PROTEIN I URINEN: Forskere har funnet en kobling mellom et spesielt protein og prostatakreft. Proteinet påvises i urinen. Illustrasjonsfoto: REUTERS/SCANPIX
PROTEIN I URINEN: Forskere har funnet en kobling mellom et spesielt protein og prostatakreft. Proteinet påvises i urinen. Illustrasjonsfoto: REUTERS/SCANPIXVis mer

- Urinen kan avsløre risiko for prostatakreft

Protein kobles til kreftformen.

||| Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos norske menn. Selv om vi de siste årene har sett en nedgang i antall døde, ligger skandinaviske land fortsatt på verdenstoppen når det gjelder dødelighet. Hvorfor, er ikke kjent. Britiske forskere har gjort funn de håper kan resultere i en enklere og billigere metode for å avdekke menn i risikogruppa.

Forskerne fra Cancer Research UK har funnet en sammenheng mellom prostatakreft og proteinet MSMB. I en studie publisert i Public Library Science ONE viser de at et lavt nivå av proteinet i urinen antyder en økt risiko for å utvikle sykdommen. Produksjonen av MSMB avhenger nemlig av en genmutasjon som kobles til prostatakreft.

—Vi så på vev og urin fra over 350 menn med og uten prostatakreft. Deretter så vi på hvem som hadde mutasjonen. Det var veldig spennende å oppdage at mutasjonen og mengden protein henger sammen, sier Hayley Whitaker, lederen av studien til BBC.

—Dette vil potensielt kunne resultere i en veldig enkel test for å kartlegge hvem som har økt risiko for å utvikle sykdommen, sier Whitaker.

Hun forklarer at de nå vil arbeide for å utvikle en standardisert urinprøve, og antar at dette vil ta omtrent fem år.

—Må etterprøves Ved Oslo Universitetssykehus er professor Sofie D. Fosså mindre entusiastisk.

—Funnene kan ha potensial, men resultatene må etterprøves i nytt materiale før man kan se om dette har noe for seg. Deretter må man vurdere om denne testen i det hele tatt er bedre enn dagens tester, sier Fosså til Dagbladet.

Per i dag regnes PSA-testen som mest effektivt. Men omfattende testing av PSA-nivå er omstridt, blant annet fordi menn med forhøyet PSA ikke nødvendigvis har prostatakreft. Der USA anbefaler screening av alle menn over 50 år, er et i Norge kun menn med symptomer som ifølge retningslinjene skal testes for PSA-verdier.

Fosså mener dagens utfordringer ikke ligger i avdekking av prostatakreft, men i behandling.

Overbehandler allerede —Med PSA finner man allerede for mange som ikke trenger behandling. I dag må vi operere 48 menn for at én skal få gevinst. Utfordringen nå ligger i å skille de tilfellene som vil være dødelige fra de man kan leve med til man dør, sier Fosså.

—Den andre utfordringen ligger i behandling ved tilbakefall. Vi har for lite å tilby pasienter med spredning, hvor hormonbehandling ikke virker. For eksempel har vi per i dag ikke tilgang på effektive medisiner som har blitt tilgjengelig i utlandet det siste året, sier Fosså.

Avslører alvorlighetsgrad De britiske forskerne mener å kunne vurdere kreftens alvorlighetsgrad, fordi proteinnivået er lavere dersom svulsten er aggressiv. Dette ser Prostatakreftforeningen på med glede.

—Kanskje vil de etter hvert kunne skille mellom de som trenger behandling og de som kan leve med kreften, sier styreleder Ulf Lunde.

—Vi håper virkelig at de satser videre på dette og kommer fram til en standardisert urinprøve, sier han.