REISER MER: Norske eldre reiser mer enn noen sinne. Det har forsikringsbransjen tatt konsekvensene av ved å differensiere prisene på reiseforikringene. Desto eldre, desto dyrere.
REISER MER: Norske eldre reiser mer enn noen sinne. Det har forsikringsbransjen tatt konsekvensene av ved å differensiere prisene på reiseforikringene. Desto eldre, desto dyrere.Vis mer

Eldrebølgen:

Stadig flere eldre reiser utenlands - nå blir reiseforsikringen dyrere

Seks av ti saker knyttet til reiseforsikring gjelder personer over 67 år. Det bekymrer bransjen. Nå blir det mer individuell prising.

- Vi ser jo at antallet sykesaker øker jo eldre man blir, og at skadeøkningen for alvor starter fra fylte 50 år, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring til Dagbladet.

- Risikoen for sykdom på reise øker med alder, og spesielt etter fylte 67 år er den betydelig høyere. Blant annet viser statistikken at eldre over 67 år sto for 58,2 prosent av alle sykesakene vi hadde i Spania i fjor, sier Vennesland.

Hun viser til statistikk som viser at «unge eldre» mellom 55 og 67 gjør mer og mer som yngre, og velger reisemål til mer eksotiske steder utenfor Europa. De er dessuten gjerne lenge borte, og reiser mer enn tilsvarende aldersgruppe i de øvrige nordiske landene.

Individuell prising

Europeiske har, som flere av de andre selskapene i bransjen, innført ny prismodell for reiseforsikringer. Prinsippet er det samme som for bilforsikringer. Unge uerfarne sjåfører har en høyere premie enn mer erfarne sjåfører med god skadehistorikk. Kort sagt: Prisen beregnes ut fra risikoen du antas å utgjøre.

- Rettferdig prising innebærer at de enkelte aldersgruppene må betale for den risikoen de representerer, sier Vennesland.

Også bostedet ditt vil kunne spille inn i prisingen.

- Det sier seg selv av bor du nær en flyplass, reiser du mer, og utgjør dermed en større risiko, sier Vennesland.

I dag er aldersgrensen for normal nytegning av reiseforsikring 75 år i Europeiske. Men også etter fylte 75 år er det fullt mulig å kjøpe slik forsikring, under spesielle vilkår.

- Nordmenn reiser hele livet, og høy alder er ingen hindring. I fjor hadde vi en sak som gjaldt en 99-åring, sier Vennesland.

Gjelder ikke alltid

Men, uansett alder er det ikke alltid forsikringen gjelder.

I og med at stadig flere eldre er aktive og lever som langt yngre mennesker, reiser de også mer, også med kroniske sykdommer.

- Vi forsikrer mange med kroniske lidelser, som er velregulert og under behandling. Men reiseforsikringen dekker som kjent akutt og uventet sykdom, og det bør derfor avklares med oss på forhånd om en eventuelt forverring av kjent sykdom vil dekkes, sier Vennesland.

Gjenspeiler risikoen

Europeiske er langt fra det eneste selskapet som innfører differensiert prising på reiseforsikring. Gjensidige gjorde dette for et par pr siden.

- Det er mer rettferdig at prisen gjenspeiler risikoen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

I Tryg forsikring spiller også alderen din inn om du skal kjøpe reiseforsikring.

- Prisen er avhengig av risiko. Det betyr at de eldste forsikringstakerne betaler en noe høyere pris enn yngre. Dette er knyttet til større utbetalinger i forbindelse med sykdom og hjemtransport, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens til Dagbladet.

«Vi ser at de eldre er sterkt overrepresentert innenfor reisesykesaker og medisinsk assistanse» Cecilie Skjennald, DnB

I Tryg koster eksempelvis en full helårs forsikring 1910 kroner om du er 45 år. Er du 70, må du betale 2557 kroner.

Også DnB prisdifferansierer reiseforsikringene sine.

- Vi ser at de eldre er sterkt overrepresentert innenfor reisesykesaker og medisinsk assistanse. I tillegg ser vi at antall liggedøgn og økte kostnader rundt medisinsk oppfølging øker med de eldre kundene. Økte kostnader er også sterkt knyttet til eldre på langtidsreiser, som for eksempel eldre som bor i Spania i lange perioder av vinterhalvåret, sier Cecilie Skjennald i DnB.