ULOVLIG: Farmasøyt Maria Høyland Tønnesen fant overraskende mange lovbrudd i reklameannonser for naturmidler med tranebær og dvergpalme.Foto: Thor Erik H. Mathiesen
ULOVLIG: Farmasøyt Maria Høyland Tønnesen fant overraskende mange lovbrudd i reklameannonser for naturmidler med tranebær og dvergpalme.Foto: Thor Erik H. MathiesenVis mer

Ulovlig reklame for naturmidler

Minst hver tredje annonse for tranebær og dvergpalme har ulovlige helsepåstander, ifølge studie.

|||
Dvergplame og tranebær er populære naturmidler til bruk ved henholdsvis prostatabesvær hos menn og urinveisinfeksjoner hos kvinner.

De siste 12 måneder har nordmenn kjøpt slike produkter for 58.3 millioner kroner, ifølge Bransjerådet for Naturmidler.

Men en studie publisert i siste nummer av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift viser at reklamen for disse produktene kan villede forbrukerne.

Bruk av medisinske påstander er forbeholdt legemidler, og er ikke tillatt i markedsføringen av naturmidler.

Helsepåstander med diffust eller ufornuftig innhold som kan villede en forbruker og vanskelig la seg dokumentere, regnes også som ulovlige.

- Overraskende høyt
Av 122 undersøkte annonser inneholdt alle utenom én helsepåstander og/eller medisinske påstander. Medisinske påstander ble funnet i 67 prosent av annonsene, mens ulovlige helsepåstander forekom i 34 prosent av annonsene.

- Jeg hadde forventet noen lovbrudd, men at andelen var så høy overrasket meg, sier Maria Høyland Tønnesen, provisorfarmasøyt og førsteforfatter av artikkelen.

Mangelfull dokumentasjonDet viste seg at helsekostforretninger og internettsider er verst på villedende markedsføring.

- Markedsføringen av naturmidler fra apotek var gjennomgående mer nøktern enn fra de andre distribusjonskanalene, sier Tønnesen.

Det er utført flere kliniske studier på dvergpalme og tranebær, men de er motstridende.

- Dette gjør det ekstra kritikkverdig at markedsføringen er så bastant, mener Tønnesen.

Frustrert bransjerådBruk av ulovlige helsepåstander frustrerer leder Turid Backer i Bransjerådet for Naturmidler.

- Dette er irriterende for alle som prøver å følge reglene, sier Backer, som representerer leverandører som står for rundt 80 prosent av omsetningen i helsekosthandelen.

For å få bukt med ukulturen har bransjeorganisasjonen engasjert en jurist som hver uke jakter på annonser med ulovlige helsepåstander.

- Hvis en av våre medlemmer driver ulovlig markedsføring, gir vi beskjed om at annonsene må endres. Øvrige oversendes Statens legemiddelerk for behandling, sier Backer.

Nye EU-reglerI løpet av våren vil sannsynligvis nye EU-regler for ernærings- og helsepåstander knyttet til næringsmidler bli implementert i Norge. Dette vil innebære at alle påstander må være godkjent av EU for at de skal kunne brukes i reklame.