- Uheldig at mange tar førerkortet på ulovlig vis

- Piratkjørelærere er et økende problem.

ULOVLIG TRENING? En L i ruta og doble sidespeil er gjerne eneste synlige tegn på en bil som brukes til ulovlig kjøretrening. Foto: Geir Svardal
ULOVLIG TRENING? En L i ruta og doble sidespeil er gjerne eneste synlige tegn på en bil som brukes til ulovlig kjøretrening. Foto: Geir SvardalVis mer

Plutselig ligger den foran oss. En eldre japansk bil med ekstra sidespeil oppå originalspeilene, slik Trafikkskolenes biler har, for at også kjørelæreren skal ha sikt bakover. Men denne har ingen trafikkskole-logo, og er uten «skole»-skilt bak.

Den kan ha vært en av flere titalls biler som kjører rundt i Oslo, og også i andre storbyer (primært).

Vegtrafikkmyndighetene hevder det er et økende problem i Norge med uautoriserte kjørelærere som tar seg ulovlig betalt for å gi opplæring.

Som vi tidligere har skrevet, har Norge kanskje verdens dyreste førerkort, og det er ikke overraskende at enkelte faller for fristelsen til å prøve en rimeligere snarvei til den forgjettede lappen, ikke minst de som har dårligst råd. Mange har dessuten kanskje ingen bekjente å øvelseskjøre med, noe som kan bidra til et marked for ulovlig øvelseskjøring.

Lovlig og ulovlig Det ulovlige ligger i å ta seg betalt for jobben. Øvelseskjøring privat er som kjent lovlig, så lenge personen eleven øver med er over 25 år og har hatt førerkortet i minst fem år. Hvem som helst kan lovlig få bygget om bilen sin med ekstra pedalsett og sidespeil.

Stort omfang Piratkjøreskolenes antall og virksomhet har blitt så betydelig at det er blitt en «varm potet» hos våre trafikale myndigheter.

- Vi har hevdet at minst tretti personer i Oslo livnærer seg av dette. Og virksomheten truer bransjen, siden den tar kunder de lovlige trafikkskolene ellers ville ha fått, sier rådgiver Rune Granum hos Tilsynsseksjonen i Statens Vegvesen.

Han får støtte av sin kollega Lene Jorun Varlo.

- Vi får ofte inn tips om disse piratkjøreskolene, og tallet er i hvert fall ikke for høyt. Antageligvis er det høyere.

Statens vegvesen har ikke myndighet eller hjemler til å føre kontroll med disse miljøene, og politiet står maktesløst, siden det er bortimot umulig å bevise at en person tar betalt for å lære opp en annen i å kjøre bil.

Må ta kjøreopplæring Ingen kan møte opp til oppkjøring uten papirer på at de har gjennomført den relativt omfattende obligatoriske kjøreopplæringen Norge har.

- Det er bare godkjente skoler som har anledning til å melde inn gjennomført opplæring, sier Granum.

BEKYMRET: Lene Jorun Varlo og Rune Granum fra Tilsynsseksjonen i Statens Vegvesen er bekymret over fremveksten av piratkjøreskoler. Foto: Geir Svardal
BEKYMRET: Lene Jorun Varlo og Rune Granum fra Tilsynsseksjonen i Statens Vegvesen er bekymret over fremveksten av piratkjøreskoler. Foto: Geir Svardal Vis mer

Ifølge Kai A. Fegri hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL) tar noen betalt for å skaffe falske papirer.

- Hvem som melder inn elevene kan vi bare spekulere på, men noen penger bytter eier for denne type tjenester, skulle jeg tro.

Farlige sjåfører? Hva betyr det at ganske mange som får førerkort for personbiler, faktisk ikke har gjennomført den omfattende norske opplæringen? Er de dermed mer trafikkfarlige enn andre?

- En politimann sa en gang at dette sannsynligvis ikke er et trafikksikkerhetsproblem, for Statens vegvesen oppfordrer til privat øvelseskjøring. Mange som benytter seg av slike piratkjørelærere har kanskje ingen å øvelseskjøre med ellers, og betaler noen for å gjøre det privat mye billigere enn når du gjør det på en trafikkskole. Dette er sikkert riktig, forutsatt at eleven også gjennomfører de obligatoriske fire trinnene i kjøreopplæringen, mener Runa Granum.

- Men hva hvis man ikke gjør det, og skaffer seg disse papirene på ulovlig vis?

- Den obligatoriske opplæringen er tenkt å være utfyllende, ved at det som ikke kan måles ved en 65 minutters praktisk førerprøve, skal gjennomføres sammen med en godkjent trafikklærer ved en godkjent trafikkskole. Det vil derfor være uheldig at enkelte ikke tar den obligatoriske delen på riktig måte og likevel slipper gjennom og består førerprøven, mener Kai A. Fegri.

- Lærerne ved piratskolene har ikke utdannelse som trafikklærere, og har derfor ikke mulighet til å forestå opplæring på en ordentlig måte, sier Fegri.

Annen kultur Hvis norsk førerkortopplæring fungerer etter intensjonene, skulle den som har fått førerkortet uten å ta de obligatoriske fire trinnene, være en signifikant dårligere sjåfør enn den som har tatt førerkortet på lovlig vis.

Det er ikke gjort noen undersøkelser med piratkjøreskolene som utgangspunkt, men forskning hos Transportøkonomisk Institutt viser at førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land (særlig Midtøsten og Afrika) har en langt høyere ulykkesrisiko enn etnisk norske bilførere.

- Jeg tror ikke at piratkjøreskolene har veldig stor effekt på ulykkesrisikoen generelt blant innvandrere, men de kan jo forklare en liten del av den. Det at mange kommer til Norge fra land med en annen type kjøreopplæring og en annen kjørekultur, spiller nok en større rolle, sier forsker Susanne Nordbakke hos TØI.

Svensk modell? Så hvordan kan en få bukt med piratkjøreskolene? Kanskje må vi, som så ofte ellers, snu oss mot Sverige.

Der har de ikke bare en langt billigere kjøreopplæring, men også et system som i prinsippet gjør pirat-øvelseskjøring umulig, eller i hvert fall vanskelig.

- I Sverige har de et kvalifiserende kurs for ledsager, hvor det må defineres hvem elevene skal øvelseskjøre med. Dette forhindrer piratskolevirksomhet, og kvalifiserer ledsager til oppgaven i forbindelse med mengdetrening i trafikken. En god ordning skulle jeg tro, mener Kai A. Fegri hos ATL.

Les også: Teoriprøven? Disse spørsmålene ryker du på
Så fort må du kjøre for å miste lappen
Førerkort-quiz om parkering
De sikreste bilene

Saken ble opprinnelig skrevet av Vi Menn for Klikk.no. Les her.

GODKJENT: Godkjente kjøreskoler har biler merket med firmanavn og Skole-skilt. Foto: Geir Svardal
GODKJENT: Godkjente kjøreskoler har biler merket med firmanavn og Skole-skilt. Foto: Geir Svardal Vis mer