STORT SETT SOM FØR: Statsminister Erna Solbergs og regjeringen la fram forslag til revidert statsbudsjett i dag. Sett ut fra et bil-ståsted, var det verken mange eller drastiske endringer fra forslagene til Stoltenberg-regjeringen. Foto: Torbjørn Berg
STORT SETT SOM FØR: Statsminister Erna Solbergs og regjeringen la fram forslag til revidert statsbudsjett i dag. Sett ut fra et bil-ståsted, var det verken mange eller drastiske endringer fra forslagene til Stoltenberg-regjeringen. Foto: Torbjørn BergVis mer

Små endringer i bil-budsjettet

Ingen større endringer i Solberg-regjeringens reviderte statsbudsjett.

Les alt om Årets Bil 2014 her!

Stoltenberg-regjeringen rakk å legge frem forslag til nytt statsbudsjett, før de tok sin hatt og gikk. I dag har Solberg-regjeringen, med finansminister Siv Jensen lagt frem sitt forslag til endringer.

Når det gjelder produktet bil, så er det få endringer å melde. Det totale provenyet er fortsatt ment å være tilnærmet uendret. Det betyr at enhver lette må medføre en økning på andre områder.

Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening er ikke videre begeistrert for de små justeringene.

- Endringene som Solberg-regjeringen nå foreslår går i motsatt retning av det som frem til nå har vært staket ut som kursen videre, forteller han til nettstedet Bilnytt.no.

Øker ikke CO2-avgift Solberg-regjeringen har i stor grad akseptert og oppretthold forslaget fra Stoltenberg-regjeringen, med unntak av forslaget om å øke satsene for CO2-utslipp. Dette forslaget reverseres i forslaget fra den nye regjeringen.

Når det gjelder avgiften for motoreffekt, så ble denne i Stoltenberg-regjeringens forslag redusert med ca. 17 prosent. Solberg-regjeringen ønsker å redusere denne litt mindre, med om lag 14 prosent.

INGEN OVERRASKELSER: Finansminister Siv Jensen hadde ingen store gavepakker til bilistene. Foto: Tommy Arnesen
INGEN OVERRASKELSER: Finansminister Siv Jensen hadde ingen store gavepakker til bilistene. Foto: Tommy Arnesen Vis mer

Ved ikke å øke avgiften for CO2-utslipp, men heller redusere avgiften for motoravgift noe mindre, vil det totale provenyet opprettholdes, og ikke gi riktig så skjeve utslag som det første forslaget fikk kritikk for å gi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så snart et budsjett er satt kan du beregne avgiftens innvirkning i vår importkalkulator.

Flere endringer Her er andre bilrelaterte elementer i forslaget som ble fremlagt i dag:

• Regjeringen opprettholder den forrige regjeringens forslag om å øke avgiftene på klimagasser, men reverserer den foreslåtte økningen i satsene for CO2-utslipp i engangsavgiften for biler.

• Regjeringen vil ikke øke avgiften på elektrisitet slik regjeringen Stoltenberg II foreslår, og det blir dermed ikke dyrere å fylle elbilen.

IKKE FORNØYD: Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening er ikke fornøyd med dreiningen i de nye bilavgiftene. Foto B.I.L.
IKKE FORNØYD: Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening er ikke fornøyd med dreiningen i de nye bilavgiftene. Foto B.I.L. Vis mer

• Regjeringen opprettholder forslaget om å øke de skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil til samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Godtgjørelsen blir dermed skattefri ved anvendelse av disse kilometersatsene.

• Enkelte andre beløpsgrenser mv. holdes også nominelt uendret fra 2013 til 2014, i tråd med den forrige regjeringens forslag. Det gjelder blant annet det særskilte fradraget i nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid.