HELSEFARE:  Ifølge en fersk amerikansk studie kan mindre enn sju timer søvn doble risikoen for hjerte- og karsykdommer. Foto: Torbjørn Grønning/DAGBLADET
HELSEFARE: Ifølge en fersk amerikansk studie kan mindre enn sju timer søvn doble risikoen for hjerte- og karsykdommer. Foto: Torbjørn Grønning/DAGBLADETVis mer

Søvnen som kan være helsefarlig

Mindre enn sju timer søvn kan doble risikoen for hjerte- og karsykdommer.

||| Sju timer er akkurat passe mengde søvn per natt, ifølge amerikanske forskere ved universitetet i West Virginia. Ved å studere søvnvanene til 30397 personer har de kommet fram til at mindre enn seks timer, og mer enn ni timer søvn, kan få alvorlige følger med tanke på hjerte- og karsykdommer. Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Sleep.

Risiko for kronisk sykdom En annen fersk amerikansk studie, basert på en såkalt National Health Interview Survey der over 56000 personer var med, bekrefter hvor viktig antall timer du sover er for helsa di.

Den viste at det å sove mindre enn seks timer eller mer enn ni timer, i begge tilfeller økte risikoen for kroniske tilstander som overvekt, diabetes, høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

I 2008 døde 14135 personer av hjerte- og karsykdommer i Norge, noe som gjør dette til en av de vanligste dødsårsakene her i landet. Ifølge John Kjekshus, professor emeritus i hjertesykdommer ved Universitetet i Oslo, finnes det en sammenheng mellom søvnmangel og hjertesykdommer.

- For mye eller for lite søvn er ikke en forklaring på antallet som dør av hjerte- og karsykdommer, men det er helt klart en del av den, sier han.

Appetitten Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer mener at lite søvn stimulerer appetitten og kan føre til overvekt.

- Vi har sett liknende studier på dette tidligere, og vet at søvnmangel kan være helseskadelig. Det er mange faktorer som kan påvirke dette, men en av forklaringene kan være at lite søvn er assosiert med vektøkning. Søvnmangel stimulerer appetitten, og vi vet at overvekt er assosiert med disse konsekvensene, sier han.

- Søvnmangel er ofte forbundet med depresjon eller stress, tilstander som begge er forbundet med hjerte- og karsykdommer. Personer som sover for lite har et høyt nivå av stresshormoner i kroppen, noe som kan øke blodtrykket og øke risikoen for hjerteproblemer. Avbrutt søvn og for tidlig oppvåkning øker stressnivået i kroppen og øker åreforandringene, sier Kjekshus.

Ulike behov Ifølge Bjorvatn er det stor forskjell på hvor mye søvn hver enkelt person trenger.

- Det er en forskjell på de som er naturlige kortsovere som føler seg uthvilt etter en kort søvn, og de som trenger mer søvn enn de får. I slike studier er det ikke mulig å måle hvor mye søvn hver enkelt har behov for, og det er heller ikke vist at disse får bedre helse om de sover lenger enn hva de pleier.

Mest utsatt er personer over 60 år som sover fem timer eller mindre per natt, ifølge studien fra universitetet i West Virginia. For disse var risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer tre ganger større enn hos dem som sov i syv timer per natt.

Bjorvatn vektlegger at søvnmønsteret i USA og Norge er forskjellig.

- I Norge er det ikke mange personer som sover under fem timer til vanlig, og det er en forskjell i hva som er normal søvnlengde i USA og Norge. Vi sover gjennomsnittlig sju til sju og en halv time hver natt, noe som regnes som anbefalt, sier han.

For mye Forskerne fant også ut at de som sover mye over sju timer også har økt risiko for å få hjertesykdommer.

- Som regel har de personene som må sove mer enn åtte - ni timer hver natt allerede en sykdom som gir økt søvnbehov, og som allerede er assosiert med disse sykdommene. For disse menneskene finnes det oftest en annen forklaring, og det er som regel en allerede eksisterende sykdom, sier Bjorvatn.

Kjekshus bekrefter dette, og vektlegger at personer med et stort søvnbehov allerede er i faresonen.

- Hjerteproblemer kommer ofte av andre faktorer som arv, røyking, lite mosjon eller fedme. Mangel på søvn er en forsterkende faktor som utløser slike risikoområder for hjertesykdommer. Personer som sover for lenge og har et økt søvnbehov er ofte svekket på forhånd, sier Kjekshus.