LITE SOM MELDES INN: Per i dag er det ikke obligatorisk å melde røykevaner ved registrering av bivirkninger i den norske bivirkningsdatabasen RELIS. Det er opp til den enkelte melder å vurdere hvilke risikofaktorer det er aktuelt å registrere. Illustrasjonsfoto: ELISABETH SPERRE ALNES
LITE SOM MELDES INN: Per i dag er det ikke obligatorisk å melde røykevaner ved registrering av bivirkninger i den norske bivirkningsdatabasen RELIS. Det er opp til den enkelte melder å vurdere hvilke risikofaktorer det er aktuelt å registrere. Illustrasjonsfoto: ELISABETH SPERRE ALNESVis mer

Vanlige medisiner kan gi alvorlige bivirkninger ved røykeslutt

Kan gi overdosering etter få dager.

|||(Dagbladet): For en rekke legemidler må røykere ha en høyere doser enn ikke-røykere.

Om du slutter å røyke eller har et lenger opphold, er det derfor viktig å gi beskjed til lege.

Allerede tre dager etter røykeslutt er det risiko for overdosering.

- For noen år siden ble det rapportert at en KOLS-pasient i vestlandsområdet døde som følge at dette. Pasienten sluttet å røyke og fikk for høyt nivå av legemiddelet teofyllin, sier professor Espen Molden ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Den norske bivirkningsdatabasen RELIS bekrefter dødsfallet.

- Det foreligger en bivirkningsmelding fra noen år tilbake der teofyllinforgiftning er mistenkt dødsårsak hos en eldre person og der det samtidig oppgis som sannsynlig at pasienten sluttet å røyke i forkant av hendelsen. Doseringen var ikke redusert i forhold til antatt røykeslutt, sier Jenny Bergman, bivirkningsansvarlig i RELIS Vest.

- Må ikke bli unnskyldning  Nettopp KOLS-pasienter på teofyllin, schizofrene på legemidlene i oversikten og personer på blodfortynnende warfarin/Marevan er den mest utsatte gruppen i denne sammenhengen.

- For warfarin og teofyllin er det kort avstand mellom det nivået som gir effekt og det nivået som er farlig. Derfor skal det lite til før røykeslutten gir alvorlige konsekvenser, sier Molden, som i samarbeid med Olav Spigset ved St. Olavs Hospital har publisert en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om temaet.

Han presiserer at det selvfølgelig er ønskelig at pasienter stumper røyken.

- For alle aktuelle pasientgrupper er det viktig å slutte å røyke av helsemessige årsaker, så interaksjon mellom legemidler og tobakk må derfor ikke bli en grunn til ikke å slutte. Men det er viktig at helsepersonell gjøres oppmerksomme på endringer i røykevaner, sier han.

Også ved røykestart Doseringen må eventuelt også justeres dersom personer på de aktuelle legemidlene går fra å være ikkerøyker til å begynne å røyke.

Men fordi man sjelden trapper opp like drastisk som man kutter, er følgene i denne sammenhengen gjerne mindre dramatiske ved røykestart.

- Ved overdose øker risikoen for bivirkninger og i verste fall død. Ved et lavt nivå vil du kunne få tilbake symptomene fra sykdommen. Dette kan ofte oppdages og behandles, sier Bergmann, som samtidig nevner warfarin som et spesielt viktig legemiddel å overvåke.

- For blodfortynnende warfarin er både over- og undermedisinering alvorlig. Her kan overmedisinering gi blødninger og undermedisinering gi blodpropp, sier hun.

- Ikkerøykere utsatt
Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i fjor 21 prosent mellom 16 og 74 år som røykte.

I enkelte grupper er andelen røykere langt høyere, deriblant pasienter med KOLS og schizofreni.

For den sistnevnte gruppa kan den høye andelen røykere paradoksalt nok skape problemer for de som ikke røyker.

- Blant schizofrene er det omtrent 80 prosent som røyker. Det betyr at standard medisinering gjerne er tilpasset en røykers dosebehov. Dermed kan det være fare for at ikke-røykerne blir overmedisinerte, sier Molden.

For antipsykotika og antidepressiva kan bivirkninger ved overdosering være munntørrhet, forvirring, tretthet og tåkesyn, men også muskelspasmer og kramper.

Ofte ses disse effektene innen to uker etter røykeslutt.

Overvåkes Knut Kjerpeseth, avdelingsoverlege for psykiatrisk rehabilitering ved Nordlandssykehuset, forteller at både virkninger og bivirkninger overvåkes for den enkelte, og at medisinering justeres deretter.

Det er også rutiner for å sjekke serumskonsentrasjon, eller legemiddelnivå i blodet.

- Det kan være fare for overmedisinering, dersom det er helsepersonell som følger standardanbefalinger slavisk. Men det er vår plikt å sørge for at bivirkningene til den enkelte er lavest mulig. Det vil derfor være viktig å følge behandlingen ved hjelp av målinger, sier Kjerpeseth.

  Snakk med legen Det er ved sju sigaretter eller mer daglig at tobakksrøyken påvirker legemidler.

Maksimal interaksjon oppnås ved sju til ti sigaretter.

Derfor vil det ikke ha betydning på legemiddelets nivå i blodet om du trapper ned fra 30 til 20 om dagen.

Men om du kutter helt ut, og ikke følger opp med justering av medisinmengde, er det risiko for overdosering allerede etter tre dager.

- De som slutter å røyke kan få reaksjon etter to-tre dager. Etter ti dager er den bremsende effekten fra tobakksrøyken helt ute av kroppen, sier Molden.

Om du ønsker å stumpe røyken, og går på ett eller flere av legemidlene på lista, er det derfor viktig å få ny dosering vurdert tidlig.

Fordi det ikke er nikotin som står for induksjonen, gjelder dette også om du går over på nikotinplaster, snus eller liknende.