NEI, NEI, NEI: - 32 år og samboer. Har du planer om å stifte familie da? Typisk eksempel på spørsmål som arbeidsgiver ikke har lov til å stille.  Foto: COLOURBOX
NEI, NEI, NEI: - 32 år og samboer. Har du planer om å stifte familie da? Typisk eksempel på spørsmål som arbeidsgiver ikke har lov til å stille. Foto: COLOURBOXVis mer

Spørsmålene de ikke kan stille

Det er ikke alt du trenger å svare på i et jobbintervju.

DinSide.no: Det er kanskje ikke så rart at mange gruer seg før et jobbintervju. En ting er at du som jobbsøker bør stille relevante spørsmål til arbeidsgiver, men mange frykter også å bli satt til veggs av alle spørsmålene de må svare på.

Ifølge Datatilsynet kan arbeidsgiveren bare spørre om det som er relevant for stillingen du har søkt på. Både dine personlighetstrekk og dine kvalifikasjoner er relevante i en intervjusituasjon.

Det finnes også en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

Likevel kan disse spørsmålene dukke opp under intervjuet. Hva gjør man da?

- Det har du ikke lov til å spørre om Denne journalisten opplevde i 20-årene at «familieplaner» ble tatt opp som tema i et intervju. Dette er ikke tillatt, og likestillingslovens paragraf fire sier følgende:

I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.

Når spørsmålet først er reist i en intervjusammenheng, blir man likevel satt litt sjakk matt.

Hvordan skal man svare? Påpeke at det ikke er lov å stille spørsmålet, eller sno seg unna spørsmålet på en elegant måte?

Som samboende 27-åring hadde jeg for så vidt «familieplaner», selv om jeg ikke var gravid på det tidspunktet. Jeg valgte å svare at jeg ikke hadde noen umiddelbare planer om det.

Jobben du ikke vil ha Adecco påpeker at du er i din fulle rett til å opplyse om disse forholdene frivillig, selv om arbeidsgiver ikke har lov til å spørre. Om du ikke vil ha barn de neste fem årene, eller i det hele tatt, kan det kanskje være fristende å si det hvis temaet først kommer opp.

Adecco mener imidlertid at en arbeidsgiver bør ha et langsiktig perspektiv på ansettelser, og at en permisjonstid for nye foreldre ikke bør problematiseres.

Dårlig familiepolitikk vil kanskje heller føre til at en arbeidsplass blir mindre attraktiv og folk slutter.

Når ikke-spørsmålene likevel blir stilt, råder Adecco til å spørre på en hyggelig måte om det er en spesiell grunn til at de lurer på akkurat det.

- Hvis de svarer «du skjønner vel at vi ikke kan ha folk som er mye syke hos oss», eller «det er så mye styr med mammapermer og syke barn og sånn», så synes jeg ikke dette er et sted du burde hige etter å jobbe, for å være ærlig, sier Anne-Stine Talseth, kommunikasjonsdirektør i Adecco til DinSide.

Kredittsjekker søkere I noen stillinger kan det være av relevans at du skal ha orden på din private økonomi.

Det er imidlertid tre kriterier som må være oppfylt før arbeidsgiveren kan be om kredittsjekk:
• Den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon. • Stillingen skal innbefatte et stort økonomisk ansvar. • Kredittsjekk skal bare foretas på de søkerne som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen.
Ønsker du deg en jobb i DNB eller andre finansinstitusjoner, bør du med andre ord unngå betalingsanmerkninger.

- Vi kredittsjekker alle som får jobbtilbud fra oss. Grunnen er at hvis man har et avhengighetsforhold til en kredittinstitusjon, eller har en veldig uryddig og krevende økonomi, så blir det vanskelig å jobbe med andres økonomi. Våre ansatte må altså ha en ryddig økonomi for å kunne være en troverdig rådgiver for andre. Dette er nok vanlig for hele finansbransjen. Det er ikke ofte vi må takke nei til en kandidat på grunn av økonomiske forhold, men det hender, har Thomas Midteide, konserndirektør kommunikasjon i DNB, tidligere uttalt til DinSide.

Under lupen Denne journalisten har i forbindelse med intervjuprosesser både gjennomgått ferdighetstester og personlighetstester. Testene har inneholdt oppgaver som har gått konkret på språk og tallforståelse. Men også tester som skal avsløre hvem man egentlig er.

Ifølge Datatilsynet kan arbeidsgiveren be om, men ikke kreve, at du gjennomfører en personlighetstest under et jobbintervju. Opplysningene som avgis, må slettes når ansettelsesprosessen er ferdig.

I enkelte stillinger kan arbeidsgiver dessuten kreve vandelsattest. I så fall bør det gå fram av stillingsutlysningen at vandelsattest kreves.

Arbeidsgivere kan bare kreve at søkere til en stilling framlegger politiattest når dette følger av lov eller forskrift. Dette gjelder for eksempel i vaktvirksomheter, skoler og barnehager.

Arbeidssøkeren kan derfor be arbeidsgiveren om å få vite hvor det står at det skal innhentes vandelsattest. Hvis arbeidsgiveren ikke har rett til å kreve vandelsattest, vil man som regel heller ikke kunne få attest fra politiet.

LES MER PÅ DINSIDE.NO:
500 000 ansatte har elendige avtalevilkår

Google-søket som koster deg jobben
Her bør du ha din jobbprofil