KAN GI KREFT: Er du uheldig med kominasjonen av gener, bør du ligge unna potetgull. Illustrasjonsfoto:
Siv Johanne Seglem
KAN GI KREFT: Er du uheldig med kominasjonen av gener, bør du ligge unna potetgull. Illustrasjonsfoto: Siv Johanne SeglemVis mer

Tåler potetgull dårligere

Uheldige gener kan gjøre at du lettere får kreft av mat med akrylamid.

|||Noen mennesker kan være mer utsatt enn andre for å få kreft av mat som inneholder akrylamid.
 Det viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet.

Det er kombinasjonen av ulike gener som gjør at noen mennesker trolig er mer disponert enn andre for å kunne utvikle kreft dersom de spiser mat som inneholder mye akrylamid.

Akrylamid finnes særlig i potetgull, pommes frites, knekkebrød, kjeks og kaffe.
Ulik følsomhet
Forsker Nur Duale ved Folkehelseinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid studert hvordan celler og mennesker reagerer på miljøgifter og kjemikalier, deriblant akrylamid.

- Studien av akrylamid omfatter totalt 49 personer, så en skal være forsiktig med å tolke et såpass lite materiale. Men det vi finner, er at vi mennesker sannsynligvis har forskjellig følsomhet for akrylamid utfra hvilke kombinasjoner vi har av spesielle genvarianter, sier Duale.

Akrylamid omdannes til glycidamid i kroppen, og i studien er det målt forekomsten av glycidamid og molekylære endringer i blodet.
Sammenheng
- Det har fram til nå vært vanskelig å fastslå presist sammenhengen mellom mengde akrylamid folk spiser og risiko for kreft. Denne studien vil bidra til å gjøre det lettere å oppdage slik sammenheng, sier avdelingsdirektør Gunnar Brunborg ved Folkehelseinstituttet.

Har du de mest uheldige kombinasjoner av gener, kan du være disponert for å utvikle kreft når du spiser mat som inneholder akrylamid, og da er det større grunn til å holde deg langt unna potetgullet.
Gentest
- Men det vil du ikke kunne vite uten å ta en gentest?
- Ja, nå snakker vi langt fram i tid, og det vil også være etiske motforestillinger mot denne type gentester. Men muligheten vil være der, understreker Brunborg.
Solkremer
Også solkrem har forsker Nur Duale studert. Stoffet oktyl-metosycinnamat (OMC) finnes i mange solkremer og skal beskytte mot sollys. Men det viser seg at stoffet ikke beskytter mot alle skader fra de ultrafiolette strålene fra sola.

- En kan lett lure seg selv litt og tro at solkremen beskytter fullt ut, mens det derimot er grunn til å mane til en viss forsiktighet, sier Brunborg.
Innspill til industrien

Duale og Brunborg mener produsentene av solkremer i langt større grad burde teste disse stoffene i solkrem, og at funnene i studien kan være et innspill til industrien om hvordan en slik testing kan gjennomføres.

- Studien viser en måte en kan risikovurdere disse stoffene på ved bruk av celler. Bruk av dyr i testing av kosmetikk er nå forbudt i EU, påpeker avdelingsdirektør Gunnar Brunborg ved Folkehelseinstituttet.