Stikker hull på gammel myte: Dieselbiler slipper ut mest CO2

Mest miljøvennlig likevel, mener forsker.

DIESEL ER VERST: Men bare på CO2 utslipp. Totalt sett er de mer miljøvennlige enn bensinbiler, ifølge forsker. Foto RUNE MYHRE
DIESEL ER VERST: Men bare på CO2 utslipp. Totalt sett er de mer miljøvennlige enn bensinbiler, ifølge forsker. Foto RUNE MYHREVis mer

Nye tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i april 2013 var 125 gram per kilometer for bensinmotorer og 137 gram per kilometer for dieselmotorer.

- Den gamle myten om at dieselbiler har mindre CO2-utslipp enn bensinbiler bør avlives, sier senioringeniør Gunnar Lotsberg i Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad.

Salget av dieselbiler akselererte da den norske regjeringen i 2007 endret skattestrukturen for nye biler til fordel for diesel. Andelen dieselbiler har økt fra 16 prosent i 2004 til 42 prosent i 2011, og i fjor hadde hele 64 prosent av alle nye passasjerbiler dieselmotor. Samlet andel dieselbiler på norske veier ligger på 19,1 prosent.

Lotsberg peker også på NOx-utslippene er markant høyere for dieselbiler. NOx og partikkelutslipp er bekymringsfaktoren for lokalmiljøet og folks helse.

- Det samlede NO-utslippet vil trolig stige i år selv om flere gamle biler vrakes, sier Lotsberg.

- Alle har trodd at dieselbilen har mindre utslipp og er bra for det globale miljøet, men det stemmer ikke lenger. Bensinbilen ligger ti år foran i utvikling sammenlignet med diesel, og er nå mer miljøvennlig, sier han.

Men forsker Otto Andersen fra Vestforsk er likevel ikke enig i at bensinbiler er mer miljøvennlige.

- Faktum er fortsatt at diesel er mer miljøvennlig, både dersom man regner effektivitet ved forbrenning og det totale livsløpet medberegnet produksjonen av drivstoffet, sier Andersen.

(NTB)