Tone (28) flyttet for å få drømme- jobben

Men få av oss er villige til å gjøre det samme eller forsake privatlivet for jobbens skyld.

NY JOBB: Tone Støve (til høyre) fikk ny jobb som økonomimedarbeider hos Tine via Manpower og hadde sin første arbeidsdag i forrige uke. Her får hun innføring i arbeidsgiverens fakturasystem av regnskapsmedarbeider Silje Malum. Foto: OLE MORTEN MELGÅRD
NY JOBB: Tone Støve (til høyre) fikk ny jobb som økonomimedarbeider hos Tine via Manpower og hadde sin første arbeidsdag i forrige uke. Her får hun innføring i arbeidsgiverens fakturasystem av regnskapsmedarbeider Silje Malum. Foto: OLE MORTEN MELGÅRDVis mer

|||(Dagbladet):  - Å jobbe med noe man virkelig trives med er viktigere enn geografi, mener 28-åringen.

Hun har akkurat pakket ut flyttelasset fra Hamar og begynte som økonomimedarbeider i meieribedriften Tine i Trondheim i forrige uke.

På Hamar jobbet Støve som revisor i fire år, før ny jobb og det sosiale nettverket fra studietida i Trondheim lokket henne tilbake.

- Jeg ville gjerne bo og arbeide i en by nær hjemstedet mitt, Vinstra i Gudbrandsdalen, og vurderte først Lillehammer - men der var det ingen jobber som fristet. Da det dukket opp en mulighet i Trondheim, dro jeg heller dit, sier Støve.

Høy velstand Bare én av tre arbeidssøkere kunne tenke seg å flytte til et annet sted på grunn av jobben, viser en fersk undersøkelse bemanningsselskapet Manpower har utført blant nærmere 4500 nordmenn.

- Dette forteller oss at arbeid er mer enn bare en kilde til inntekt for de fleste. Det handler mye om å realisere det vi opplever som vårt potensial, mener Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret.

- I Norge er vi vant til at det er et relativt godt arbeidsmarked. Høy velstand og gode sosiale forsikringsordninger gjør at mange nok ikke opplever det som absolutt tvingende å flytte for å skaffe seg arbeid, men heller kan vente til noe de virkelig ønsker seg dukker opp der de bor, sier Røed. I Norge forventes det at hele familien skal delta i arbeidslivet, påpeker han. Dersom ektefeller er bundet til jobb på hjemstedet, kan det også komplisere muligheten for å flytte.

  Flest høyt utdannede Menn er mest innstilt på å gjøre seg «tilgjengelige» for å øke mulighetene sine på jobbmarkedet, ifølge undersøkelsen. Mens 38 prosent av mennene sier de er villige til å flytte fra hjemstedet hvis det kreves for å få ny jobb, svarer bare 25 prosent av kvinnene det samme.

- Familiebånd er ekstremt viktige for å forklare folks flyttemønster, sier Kjell G. Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

- Er du gift og har barn i skolealder, er sannsynligheten for å flytte på grunn av jobben veldig mye mindre enn hvis du har små barn, sier Salvanes, som har undersøkt norske arbeidstakeres flyttemønster i forbindelse med nedleggelser av bedrifter. Ungdom under 30 har også lettere for å flytte på seg hvis det innebærer økte jobbmuligheter. Det samme har de med høyere utdanning.

- Høyt utdannede har større tilgang til det nasjonale arbeidsmarkedet, mens lavt utdannede ofte har arbeidserfaring knyttet til bestemte jobber i lokalsamfunnet, sier NHH-professoren.

  Velger privatlivet Nordmenn flest vil heller ikke gi avkall på privatlivet for å øke sjansene til å få ny jobb eller bli forfremmet:

• Sju av ti arbeidssøkere vil ikke vurdere å ta en dårlig betalt praksisplass selv om det gir mulighet for videre jobb.

• Like mange kunne ikke tenke seg å bruke mindre tid på partneren selv om det kan øke muligheten for å komme i jobb.

• Bare én av sju er villige til å kutte ned på tid med barna hvis det er nødvendig for å få seg jobb.

•Seks av ti vil vente med å få barn hvis det kreves for å få ny jobb. Fire av ti arbeidstakere vil gjøre det samme dersom de har utsikter til å avansere i karrieren.

•Én av fem vil bruke mindre tid på venner dersom det kan gagne karrieren.

  Ikke viktig nok Flere menn enn kvinner kan tenke seg å ofre privatlivet og familielivet hvis jobben krever det.

De er i større grad enn kvinner villige til å være mindre sammen med barna, vente med å få barn eller bruke mindre tid med venner eller partneren for å få ny jobb eller avansere i karrieren.

Kjell G. Salvanes ved NHH tror inntektsnivået spiller en stor rolle for hvordan vi prioriterer jobb og privatliv.

- Vi har aldri hatt så høy BNP per hode i Norge som i dag, og inntektsmessig er fordelingen jevnere enn noen gang. De fleste føler kanskje at de har nok penger mellom hendene. Skal de jobbe hardere og ta et ekstra tak, må de også gi avkall på noe, for eksempel fritid. Men har du nok penger å bruke, anses det ikke som viktig nok å gjøre en ekstra innsats på jobb - og du prioriterer heller venner, familie og fritid, sier Salvanes.

- Sunnhetstegn Paul Norberg, direktør ved Arbeidsmiljøsenteret, synes det er positivt at mange arbeidstakere setter privatlivet foran jobben.

- Det er et sunnhetstegn i det norske samfunnet at mange ikke bare tenker karriere. Leser du intervjuer med næringslivsfolk, har de alltid dårlig samvittighet for alle familieforsakelsene de har gjort. Det de egentlig sier er jo at prioriteringen bør ligge et annet sted enn bare på jobben. Når mange nordmenn oppgir at de ønsker å prioritere familie og fritid, er det et positivt tegn på at velferds-Norge fungerer, sier Norberg.

28-årige Tone Støve skjønner godt at mange er tilbakeholdne med å bryte opp på hjemstedet eller forsake privatlivet på grunn av jobben.

- Jobben er viktig, men familie og venner betyr nok enda mer for de aller fleste, og det er vel slik det bør være. For meg som bare har meg selv å tenke på, er det uproblematisk å være fleksibel. Jeg kan både flytte og jobbe overtid uten at det går utover noen. Det er annerledes for dem som er mer etablert, sier hun.

Tone (28) flyttet for å få drømme- jobben