Trafikkregelen alle bilister hater

Les dette før du irriterer deg over syklister på veien eller fortauet.

FARLIGE KRYSS: Nær halvparten av alle ulykker med sykkel i trafikk, skjedde i kryss. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
FARLIGE KRYSS: Nær halvparten av alle ulykker med sykkel i trafikk, skjedde i kryss. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

||| I fjor registrerte Stastistisk sentralbyrå 626 ulykker der syklister ble drept eller skadd i trafikken.

Nesten halvparten av disse skjedde i kryss. Mange av de andre ulykkene skjedde på grunn av at bilister og syklister hisser hverandre opp.

Kanskje hadde det også hjulpet om alle trafikanter lærte seg en viktig trafikkregel:

At syklister kjører sikksakk mellom biler for å komme først til krysset, går kanskje mange bilister på nervene, men det er fullt lovlig.

Irritasjon skaper konflikter - Vår erfaring er at konfliktene oppstår på grunn av irritasjon mellom bilister og syklister, og sjelden på grunn av brudd på regelverket, sier fungerende kommunikasjonssjef i Norges Automobilforbund (NAF), Nils Sødal.

Syklistenes landsforening sier seg delvis enige i Sødals utsagn.

- Men hovedproblemet er selvsagt at sykkelveinettet ikke er bygget ut på en tilfredsstillende måte, sier generalsekretær Rune Gjøs. Han og Sødal mener det er det lite antall trafikanter, både syklende og kjørende, som skaper de farlige situasjonene.

Går ut over alle Fordi syklistene ennå ikke har egne, tilfredsstillende traseer, sier dagens regelverk at syklister kan velge den traseen de vil - med noen få unntak. I praksis vil det si at både fotgjengere og bilister må ta hensyn til syklistene, og syklistene må vise hensyn til de trafikantene de deler trasé med.

- Når manglende sykkelveinett går ut over alle trafikanter, kunne man da tenkt seg et sterkere samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene?

- Vi samarbeider allerede med flere bilorganisasjoner, som NAF og Lastebileiernes landsforbund, men jeg er enig i at bilistene kunne engasjert seg litt mer. Dette går jo direkte ut over dem også, sier Gjøs.

- Dersom man hadde bygget ut en langt bedre infrastruktur, med egne traseer for henholdsvis bil, sykkel og fotgjengere, hadde alle fått bedre plass. Men det vi har i dag er stykkevis og delt, sier Sødal.

- De har for eksempel lovet et sammenhengende nett i Oslo i 20 år, men det har ikke skjedd, sier Sødal skeptisk.

Hva er lov? - Konfliktene mellom syklister og andre trafikanter kommer av at vi ikke har et godt nok tilbud til de som sykler. Da må vi klare å dele på veibanen og gang- og sykkelveiene slik at alle kan komme frem på en trygg og hyggelig måte, sier fagdirektør i Vegdirektoratet, Gyda Grendstad til Klikk.no.

For å klare det, er det viktig at gjeldende regelverk tolkes på riktig måte. Men på noen områder kan trafikantenes kunnskap forbedres. For eksempel tuter bilister når syklister passerer dem i bilkøen.

Fortau:

 • Du kan sykle på fortau dersom gangtrafikken er liten.
 • Syklingen må ikke medføre fare eller være til hinder for gående.
 • Passering av gående må skje i god avstand og tilnærmet gangfart.
 • Du har ikke anledning til å bruke sykkelbjella for å be gående slippe deg frem.
 • Bilister i høyresving har ikke lenger vikeplikt for syklister som kommer fra fortau.

Kilde: Trygg Trafikk

- Har syklister anledning til å passere biler i kø på venstre eller høyre side for å legge seg forrest i køen?

- Ja, de kan passere på begge sider - og det er ønskelig. Vi ser at det blir færre ulykker når de kan være først ut i krysset. Kommer bilene på en rekke, er syklistene vanskeligere å se og bilistene kan oppfatte mellomrommet som en luke, sier Grendstad.

Hvorfor sykle i veien? - Hvilke tiltak ser Vegvesenet på for å få økt bruken av gang- og sykkelveinettet? Kan det være aktuelt å feie oftere slik at sykkelveien blir renere for grus og stein, eller fjerne vikeplikten for all annen kjørende trafikk?

- Når syklister velger veibanen, er det blant annet fordi det samler seg grus og sand på sykkelveiene. Vi feier om våren på gang- og sykkelvei, men her blåses ikke grusen vekk av trafikken slik som i kjørebanen. Utover sommeren vil kjørebanen derfor være renere enn gang-og sykkleveien. Dette ser vi på en utfordring, og her må vi først se på de kontraktene vi har med enterprenørene og følge opp dem på en ordentlig måte. Kommuner og fylkeskommunen kan ha andre strategier.

- Det var nettopp en gjennomgang av vikepilktsreglene, og Samferdselsdepartementet har besluttet å beholde reglene slik de er i dag fordi det ble vurdert som alt for farlig å gi gående og syklende forkjørsrett i forhold til biltrafikk når de kommer ut fra gang- og sykkelveg.

Fartsgrense på gangvei? - Enkelte syklister mener de sykler for fort for å oppholde seg på gang- og sykkelveien. Finnes det en fartsgrense her?

- Det er ingen fartsgrense der. Men de fleste gang- og sykkelveier er bygget slik at du vanskelig kan sykle fortere enn 30 kilometer i timen. Kun unntaksvis er det skiltet med fartsgrense her, det kan skje hvis gang-og sykkelvegen også fungerer som avkjørsel til eiendommer.

- Det er gunstig at trafikanter med mest mulig lik fart ferdes i samme trasé, sier Grendstad.

Altså: Sykle sammen med biler der bilene holder lav fart, og sykle sammen med de gående på gang-og sykkelveger der bilene holder høy fart.

Lov å sykle på fortau - Enkelte syklister mener de bryter veitrafikkloven dersom de sykler på fortau. Stemmer dette?

- Nei. Syklister har lov til å sykle på fortau, men de skal sykle på fotgjernes premisser og i lav fart, gjerne gangfart, sier Grendstad

NAF, Syklistenes landsforening og Vegdirketoratet er altså enige om at både bilister og syklister må forholde seg til hverandre på en hensynsfull måte og følge de reglene som gjelder i dag.

Da må vi sette oss inn i hva som faktisk er lov og ikke, i alle fall frem til 2013 - da samarbeidsregjeringen kanskje har oppfylt målsettingen om å jobbe for et sammenhengende sykkelnett i Norge. De fleste sykkelulykker skjer i kryss og kan dels tilskrives manglende kunnskap om regelverket, og dels misforståelser mellom trafikantene.

Dette er reglene for syklister i kryss:

I kø foran kryss kan du sykle forbi bilene på høyre side, men passpå at ikke bilisten svinger til høyre uten å ha sett deg. Du har anledning til å passere bilene på venstre side. Forsikre deg om at bilister som skal krysse din vei og kjøre til venstre, ser deg og viker for deg. Skal du svinge til venstre, bør du legge deg til venstre i god tid, slik at biler som skal rett frem ikke passerer deg på venstre side. Vik for møtende trafikk! Det finnes ikke egne regler for syklister i rundkjøringer, men Trygg Trafikk har disse anbefalingene:

Som syklist bør du være ekstra oppmerksom og sørge for at du synes godt, og ikke ligger skjult bak andre kjøretøy. Du kan sykle på fortauet rundt rundkjøringen og krysse gatene enkeltvis. Da må du være spesielt oppmerksom på kjøretøy som skal ut av rundkjøringen. Du må gå av sykkelen og trille den for at bilene skal vike for deg. Dersom du sitter på sykkelen har du vikeplikt for andre kjøretøy. Ligg i midten av din kjørefil, både på vei inn mot og inne i rundkjøringen. Vis tydelig tegn til høyre når du skal ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs høyre kant i rundkjøringen, da vil ikke bilistene være oppmerksomme på deg. Syklistenes landsforening har i samarbeid med Statens vegvesen laget en brosjyre der de tar for seg de vanligste konfliktsituasjonene med syklister og bilister, og reglene som gjelder i disse situasjonene. Den finner du her. Trygg Trafikk sin brosjyre med trafikkregler for fotgjengere og syklister finner du her.

Les også:

Riktig sykkel til rett alder

Gang- og sykkelvei:

 • På gang og sykkelveier skal syklister og gående tilstrebe et best mulig samspill.
 • Som syklist har du her vikeplikt for all annen kjørende trafikk (unntatt i avkjørsler). Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs forkjørsvei.
 • Dersom ikke gangtrafikken er veldig stor på disse veiene bør du velge å sykle her fremfor å sykle i veibanen.

Kilde: Trygg Trafikk

Slik unngår du numment underliv

Enkelt å fikse punktert sykkel

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.

Veibanen:

 • Bilister og syklister har lik rett til å ferdes i veibanen, ettersom sykkel er klassifisert som kjøretøy.
 • Syklister har lov til å ferdes i kollektivfeltet.
 • Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister.
 • Vikeplikt for høyretrafikk og fotgjengere i gangfelt gjelder.
 • Sykle så langt ut i veibanen at biler må foreta en ordentlig forbikjøring.
 • Vik for annen trafikk der kjørende er pålagt det.
 • Vis tydelige tegn

Kilde: Trygg Trafikk

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer