TA GREP: Skal du spare skatt, bør du ta grep før 31.desember. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
TA GREP: Skal du spare skatt, bør du ta grep før 31.desember. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Spar skatt før nyttår

Utsett bonusen, selg dårlige aksjer og be om forskudd på arv.

(Dagbladet):- Det er ennå lenge til selvangivelsen for 2012 foreligger. Men for å få glede av de mulighetene som finnes for skattesparing, må du ta grep nå — innen 31.desember, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.

Her er ekspertenes tips til å spare skatt før året er omme:

Spar i BSU: Er du under 34 år, kan du spare opptil 4000 kroner i skatt ved å sette inn inntil 20 000 kroner per år på en BSU-konto (fratrekk på skatten tilsvarer 20 prosent av sparebeløpet). Du kan maks spare 150 000 kroner. Det gir 30 000 kroner i spart skatt gjennom hele spareperioden. For å få full effekt av skattefradraget må du ha tjent minst 55 900 kroner i 2012.

Pensjonssparing med skattefradrag - IPS: Du kan spare opptil 15 000 kroner i året og få inntil 4 200 kroner i skattefradrag (28 prosent av sparebeløpet). Midlene er i spareperioden fritatt for eventuell formueskatt, men er bundet til pensjonsalder. Når pengene kommer til utbetaling beskattes de som pensjonsinntekt. Skal du spare i IPS bør du ha minst 10 år igjen til du ønsker pensjonen utbetalt.

Forskudd på arv: Du kan motta inntil en ½ G hvert år fra hver av foreldrene og besteforeldrene dine uten at dette spiser av fribeløpet for forskudd på arv (i 2012 er det 39 608 kroner). Mange foreldre har lånt penger til barna i forbindelse med kjøp av bolig. Hvis lånet er ment å være rentefritt, kan den ½ G?en brukes til å ettergi renter. Dette oppgis i selvangivelsen for 2012.

- Du kan også gi periodisk støtte til barn/barnebarn under utdanning. Det er ingen beløpsgrense, men pengene kan ikke spares. Du kan også gi det avgiftsfrie beløpet til hver av arvingene på 470 000 kroner, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Utsett lønn: Hvis du befinner deg i grenselandet for toppskatt (henholdsvis 490 000 og 796 400 kroner), kan utsettelse av bonuser eller liknende til over nyttår bidra til å unngå at du havner på feil side av streken.

Selg ulønnsomme aksjer: Realisasjon av tap medfører at du får trukket av 28 prosent av tapet på skatten. Det må være et reelt salg. Du kan ikke selge og kjøpe samme aksjer eller fond for nært i tid.

Giftemål i siste liten: Tjener den ene parten i samboerforholdet lite eller har ingen inntekt? Som gift vil den personen som har høyest inntekt kunne få status som forsørger og dermed dra nytte av et ekstra personfradrag på 45 350 kroner.

Overta ny bolig: For å unngå formueskatt på pengene fra boligen du har solgt er det viktig at du overtar ny bolig innen utgangen av året.

Skatterfrie småjobber: Noen småjobber regnes som skattefrie, så lenge de ikke overstiger noen beløpsgrenser. Beløpsgrensene varierer avhengig av arbeidsgiver og sted:

• Lønnsinntekt inntil 1 000 kroner fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere per år og tjene inntil en tusenlapp fra hver).
• Lønnsinntekt inntil 4 000 kroner hvis du jobber i arbeidsgiverens hjem (for eksempel barnepass, plenklipping, snømåking).
• Lønnsinntekt inntil 4 000 kroner hvis arbeidsgiveren er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps).
Overstiger lønna disse summene skal hele beløpet innrapporteres til Skatteetaten som skattepliktig inntekt. Har du frikort slipper du å betale skatt, men beløpet må likevel innrapporteres når selvangivelsen for 2012 skal leveres.

Spar formueskatt. Har du formue, kan investering i eiendom spare deg for formueskatt. Årsaken er at formuen reflekteres i likningsverdien av boligen som er mye lavere enn markedsverdien.

Gaver til organisasjoner: Gaver til frivillige organisasjoner fradragsberettiget for beløp opp til 12 000 kroner i året. Gaven må utgjøre til sammen 500 kroner. Sjekk skatteetatens liste over hvilke organisasjoner som dette omfatter.

Gi støtte til stiftelser: Skattytere kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som driver yrkesopplæring eller vitenskapelig forskning. For at tilskuddet skal være fradragsberettiget må instituttet være godkjent av likningsmyndighetene etter visse kriterier. Lista over godkjente institutt finner du på www.skatteetaten.no.

Bli med i fagforening: Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil 3 660 kroner, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Skattefrie kroner: Hvis du ikke er næringsdrivende kan du motta 4 000 kroner skattefritt for mindre tjenester. Skal du ikke bruke hytta i julen kan du leie den ut for 10 000 skattefrie kroner.

Kilder: Christine Warloe (Nordea) og Silje Sandmæl (DNB)