den faller ned på bakken. Foto: SINTEF ByggforskVis mer

Mildværet har slått innover store deler av landet og skapt mye kaos. Væromslaget kan også skape problemer for boligeiere om man ikke tar sine forholdsregler.

Ifølge det danske kunnskapssenteret for boligeiere, Bolius, kan store mengder snø som plutselig smelter skape problemer dersom vannet blant annet ikke blir ledet bort på skikkelig vis.

- Vanligvis skal dreneringen være konstruert slik at vannet ledes bort fra veggene, men dersom smeltevann blir liggende inn mot grunnmuren, og spesielt der hvor det er en kjelleretasje, kan dette føre til fuktinntrengning, sier seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Trond Bøhlerengen, til klikk.no.

Sjekk takrenner og nedløp Når snøen på taket begynner å tine, må smeltevannet ha en vei å ta. Og dersom takrennene er tette eller nedløpsrørene frosset til, kan vannet ta veier som kan skade boligen din, skriver Bolius.

De anbefaler derfor at man sjekker takrennene og nedløpsrørene, slik at smeltevannet kan ledes bort fra huset.

Farlige takras Istapper som henger ned er en fare for de som beveger seg under. I Bergen ble en mann nylig alvorlig skadet av en isblokk som falt ned fra et tak.

Som boligeier har man også et ansvar for å fjerne istapper, og man kan bli stilt til straffansvar dersom noen blir skadet av istappene.

Ifølge Bolius fjernes istappene greit med et kosteskaft eller lignende.

- Det skal være snøfangere på langsidene av hus som skal hindre at snø og is raser ned og skader mennesker og materiell, understreker Bøhlerengen.

- Og det er heller ingen selvfølge at balkonger er konstruert for å ta imot store mengder snø og is som plutselig kommer rasende.

Snø og regn skaper risiko Når det kommer mildvær vil vekten på taket i utgangspunktet ikke endre seg.

- Men dersom det i tillegg kommer regn, vil snøen kunne trekke til seg så mye fuktighet at det kan bli en risiko, forteller Bøhlerengen.

Fjern snø på taket Utfordringen for mange hus kan være at taket ikke er konstruert for store mengder snø.

Allerede ved 40 centimeters snødybde, kan det være kritisk for hustak, særlig eldre boliger.

Forskningsleder Vivian Meøysund ved SINTEF Byggforsk har nylig ferdigstilt en doktorgradsavhandling om snølast på tak. I denne fremkommer det blant annet at en stor del av norske bygninger ikke har den pålitelighet med hensyn til snølast som myndighetene i dag stiller til nye bygg.

- Store snømengder på kort tid kan derfor føre til utfordringer, spesielt når store takflater må måkes, utdyper hun til klikk.no.

Vann inn mot grunnmuren Ett av problemene ved mildvær som Bolius trekker frem, er smeltevann som samler seg inn mot grunnmuren. Dersom dreneringen bort fra huset er dårlig, kan dette resultere i vanninnsig i for eksempel kjeller.

- På vinterstid er det ikke så mye man kan gjøre med dårlig drenering, annet enn å overvåke grunnmuren og se om det samler seg vann langs den, utdyper trond Bøhlerengen.

Takvinduer Trond Bøhlerengen trekker frem takvinduer som en annen utfordring når mildvær inntreffer.

- Det kan bygge seg opp med smeltevann i nedre kant av vinduene, som igjen kan skape lekkasjer. Derfor må man som boligeier holde et jevnt ettersyn.

Ettersyn med ny bolig Bøhlerengen råder også nye boligeiere til å være spesielt oppmerksomme.

- Dersom det er første vinteren man bor i et hus, er det grunn til å være spesielt oppmerksomme, siden man ikke har noen tidligere kjennskap om hvordan boligen oppfører seg.

Blant annet kan det bli problemer med kondens i nye bygg, fordi de ofte inneholder fuktighet som skal luftes ut. Med vekslende værforhold kan det oppstå kondensproblematikk.

- Og denne må man ordne opp med så fort man oppdager den, påpeker Trond Bøhlerengen.

Les også:

Tips til enkel snømåking på taket

Ta taket før snøen gjør det

Slik velger du snøfreser

Folat øker risikoen for astma

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.